Module 1
Modules:
Module 2

Creëer voor alle leerlingen een optimale ond...

Bekijk ook:
Module 1

Inclusie? Wat is dat nu juist? Inclusief ond...

Module 2

Creëer voor alle leerlingen een optimale ond...

Module 1

Inclusie? Wat is dat nu juist? Inclusief onderwijs houdt in dat de ‘gewone’ school open staat voor alle leerlingen. Uitgangspunt is het geloof in de waarde van diversiteit en het tegengaan van uitsluiting. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt het in dat ze , eventueel met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.