ADD

ADD

(Overgenomen uit map Leerzorg: "Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren".)

Deze leerlingen kunnen opvallen door…

Leerlingen met ADD vertonen een gebrek aan concentratie en volgehouden aandacht. Hun denken verloopt chaotisch. Het zijn stille prutsers die niet altijd opvallen in de klas.

ADD komt vaak samen voor met dyslexie/dysorthografie/dyscalculie/dyspraxie en ADHD.

Mogelijk zwakke kanten:

Aandachtstekort
 • verstrooidheidfouten, onvoldoende aandacht voor details
 • moeite om aandacht bij taken of spel te houden
 • niet lijken te luisteren
 • aanwijzingen niet opvolgen
 • er niet in slagen werk af te maken of verplichtingen na te komen
 • moeite met het organiseren van taken en activiteiten
 • vermijden van taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen
 • afgeleid worden door allerlei onbelangrijke dingen
 • vaak dingen kwijtraken
 • vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

Vergeetachtigheid

 • vaak iets vergeten
 • namen van mensen vergeten
 • specifieke domeinkennis niet kunnen onthouden
 • moeite met tafels

Kennisopbouw

 • onvoldoende kennis opbouwen (vooral gevolgen voor Frans en wiskunde)
 • opvallend veel spellingfouten
 • opvallend veel rekenfouten
 • veel 'domme' fouten ondanks goed inzicht

Mogelijk sterke kanten:

Rijke fantasie of creativiteit

 • goede ideeën
 • veel associaties
 • rijk beelddenken

Gevoelig en sociaal

 • groot inlevingsvermogen
 • passen zich gemakkelijk aan
 • flexibel
 • open voor anderen

Wat moet je vooral doen en wat niet?

Do's

accepteren
 • Moedig de leerling aan als hij/zij het goed doet.
 • Toon dat je het positieve ook opmerkt.

stimuleren en begeleiden

 • Geef korte en duidelijke instructies.
 • Geef één opdracht tegelijk
 • Maak oogcontact en geef directe feedback.
 • Werk met een chronometer of keukenwekker om de tijd te beperken.
 • Alleen strikt nodige materiaal op bank, bijvoorbeeld: bij taalvakken geen passer en geodriehoek op de bank.
 • Leer kernwoorden markeren. Vat de hoofdzaken samen.
 • Stimuleer om geheugenkaarten te gebruiken.
compenseren
 • Laat de leerling een oorbeschermer dragen bij toetsen en taken.
 • Laat de leerling gebruik maken van het materiaal van de klas (passer, atlas…) als hij/zij weer iets vergeten is (met meerdere leerlingen hetzelfde materiaal gebruiken nodigt uit tot spelen en praten).
 • Voorzie een perforator en een nietjesmachine in de klas, zodat losse bladeren dadelijk kunnen geordend worden.
Dont's

begeleiding en aanpak

 • Complexe opdrachten geven.
 • Overladen met 'woord'instructie.
 • Verwachten dat zij iets onthouden als zij het niet meteen noteren.

straffen

 • Punten aftrekken als een taak niet tijdig wordt afgegeven zonder extra aandacht hoe tijdig iets afgeven.
 • Boos worden bij vergeetachtigheid zonder extra hulp om niet meer te vergeten.

materiaal

 • Teksten met onoverzichtelijke lay-out.
 • Cursussen op veel losse bladen en in verschillende mappen.