Bibliotheek

Op zoek naar een boekbespreking, link naar een website, bespreking van een artikel in een tijdschrift? Klik op de titel om naar de fiche van het artikel te gaan.

Wil je zelf een artikel, bespreking toevoegen? Klik dan hier.

Datum Titel Korte beschrijving
01/05/2014 Planeet Asperger

Het stripverhaal gaat over Marc, een tiener met het syndroom van Asperger.
Marc gunt ons een kijkje in ‘zijn wereld’ en vertelt welke moeilijkheden hij ervaart in de ‘sociale wereld’.
Het ...

01/05/2014 Kant en Klaar thematisch contractwerk

Via niet-klassikale werkvormen wil men het onderwijs effectiever maken. Contractwerk kan hier een antwoord bieden. Bij contractwerk krijgt elke leerling een activiteitenpakket op maat. De vo...

01/05/2014 Normale kinderen, ze bestaan nog

Het boek wil terecht de discussie op gang zetten betreffende het hoge aantal kinderen met een ‘etiket’ of ‘label’ binnen ons onderwijs. Deze evolutie wordt geschetst binnen de huidige maatsc...

01/05/2014 Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle leerlingen.

Dit boek is een literatuurstudie die kadert in het project praktijkgericht onderwijsonderzoek van de Vlor. Via dergelijke reviews wil men de resultaten van onderzoek beschikbaar stellen&nbs...

01/05/2014 Waarom is een kilometer geen weegschaal? Mijn klein autismewoordenboek

Dit boek schept orde in een lawine aan literatuur over autisme die sinds de jaren tachtig is verschenen.

 naslagwerk, woordenboek 

 aanrader voor lerarenopleiders, dire...

01/05/2014 Dyscalculie en rekenproblemen, 20 obstakels en hoe ze te nemen.

Aan de hand van 20 obstakels wordt in dit boek uitgelegd wat dyscalculie is, hoe het getest kan worden en vooral hoe kinderen met dyscalculie geholpen kunnen worden. Concrete voorbeelde...

01/05/2014 Scholen voor het leven. Kleine didactiek van de hoop in 7 stappen

In dit boek gaat de auteur op zoek naar een antwoord op de vraag wat ‘een goede leraar’ is. Hij deelt het leerproces in zeven stappen op en legt uit hoe de leerkracht in elk van die sta...

01/05/2014 Autisme op school. Een passend aanbod binnen Passend Onderwijs

Ina van Berckelaer-Onnes bespreekt in dit boek de achtergronden van autisme en de mogelijke leerproblemen bij kinderen met ASS. Het boek anticipeert op de veranderende situatie van kind...

01/05/2014 Communicatiebox voor school en ouders. Voor ondersteuning van normaal begaafde kinderen en jongeren met autisme.

Dit boek valt uiteen in twee grote delen. In het eerste deel wordt een toelichting over communicatie en autisme gegeven.Het tweede deel is de 'communicatiebox', een verzameling van vijftien p...

01/05/2014 De klas: homogene of heterogene samenstelling. Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek.

Deze reviewstudie brengt de resultaten van (internationaal) onderzoek naar het effect van homogeen of heterogeen groeperen op leerling-resultaten, het schools welbevinden en het academisch ze...

01/05/2014 Zorg om dyslexie

Dit theoretisch boek wil een leidraad zijn voor kwaliteitszorg ten behoeve van jongeren met dyslexie. Het bespreekt actuele definities van dyslexie en belicht de neurocognitieve achtergronden...

01/05/2014 Psycho-educatie bij dyslexie

De werkmap ‘Psycho-educatie bij dyslexie’ is gemaakt voor het begeleiden van jonge kinderen die beginnen als lezer en ervaren dat het leren lezen moeizaam verloopt.

Of kinderen m...

01/05/2014 De gelukkige rekenklas

De auteurs klagen de rekenmethode aan die sinds jaren in Nederland gebruikt wordt: het 'realistisch rekenen', waarbij de nadruk wordt gelegd op het zelf- ontdekkend leervermogen van leerli...

01/05/2014 20 tweets over...

Twitter is een vluchtig én interessant medium. Er zijn tweets die in hun eenvoud van 140 tekens verrassend veel zinnige inhoud bieden, berichten waarin veel kennis is samengebald. In dit boe...

01/05/2014 Beer op de weg

‘Als die toets maar lukt’, ‘ze vinden me vast stom’, ‘Als ik dit maar kan’… Veel kinderen zien wel eens beren op de weg. Angsten op zich zijn niet verkeerd: ze maken ons alert voor gevaar. Ma...

01/05/2014 Het verwende kind syndroom

Te veel, te snel en te lang. Dat is in het kort waar problematische verwenning om gaat en dit op materieel, pedagogisch en affectief vlak. De gevolgen kunnen ernstige vormen aannemen en leide...

01/05/2014 Mijn broer heeft autisme, autisme, ... autisme!!

'Mijn broer heeft autisme, autisme, ... autisme!!' is een geromantiseerd kinderboek over broers/ zussen van een kind met autisme. Het is gericht naar kinderen vanaf 9 jaar, maar evengoed te ...

01/05/2014 Samen tot aan de meet. Alternatieven voor zittenblijven.

Het thema van dit boek is zittenblijven.De auteurs hebben de bedoeling om alternatieven voor zittenblijven aan te reiken. Het boek bevat drie grote delen. In een eerste deel wordt het raamwer...

01/05/2014 Recht op redelijke aanpassingen.

Kinderen met leerstoornissen hebben recht op aanpassingen in de klas en op school. Toch is het niet zo evident om de maatregelen te krijgen waar je kind recht op heeft.

Eureka Die-'s...

01/05/2014 De zorgcoördinator

Dit boek geeft zorgcoördinatoren een handreiking om gestructureerd aan de slag te gaan in de secundaire school.

Naast een beschrijving van de algemene zorgstructuur geeft de auteur ee...

01/05/2014 Interventies in het onderwijs: leerproblemen

Het boek bespreekt adviezen, programma’s, begeleiding en andere methodieken die zich richten op leerproblemen en bijzondere doelgroepen in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Elk hoofd...

01/05/2014 Spelling-spiekboek

Het Spelling-spiekboek is een opzoek-, oefen- en instructieboek voor kinderen die moeite hebben met spelling. Het is ontwikkeld voor gebruik naast alle gangbare spellingmethoden. Dit kan in d...

01/05/2014 Ik ben trots op je! Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals.

Dit boek gaat over oplossingsgericht communiceren met kinderen. Het thema wordt in vijf hoofdstukken behandeld. Allereerst benadrukt de auteur het belang van complimentjes en aanmoedigen. Pos...

01/05/2014 BijzonderWijs

Dit boek is een naslagwerk van populaire beperkingen en stoornissen. De 16 meest voorkomende beperkingen en stoornissen op Nederlands grondgebied worden op eenzelfde wijze toegelicht...

01/05/2014 Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk.

Over kinderen met dyslexie is al veel gezegd en geschreven maar dit boek focust op jongvolwassenen met dyslexie. Dit gebeurt in zes centrale thema’s. De auteurs gaan in op de wetenschappelijk...

01/05/2014 Woordenlijsten kopiëren van PC naar tablet en gsm

WrtsMobile is een aanvulling op het gratis overhoorprogramma wrts.nl dat je gebruikt op je computer.

01/05/2014 PiP

Carlijn Everett en Henriëtte Hubers richtten in 2006 Stichting ‘De Droomboom’ op om een onderwijsplaats voor hun jongens – Jake en Thom – te creëren. Hier worden kinderen tussen twee en acht ...

01/05/2014 Ik wil niet meer onzichtbaar zijn. (Autisme in de allochtone cultuur in Nederland)

In dit openhartige boek vertelt Birsen haar levensverhaal. Een leven met autisme in de allochtone cultuur in Nederland. Hoewel haar liefdevolle en zorgzame ouders er alles aan doen om Birsen ...

01/05/2014 Balans belicht 'Dyscalculie'. De meest recent inzichten over dyscalculie;

 een bundeling van artikelen over dyscalculie 

 een voorbeeld-dyscalculieverklaring 

 een boekenlijst over rekenproblemen en dyscalculie 

 voor ouders va...

01/05/2014 Kinderen met geheugen en inprentingsproblemen.

Dit is een tekstboek met uitgebreide achtergrondinformatie over het geheugen en inprenting. Het bevat de handleiding om praktisch aan de slag te gaan met het oefenboek. Het oefenboek bevat c...

01/05/2014 Hoogbegaafde kinderen opvoeden - Praktische gids voor de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Het is een praktisch boek voor ouders, leerkrachten en begeleiders om bewust te leren omgaan met kinderen met hoogbegaafdheid in de opvoeding.

01/05/2014 Als doen leren het niet meer doet.

Dit boekje is een gids voor ouders die een actieve rol willen spelen in het begeleiden van hun kinderen bij het proces om te leren studeren. Het is een gids in de letterlijke zin van het woor...

01/05/2014 Stappenplan bij het maken van toetsen en examens.

Document dat een stappenplan bevat dat als leidraad kan dienen bij het maken van toetsen en examens.

01/05/2014 Waar dyslectici in uitblinken...

Vertaald artikel over de talenten van een dyslecticus.

01/05/2014 Brochure STICORDI in DKO

Het deeltijds kunstonderwijs besteedt vandaag terecht meer aandacht aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.Het project ‘STICORDI voor leerlingen deeltijds kunstonderwijs’ past binne...

01/05/2014 Voorbeeld van een schoolwerkplan lezen

Kinderen die niet goed leren lezen in het eerste leerjaar, hebben in de volgende leerjaren bovendien moeite met alle vakgebieden , waarin teksten een rol spelen. Niet goed kunnen lezen heeft ...

01/05/2014 Dyslexie. Een complex taalprobleem.

Dit vlot leesbare en geactualiseerde boek schetst op een duidelijke en volledige manier wat dyslexie is en hoe je ermee omgaat. De bestaande wetenschappelijke kennis over dyslexie wordt op ee...

01/05/2014 Autisme...En nu?

Autisme… En nu? is een psycho-educatief boek, bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en een gemiddelde intelligentie, en hun ouders. Het boek biedt handvatte...

01/05/2014 Geregeld! Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen.

Dit boek bevat behandelingsmateriaal, instructies en oefeningen om de meest hardnekkige spellingproblemen aan te pakken. Het boek geeft telkens een overzicht van het spellingprobleem, een han...

01/05/2014 Handelingsgericht werken in de klas - De leerkracht doet ertoe!

Het boek ‘Handelingsgericht werken in de klas’ is de Vlaamse bewerking van het boek ‘Handelingsgericht werken voor schoolteams’. Het is de bedoeling om met dit boek de kwaliteit van het onder...

01/05/2014 Het potjesverhaal. Kind in ontwikkeling, getekend en uitgelegd.

Dit boek handelt over mensen en hun gedrag, verpakt in de metafoor van potjes die pruttelen op een vuurtje. Iedereen is een “potje” waarin gedrag pruttelt en borrelt, om er vervolgens uit te ...

01/05/2014 Feedback-wijzer: Feedback bij toetsen en examens met checklist 'Wat kan ik uit mijn fouten leren?'.

Dit artikel geeft de leerkracht concrete tips om samen met de leerlingen na een toets of examen een analyse te maken aan de hand van een feedbackformulier. Deze checklist geeft een analyse v...

01/05/2014 ADHD bij volwassenen. Leven met eigenwijze hersenen.

Twee derde van alle kinderen die ADHD hebben, hebben als volwassene dezelfde symptomen. 2 Tot 5% van de bevolking krijgt pas als volwassene te horen dat ze ADHD heeft. Voor deze groep volwass...

01/05/2014 Met woorden in de weer.

‘Met woorden in de weer’ is een echt praktijkboek voor iedereen die taal - en woordenschat in het bijzonder - als basis ziet voor succesvolle kennisuitbreiding. De auteurs geven hun kijk op t...

01/05/2014 Handboek dyslexie compenseren.

De auteur reikt een middel aan om mensen met een lees-, schrijf- of spellingprobleem een beter inzicht te geven in hun eigen manier van leren. Door bewustmaking van de eigen leerstrategieën k...

01/05/2014 ADHD-monitor

De ADHD-Monitor is een instrument dat het CLB kan inzetten bij vermoeden van ADHD. Het is een volgsysteem dat wordt gebruikt in samenwerking met de leerkrachten en de ouders en bestaat uit vi...

01/05/2014 Handelingsplanning in het basisonderwijs

Het is niet eenvoudig om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Meer en meer merken we dat kinderen, leerlingen, ouders, personeelsleden, … verschillen. Om deze verschillen op te vangen zoekt men...

01/05/2014 Alles over dyslexie. Informatie, onderzoek en behandeling.

Deel 1 omvat de actuele stand van zaken i.v.m. dyslexie: diagnostiek, onderzoek, behandeling en protocollen in Nederland.
Deel 2 gaat dieper in op het onderzoek en de begeleiding van lees...

01/05/2014 Ijskastmoeder: leven met een aspergerkind

Dit boek is een getuigenis van een moeder van een dochter met het syndroom van Asperger.

01/05/2014 Syndroom van Asperger

Kinderen met het syndroom van Asperger hebben een heel eigen manier van denken die ouders, familieleden, vrienden en leerkrachten sterk op de proef stelt. Dit boek reikt handvatten aan om dez...

01/05/2014 De dag dat ik hoorde dat...

In dit boek komen acht Nederlandse en Vlaamse ouders aan het woord, die weten wat het is om de dromen die je voor je kind hebt, bij te moeten stellen.
Het zijn boeiende, maar ook aang...

01/05/2014 Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren.

In dit boek gaan de onderwijskundigen Kees van der Wolf en Tanja van Beukering dieper in op de oorzaken en de aanpak van gedragsproblemen in de school. De focus ligt op de onderwijsleersituat...

01/05/2014 S.O.S. taal

De auteurs presenteren een aantal tips om talen sneller en beter aan te leren.
De mnemotechnische hulpjes in het boek zijn niet echt nieuw. Ze worden wel op een verfrissende manier vo...

01/05/2014 D.R.U.K. of A.D.H.D? Een educatief pakket rond ADHD voor allochtone ouders.

ADHD of Attention Deficit Hyperactivity Disorder blijkt niet alleen iets typisch westers te zijn en het gevolg van een hyperactieve samenleving. ADHD komt voor op alle continenten en in alle ...

01/05/2014 Ik ben dyslectisch

In dit boek komen 8 Nederlandse kinderen aan het woord over hun dyslexie. Ze vertellen hoe ze hun dyslexie op school en in het gewone leven ervaren. Ze vertellen ook welke problemen ze onderv...

01/05/2014 Waar is de grens - omgaan met gedragsproblemen bij kinderen

Met dit boek geven de auteurs een positieve en optimistische kijk op het omgaan met gedragsproblemen bij kinderen. De hoofdgedachte van het boek is dat probleemgedrag bij kinderen wel degelij...

01/05/2014 Gletschr

Heel wat + 16-jarigen en volwassenen slagen er onvoldoende in om het lees- en schrijfproces voldoende onder de knie te krijgen. Zeker wanneer zij verder willen studeren, kan dit hen behoorlij...

01/05/2014 Lezen is belangrijk, lezen is voor iedereen!

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren ontwikkelt boeken in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Deze zijn bedoeld voor jongeren vanaf 10 jaar en volwassenen die moeite hebben met lezen. Ze zijn oo...

01/05/2014 Bureaublad ordenen met gratis software

We gebruiken vaak snelkoppelingen op het bureaublad om programma’s gemakkelijk terug te vinden. Snelkoppelingen verhogen de zelfstandigheid van de gebruiker. Er zijn hierdoor minder stappen t...

01/05/2014 DCD-hulpgids

De centrale vraag in dit boek is hoe een kind met DCD op school zodanig begeleid kan worden dat het tot positievere resultaten komt. Rode draad vormt de overtuiging dat de school inderdaad he...

01/05/2014 Autisme als CONTEXT BLINDHEID

Recent onderzoek in diverse gebieden zoals neurologie, psychologie, filosofie en artificiële intelligentie toonde aan dat context een centrale rol speelt in de wijze waarop het menselijk brei...

01/05/2014 Mindfulness voor kinderen: Gids voor onderwijs, hulpverlening en ouders

De rode draad doorheen dit boek is dat je met mindfulness aan de slag kan gaan met lagere schoolkinderen. Mindfulness is een aandachtstraining die je liefdevol leert kijken naar jezelf, ande...

01/05/2014 Therapie bij dysorthografie en dyslexie, Introductie - recensie

Logopedische therapie aan kinderen met een leerstoornis gebeurt stapsgewijs. Ze wordt opgebouwd vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief en samen met de ouder als cotherapeut. Door in te...

01/05/2014 Kinderen met dyscalculie - recensie

De 'rode draad' doorheen het boek is de overtuiging dat dyscalculie geen onoverkomelijke handicap hoeft te zijn. Met begrip, goede begeleiding en de nodige hulpmiddelen kunnen kinderen met re...

01/05/2014 Communicatie tussen school en gezin

Het artikel geeft een bespreking van het boek 'Praten met ouders' van Maurits Wynants en Rik Prenen. Hierin wordt de uitdaging van ouders en leerkrachten om op een constructieve manier met ...

01/05/2014 Een kind met dyslexie

In dit artikel vertellen twee moeders over hun ervaring met een kind met een leerstoornis. Het aanvankelijk schuldgevoel, rouwproces en zoektocht komen aan bod in korte casussen.
Er wo...

01/05/2014 Leren doen we samen. Zo helpt u uw kind bij het lezen en rekenen.

Dit is een boekje voor ouders. Het benadrukt dat zij een belangrijke rol spelen bij het leren van hun kind. Niet alleen om het aan te moedigen en te ondersteunen, maar ook om het op een aange...

01/05/2014 Kunnen we kinderen met rekenstoornissen al in de kleuterklas opsporen? Enkele bevindingen op basis van grootschalig longitudinaal onderzoek.

Dit artikel bespreekt het onderzoek van Pieter Stock naar voorbereidende rekenvaardigheden. Het onderzoek haalt verschillende belangrijke voorspellers van rekenstoornissen en rekenproblemen a...

01/05/2014 HELPT HET NU ECHT? Gebruik van en onderzoek naar compenserende software op SBO-scholen. Verschenen in Remedial Teaching

Leesproblemen en/of dyslexie hebben altijd te maken met geschreven taal. Juist die geschreven taal zorgt bij dyslectici voor problemen: het lezen van teksten op een hoger niveau en tegelijk b...

01/05/2014 Juf, mag ik overvaren? Schoolrijpheid. Als het kleuteren voorbij is.

De auteur stelt dat de overgang tussen de kleuterschool en de basisschool nog steeds heel groot is. Hij beschrijft dat we deze overgang niet alleen moeten bekijken vanuit het eerste leerjaar ...

01/05/2014 Ontwikkeling stimuleren.

In het boek “Ontwikkeling stimuleren” staat de mediator centraal: het is diegene –ouder,
leraar,…- die de prikkels aanbiedt om een kind te stimuleren in zijn ontwikkeling.

01/05/2014 Waar komt dat gedrag vandaan? 20 Tips en interventiestrategieën voor leerkrachten.

In dit boek worden een aantal heel concrete tips in verband met probleemgedrag aangehaald en verduidelijkt met zeer herkenbare voorbeelden. Later in het boek worden er ook suggesties gedaan h...

01/05/2014 Hardopdenkend leren lezen

Dit boek gaat over leren lezen en begrijpend lezen. De auteur beschrijft een techniek waarbij de leerling hardop denkend zijn leesvaardigheid bijspijkert.

01/05/2014 MISC Mediërende tussenkomst bij peuters en kleuters

M.I.S.C. is een letterwoord dat in het Engels voor twee betekenissen staat:
enerzijds „More Intelligent and Sensitive Children‟ (meer intelligente en gevoelige kinderen), waarmee het d...

01/05/2014 Werken met 'Denkspelen'

Jan Decuypere ging op zoek naar een manier om de denkontwikkeling van kinderen te stimuleren via spel.
In het artikel worden de verschillende fasen van het leerproces beschreven (van v...

01/05/2014 De zes denkhoeden van De Bono. Verschenen in EE-m@gazine

In dit artikel worden de zes denkhoeden van De Bono besproken. De zes denkhoeden zijn verschillende manieren, denkniveaus, om naar problemen en situaties te kijken. Naast de theorie word...

01/05/2014 Ik ben een zonnebloem, jij bent een zonnebloem. Verschenen in School en Klaspraktijk

Ann Van Dessel (eerst taakleerkracht, later zorgcoördinatrice in een basisschool) werd geconfronteerd met het negatieve zelfbeeld dat veel leerlingen met leerproblemen van zichzelf hadden. Zi...

01/05/2014 SOS stresskids

Een handig opgebouwd boek met duidelijke hoofdstukken. Dit biedt je als lezer de kans om heel gericht te zoeken en te lezen datgene wat je snel nodig hebt. Het is een survivalgids voor wie st...

01/05/2014 Ik heb het altijd gedaan

Dit artikel staat stil bij het negatief zelfbeeld dat kinderen met ADHD vaak hebben. Er wordt nagegaan wat leerkrachten hieraan kunnen doen. Er wordt een praktijkvoorbeeld besproken van ...

01/05/2014 Geef jongeren meer zelfvertrouwen. Verschenen in Caleidoscoop

Marijke Bisschops kaart in dit artikel het probleem aan van het gebrek aan zelfvertrouwen van jongeren. Zij bespreekt wat zelfvertrouwen inhoudt, hoe je eraan geraakt maar ook hoe je het...

01/05/2014 Ongewild lastig

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden vaak als ‘lastig' ervaren. Hun omgeving denkt vaak dat hun gedrag te wijten is aan onwil of aan de opvoeding. Steeds weer krijgen ze opmerkingen. ...

01/05/2014 Het geheim van de ruimtelift. Een stripverhaal over autisme met een begeleidende tekst van autisme centraal.

Dit 100 pagina’s tellende boek is een roman over autisme, maar dan wel verteld als stripverhaal. Je kijkt door de ogen van Linus, een dertienjarige jongen met autisme. Letterlijk, want je nee...

01/05/2014 Dragon NaturallySpeaking Preferred v.10

Dragon Naturally Speaking is een programma dat het typewerk van mensen overneemt: als je een tekst wil schrijven, dan dicteer je die aan het programma via een headset met een microfoon. De s...

01/05/2014 Tien vragen over compenserende en dispenserende maatregelen in het basisonderwijs

Dit artikel behandelt uitgebreid 10 veel voorkomende vragen over compenserende en dispenserende maatregelen. Het artikel gebruikt voorbeelden om het geheel nog duidelijker te maken.

01/05/2014 Traject bij vermoeden dyscalculie

Het VCLB heeft een pakket klaar om bij een vermoeden van dyscalculie in het 1ste , 2de of 3de graad basisonderwijs of in het secundair onderwijs te kunnen antwoorden op de vraag of het hier d...

01/05/2014 LanguageLearner

Een nieuwkomer op de markt van de voorleessoftware, het Nederlandse softwarepakket LanguageLearner.
Het gaat om een heel eenvoudig computerprogramma dat teksten in verschillende talen k...

01/05/2014 Checklist Dyslexievriendelijk proefwerk. Verschenen in JSW-magazine

Uit onderzoek van Dedicon (2006) blijkt dat dyslectische leerlingen vaak moeite hebben met de opmaak van hun lesmateriaal. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende soorten letters op ee...

01/05/2014 Slimmer dan je baas (recensie)

Dit boek over dyslexie werd geschreven door twee personen met dyslexie. De auteurs zijn dus ervaringsdeskundigen, die vanuit hun eigen ervaringen beschrijven wat dyslexie is, hoe de informati...

01/05/2014 Praktijkvoorbeeld Handelingsplan basisschool

Een voorbeeld van een handelingsplan dat bruikbaar is in de basisschool.

01/05/2014 Handelingsplan taalvaardigheid secundair onderwijs

Hier wordt een voorbeeld gegeven van een handelingsplan voor de taalvaardigheid in het secundair onderwijs.

01/05/2014 Timmie, een stoute kleuter? Een zorgcoördinator aan het woord. Verschenen in Zorgbreed

In dit artikel vertelt een zorgcoördinator in een autonome kleuterschool over haar groeiproces bij het begeleiden van Timmie, een kleuter met een gec...

01/05/2014 Handelingsgericht werken op school. Samen met de leerkracht, ouders en kind aan de slag.

Handelingsgericht werken is niet nieuw. Het werd in Vlaanderen al in 1992 ingevoerd in de vrije CLB-centra via het project Leerhulp dat ondersteund werd door professor Ruyssenaers. Ook in de ...

01/05/2014 S.O.S. Brein, help je tiener slimmer studeren.

In dit boek brengen specialisten in leren Lernout en Provost hun kennis en ervaring samen over een heel pallet aan technieken die met leren en verwerken van kennis te maken hebben. Ze kaderen...

01/05/2014 NLD gewoon anders.

In deel 1 van het boek beschrijven de auteurs wat NLD is, hoe de hersenwerking en NLD gerelateerd zijn, wat bekend is rond signaleren en diagnosticeren van NLD en hoe de voorkeurstijl is bij ...

01/05/2014 Dyslectisch... En dan?

Bieke De Becker is leerkracht lichamelijke opvoeding aan Scholengemeenschap De Kraal
in Herent. Zij heeft zelf dyslexie. Vanuit haar eigen ervaringen geeft ze nuttige en concrete tips....

01/05/2014 Technische maatjes bij dyslexie. Compenserende en dispenserend hulpmiddelen.

De titel geeft aan dat het hier gaat om ICT-middelen en hoe ze kunnen worden ingezet bij kinderen en jongeren met dyslexie. Deze publicatie van het Masterplan Dyslexie, ontwikkeld door het Ex...

01/05/2014 Leren met dyslexie.

Wanneer blijkt dat –ondanks extra inspanningen – de automatisering van lezen en/of spellen hardnekkig blijven, is deskundige begeleiding noodzakelijk. Dan dient men een leerroute uit te stip...

01/05/2014 CLB en zorgcoördinator: in-team

Deze studie leidde tot enkele interessante aanbevelingen die in dit artikel netjes op een rij worden gezet. Het interactiemodel van de gloeilampmetafoor speelt hierin een belangrijke rol: he...

01/05/2014 Mijn kind heeft DCD

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder of Coördinatie-Ontwikkelingsstoornis. Het is een veel voorkomende ontwikkelingsstoornis. De meest gekende en nog steeds gebruikte benaming i...

01/05/2014 Meer zorg voor kleuters.

Het boek is een praktische gids en een ideeënboek voor leerkrachten die werken met kleuters en voor de zorgcoördinator of het zorgteam. Contractwerk is een werkvorm waarbij ieder kind een opd...

01/05/2014 Milan in de wereld zonder cijfers

Dit boekje heeft een dubbele inhoud: enerzijds krijg je een ‘stripverhaal’ voor kinderen vanaf 8 jaar en anderzijds is er een ‘bijsluiter’ met uitleg voor ouders en leerkrachten over de kenme...

01/05/2014 Ik wou dat ik een onzichtbaar horloge was. Verschenen in Leefwereld

Artikel over Kasper die dyslexie heeft en naar Eureka Onderwijs is gegaan.

01/05/2014 Kinderen met Developmental Coordination Disorder. Als (ook) bewegen niet vanzelfsprekend is.

In dit werk beschrijven Hilde Van Waelvelde en Barbara De Mey wat Developmental Coordination Disorder is en waarom Wout het zo moeilijk heeft op school. Ze belichten wat (DCD) juist inhoudt, ...

01/05/2014 NLD, ben ik anders?

Het doel van deze brochure is om aan kinderen en jongeren uit te leggen wat NLD nu juist is. Dat is geen eenvoudige opdracht en de brochure vult een leemte op die er reeds lang was. Enerzijds...

01/05/2014 Weet jij wat autisme is?

In dit doe-boekje wordt uitgelegd wat autisme is en hoe het is om autisme te hebben. Op een speelse manier krijgt de jonge lezer begrip voor kinderen met autisme en leert om rekening met hen ...

01/05/2014 Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is.

In dit boek deelt prof. Kieboom haar theoretische én praktische inzichten met ons. Zij doet dit niet slechts vanuit modellen en literatuur. Ze put uit haar jarenlange ervaring met een heel br...

01/05/2014 Vandaag kampioen in wiskunde, maar waarom pas morgen in gelijke kansen?

Reflectie van een student over het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs en waarom het zo moeilijk blijft voor mensen met leerproblemen om goed te functioneren in het Vlaams onderwij...

01/05/2014 Sommenplaneet

Sommenplaneet is een gratis te downloaden rekenprogramma voor kinderen van 6 tot 12 jaar, voor thuis of op school. Op een speelse manier kan de rekenvaardigheid van deze leerlingen verbeterd ...

01/05/2014 Werken aan een goede start.

Artikel bestemd voor leerkrachten van de kleuterschool (tweede en derde kleuterklas). Hoe kunnen zij kinderen een zo goed mogelijke leesstart geven als basis voor het leesonderwijs in het eer...

01/05/2014 Preteaching vreemde talen: 'Frans' en 'Engels'

Kinderen en jongeren met dyslexie hebben problemen bij het leren van een nieuwe taal. Ze raken snel ‘achterop’ en verliezen hun motivatie. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt ook hier. ‘Pr...

01/05/2014 Interactief voorlezen

Interactief voorlezen stimuleert het begrijpend luisteren. Het is een werkwijze waarbij een kinderboek (prentenboek) herhaald wordt voorgelezen, onderbroken door specifieke vragen. De leerkra...

01/05/2014 Leren leren met Reflecto

Leren leren met Reflecto zet de leerling aan tot beter denken. De methode leert het kind zichzelf te sturen. Deze gids is zowel een naslagwerk als een handleiding voor iedereen die leerlingen...

01/05/2014 Woordkasteel

Woordkasteel is een gratis te downloaden programma. Het biedt een compleet spellingpakket op maat voor kinderen vanaf 6 jaar met 15 spelletjes, op ieder niveau in te stellen. Er zijn 180 woor...

01/05/2014 Medici met dyslexie

Dit boek van 68 pagina’s beschrijft, vanuit een rechtstreekse bevraging, hoe artsen die zelf dyslexie hebben met deze handicap omgaan in hun werksituatie en welke hun ervaringen waren in hun ...

01/05/2014 Als spelling een kwelling is

‘Als Spelling een Kwelling is’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel, ‘Spelend Spellen’ behandelt de spellingregels tot en met het vierde leerjaar of groep 6. In het tweede boek, ‘Spellen m...

01/05/2014 Hoe pak ik een examen met meerkeuzevragen aan?

Stappenplan voor het beantwoorden van meerkeuzevragen.

01/05/2014 Welke kinderen krijgen leesproblemen?

De Radbouduniversiteit Nijmegen heeft onderzocht hoe goed leesproblemen in groep 3 (1e
leerjaar) te voorspellen zijn bij individuele kinderen in groep 2 (3e kleuterklas). Het blijkt mog...

01/05/2014 De taalfanfare. Woordenschat plus

Een woordenschatprogramma met spraak kan taalzwakke leerlingen helpen bij het inoefenen
van woordenschat. We bespreken het programma ‘De taalfanfare Woordenschat plus’ en geven tips voo...

01/05/2014 PPT Studiedag Surfplank

Deze powerpoint, gebruikt op de studiedag rond 'Surfplank' door Els Van Doorslaer, geeft een overzicht van bruikbare sites die ingezet kunnen worden als leerondersteuning bij kinderen met een...

01/05/2014 VOCA, overhoorprogramma

Dit artikel bespreekt het gratis overhoor- programma 'VOCA' .
Er wordt een vergelijking gemaakt met het programma 'Overhoor', ook gratis te verkrijgen en de sterke punten van VOCA worde...

01/05/2014 digitale Kleurenklok

Hoe lang mag ik op de computer spelen? Wanneer is het mijn beurt? Ouders of leerkrachten zetten vaak een klokje naast de computer om de afgesproken tijd in beeld te houden. Maar het is ook mo...

01/05/2014 Beter spreken met ouders - bespreking

Ouders zijn belangrijke partners. Ze zijn deskundigen, als het gaat over hun kind. In een gesprek is het belangrijk dat ze in die rol erkend worden. Een goede voorbereiding en actief luistere...

01/03/2014 Jesse heeft dyslexie - bespreking deel 1

De map ‘Jesse heeft dyslexie’ biedt begeleiders en leerkrachten kant-en-klaar materiaal om ‘dyslexie’ met kinderen te bespreken en er hen te leren mee omgaan. De map bevat praatplaten en een ...

01/05/2014 Checklist dyslexie en vreemde talen

Voor de leerkracht, begeleider en ouder is het belangrijk om te weten welke moeilijkheden een

leerling met dyslexie ervaart bij het leren van een vreemde taal. Pas als men de problem...

01/05/2014 Hoe kan ik vreemde talen overhoren en beluisteren met Overhoor?

Een goede woordenschat is belangrijk als je een vreemde taal leert. Je moet deze woorden eerst leren. Sommige woorden onthoud je beter dan andere. Deze moet je dan meer herhalen. Met een goed...

01/05/2014 Leerlingen (met dyslexie) voorbereiden op het leren van 'Frans' door middel van preteaching en het gebruik van ICT

Bij leerlingen 4e leerjaar met dyslexie start je nu best met het oefenen van Frans. Door middel
van ‘preteaching’ geef je leerlingen met dyslexie of taalzwakte een voorsprong. Dit arti...

01/05/2014 Effectief omgaan met risicolezers

In dit vlot leesbaar boek vertaalt Kees Vernooy recente bevindingen uit de leeswetenschappen naar de onderwijspraktijk.
Hij stelt dat het een fundamentele verantwoordelijkheid is van d...

01/05/2014 Iedereen kan leren lezen - Inspectie Onderwijs Nederland

Deze brochure bevat tips van deskundigen en wetenschappers voor de onderwijspraktijk om
de kwaliteit van het technisch lezen te verbeteren.
Het gaat daarbij om twee invalshoeken...

28/02/2014 Bespreking software: Tekstbegrip 1 & 2

Het programma leert en traint leerlingen (basisonderwijs en secundair onderwijs) stapsgewijze
zoeken naar onderwerp, hoofdgedachte en de structuur van de tekst. Via talrijke oefeningen...

01/05/2014 Kleefbriefjes als geheugensteuntjes op de computer: gratis software StickyPad

Leerstoornissen hebben een grote impact op andere aspecten dan enkel lezen, spelling, rekenvaardigheden. Een gebrek aan orde, steeds weer vergeten, moeite met structuur en
plannen zi...

01/05/2014 Aangeleerde hulpeloosheid en het toeschrijven van slagen of falen

In de jaren zestig observeerden enkele onderzoekers het fenomeen van de “aangeleerde
hulpeloosheid”. Ze gaven honden die uit hun hok wilden elektrische schokken. Achteraf boden
...

01/05/2014 Vroegtijdige opsporing van dyslexie bij kleuters: een fonologische screeningstest.

Taalexperten van het University College London ontwikkelden een screeningstest van 10 minuten om kleuters met dyslexie te identificeren.De test zal gebruikt worden voor kinderen vanaf de leef...

01/05/2014 Organiseer-wijzer

Deze organiseer-wijzer helpt je bij het organiseren van je schoolgerief als je wanordelijk bent.

01/05/2014 GOKken op de toekomst

Het beleid voor Gelijke Onderwijskansen wil de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen dichten. Het bestaat uit het inschrijvingsrecht, de lokale overlegplatforms en het geïntegreerde ond...

01/05/2014 Jongeren met leer- of gedragsproblemen.

Dit boek geeft een goed beeld van het GOK-beleid. De lezer maakt relatief snel kennis met het
geheel. Hij heeft weinig of geen voorkennis nodig om het te begrijpen. Dit maakt het boek z...

01/05/2014 Conclusies van het onderzoek naar de kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs heeft tijdens het schooljaar 2004-2005 onderzoek
gedaan naar de kwaliteit van het leesonderwijs. Dit artikel zet de belangrijkste conclusies ...

01/05/2014 Bestandsmappen persoonlijker maken

Voor kinderen is het niet altijd even gemakkelijk om hun eigen bestandsmap terug te vinden tussen al die andere mappen die er op de computer staan. Dat is zeker zo voor wie niet zo goed kan l...

01/05/2014 Studiemotivatie en studeergedrag van studenten in kaart brengen. Lassi als instrument voor leerlingenbegeleiders.

Studiesucces is afhankelijk van verschillende factoren. Bepalend zijn de inzet, motivatie en het
aanpakgedrag van de student. Dit geldt in het bijzonder voor studenten met leerprobleme...

01/05/2014 Kinderen en jongeren met een Coördinatie Ontwikkelingsstoornis

Deze film gaat over vier kinderen met een Coördinatie Ontwikkelingsstoornis (DCD). Leerlingen met deze stoornis hebben opvallende en blijvende moeilijkheden (fijne en grove) met motorische va...

01/05/2014 Hoe organiseer ik mijn computer: Maak je mappen herkenbaar met het gratis programma Folder Marker

Deze tip uit de map Leerzorg leert je ordenen op basis van kleuren. Kleur nu ook mappen op jouw computer op dezelfde manier. Je kunt dan jouw schooltaken per vak ordenen.

01/05/2014 De routeplanner: noodzaak tot differentiatie, ook in de bovenbouw van de basisschool. Verschenen in Zorgbreed

Ivan Van Gucht ontwikkelde een zorgsysteem, speciaal bedoeld voor het zesde leerjaar. Hij steunde hierbij op zijn jarenlange ervaringen, eerst als klassenleerkracht in tweede en vierde leerja...

01/05/2014 Bepaal zelf je leerstijl

Test om te kijken hoe je het beste leert.

12/06/2015 Checklist schoolkeuze secundair onderwijs

Hoe vind je een school waar je kind een aanpak op maat krijgt? Deze aanpasbare checklist helpt ouders van leerlingen met een leerstoornis bij de keuze van een school. Ouders en scholen vinden er...

15/09/2015 Teken je gesprek, over gedrag. Maak je gesprek visueel.

Dit boek geeft een heel praktische beschrijving van een methode om gesprek rond gedrag visueel te maken. Heel zinvol om uit het 'talige' te stappen van onze huidige hulpverlening, vooral voor le...

24/11/2015 Dat is toch zo (unieke ervaring : beleving van autisme door film en tekst)

Deborah van Arragon heeft zelf autisme. In de basisschool leerde ze Gerda Bastiaan kennen. Mevr. Bastiaan werkt als autismesteunpuntfunctionaris en ambulant begeleider in het speciaal onderwij...

20/11/2015 Proef op de som - studeren met dyscalculie

Het educatief pakket "Proef op de som - studeren met dyscalculie" bestaat uit een boek en bijbehorende film op CD-rom. De documentaire dompelt je gedurende dertig minuten onder in de wereld van ...

17/11/2015 Brein bedriegt nog steeds

Meer dan 15 jaar geleden schreef Peter Vermeulen de autisme - klassieker 'Brein bedriegt' over mensen met autisme en een normale begaafdheid. Dat boek is nu volledig vernieuwd. En die vernieuw...

24/11/2015 Examenplanning

Voor leerlingen met een leerstoornis is tijdig beginnen en vooraf werken nodig. Plannen zet aan tot actief nadenken over de hoeveelheid leerstof en de nodige tijd. Deze planning in Word kan je ...

18/12/2015 Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren

Dit boek is een verzameling van korte en langere artikels over leren, communiceren en motiveren, vertrekkend vanuit het Process Communication Model van Kahler. PCM onderscheidt zes persoonlijkhe...

14/03/2016 Geprikkeld om te weten, studeren met autisme

Boek + documentaire op DVD over begeleiding van jongeren met autisme in het hoger onderwijs.

Het boek ‘Geprikkeld om te weten’ behandelt het thema ‘verder studeren met autisme’. Het is een...

10/01/2016 Gedragsklapper. Samen bouwen aan positief gedrag.

In dit boek vinden we alvast een nuttige verzameling bruikbare ervaringen en wetenschappelijke expertise terug wanneer we met 'moeilijk' gedrag geconfronteerd worden. Het behandelt vele facett...

10/01/2016 Meertaligheid: een troef! Inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang.

Het betreft een wetenschappelijk onderbouwd theoretisch werk waar zowel voor beginners als voor experten aandacht wordt geboden voor de realisatie in de praktijk. Het draait om de erkenning e...

13/01/2016 Rapid Typing Zone

In Rapid Typing Zone vind je een verzameling activiteiten rond leren typen. Er zijn verschillende cursussen, games, online testing en technieken voor ty...

27/01/2016 GoedTeLezen

Op www.GoedTelezen.nl vind je op overzichtelijke wijze richtlijnen voor het toegankelijkheid...

22/02/2016 Leren zichtbaar maken

Voor de informatie in zijn vorig boek 'Visible Learning' baseerde John Hattie zich op meer dan 800 meta-analyses van meer dan 52 600 onderzoeken, met samen ongeveer 240 miljoen leerlingen. Zijn...

10/03/2016 Leren met autisme (autistisch denken in de onderwijspraktijk)

Kobe Vanroy vertrekt vanuit uitspraken over jongeren met autisme. “Hij wil geen stappenplan aannemen” of “Hij wil alles alleen op zijn manier doen!”. Die uitspraken worden gedaan over jongeren...

14/03/2016 Jouwzoekmachine: zoekmachine aangepast aan leeftijd en leesniveau

Jouwzoekmachine is de ideale zoekmachine om in de klas te gebruiken. De resultaten van deze zoekmachine zijn aangepast voor kinderen en j...

18/05/2016 Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren

De auteurs leggen uit waarom leren soms zo moeilijk is en in andere gevallen juist heel gemakkelijk. Het boek zet uiteen wat de belangrijkste principes en strategieën van het leren zijn.

...
25/05/2016 Survivalgidsen dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, autisme, AD(H)D en DCD

De reeks 'survivalgidsen' is speciaal geschreven voor kinderen en jongeren. We bespreken in deze recensie diegenen gerelateerd aan leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, autism...

02/12/2016 Handleiding - Spellingcontrole toevoegen aan PDF Xchange Editor

Het pdf-programma PDF Xchange Editor is een gratis programma waarmee je in digitale boeken kan typen.
Via deze eenvoudige handleiding is het mogelijk om spellingcontrole toe te voeg...

05/12/2016 Checklist Dyslexievriendelijk proefwerk - Verschenen in JSW-magazine

Uit onderzoek van Dedicon (2006) blijkt dat dyslectische leerlingen vaak moeite hebben met de opmaak van hun lesmateriaal. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende soorten letters op een p...

06/12/2016 Wegwijs in PDF-programma's

Handig overzicht van 6 pdf-programma's waarmee je in ADIBoeken kan typen.

03/03/2017 Wegwijzer - Dyslexie en taalvakken in niet-talenrichtingen

De wegwijzer wil concrete tips aanreiken aan taaldocenten uit het Hoger Onderwijs over het leren van vreemde talen, in het bijzonder voor taalvakken in niet-taalrichtingen. Daarnaast wil de wegw...

29/03/2017 Aan de slag met Geogebra - De Basis

Geogebra is een gratis softwareprogramma voor meetkunde. Leer aan de hand van eenvoudige stappenplannen de basisfuncties. Elk stappenplan wordt aangevuld met een instructievideo.

Inhoud va...

Standaardbrief Gratis Voorleessoftware

Een standaardbrief met instructies voor het downloaden van Gratis Voorleessoftware. Deze kan je als school of praktijk meegeven aan ouders van kinderen die voorleessoftware nodig hebben. Het is ...

17/01/2018 Aan de slag met voorleessoftware op school - Een gids met 8 vragen en antwoorden.

Deze brochure biedt een antwoord op inhoudelijke en praktische vragen rond het werken met voorleessoftware in de klas. Ze richt zich op allen die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen...

17/01/2018 Bijlage 1: Aan de slag met voorleessoftware - Overzicht van verschillende rollen en fasen

Overzicht van verschillende rollen en fase bij de implementatie van voorleessoftware in de school. 
Bijlage 1 van de brochure Aan de slag met voorleessoftware - een gids met 8 vragen en ...

17/01/2018 Bijlage 2: Aan de slag met voorleessoftware - Checklist randvoorwaarden en aandachtspunten

Checklist randvoorwaarden en aandachtspunten voor gebruik van een ICT-hulpmiddel thuis en op school.
Bijlage 2 bij de gids Aan de slag met voorleessoftware op school: een gids met 8 vragen en...

17/01/2018 Bijlage 3: Aan de slag met voorleessoftware - Actieplan implementatie ICT-hulpmiddelen

Bijlage 3 van de brochure Aan de slag met voorleessoftware op school: een gids met 8 vragen en antwoorden. Een actieplan voor de implementatie van ICT-hulpmiddelen in de school. 

17/01/2018 Bijlage 4: Aan de slag met voorleessoftware - Analysemodel van behoeften bij bijzondere noden voor lezen en/of schrijven

Hulp bij het analyseren van de behoeften van leerlingen met bijzondere noden voor het lezen en/of schrijven.
Bijlage 4 van brochure Aan de slag met voorleessoftware in de school. 

23/01/2018 Evaluatieschaal: het uniform evalueren van apps binnen het onderwijs en de logopedische revalidatie

Evaluatieschaal voor het uniform evalueren van apps binnen het onderwijs en de logopedische revalidatie.
Op zeer korte tijd is de interesse voor applicaties (apps) binnen de logopedische prak...

24/01/2018 WRTS - Overhoorprogramma

WRTS is een online overhoorprogramma. Je oefent er je eigen of bestaande woordenlijsten in het Nederlands of in vreemde talen. Je kan kiezen uit verschillende studeervormen, zoals een standaard ...

24/05/2018 Resultaten LetOp-enquête mei 2018

Een kort rapport over de resultaten van de enquête van LetOp in mei 2018

17/12/2018 Individueel begeleidingsplan ex-OKAN KSL

KSLeuven maakte een handig individueel begeleidingsplan voor ex-OKAN-leerlingen.

17/12/2018 Tips voor leerkrachten met een ex-OKAN'er in de klas

Deze praktische tips zijn ideaal voor leerkrachten met een ex-OKAN'er in de klas
Gemaakt door KSLeuven en OKAN Salco

17/12/2018 Fiches 'Leren Leren' voor OKAN-leerlingen

22 handige stappenplannen en ondersteunende fiches voor (OKAN-)leerlingen in de klas.
Afstudeeronderzoek van Dorien Rietjes en Birgit Raymaekers

17/12/2018 Nederlands als instructietaal voor ex-OKAN-leerlingen

Artikel in Breedbeeld van Tania Sempels
"Nederlands als instructietaal voor ex-OKAN-leerlingen"

17/12/2018 Algemene Informatie over Nederlands als instructietaal

Tips en voorbeelden voor Nederlands als instructietaal - Tania Sempels