Eureka ADIBib

Logo ADIBib

Wat is ADIBib?

Eureka ADIBib is de aangepaste digitale bibliotheek voor leerlingen met een beperking bij het lezen en/of schrijven in het basis-, secundair en hoger onderwijs. Concreet verloopt dit als volgt: de PDF's van de gedrukte versies van schoolboeken worden aangeleverd door educatieve uitgeverijen en leesklaar gemaakt voor de beschikbare voorleessoftware. De leesklare digitale boeken worden nadien gratis ter beschikking gesteld voor leerlingen die beschikken over het juiste attest: dyslexie, dyspraxie, alle types buitengewoon onderwijs en GON. De grote verscheidenheid aan leerlingen die gebruik mogen maken van digitale versies van boeken is een uniek gegeven binnen Europa. In de meeste landen is het doelpubliek namelijk beperkt tot blinden en slechtzienden. De beschikbare titels worden online besteld en op een cd-rom verstuurd naar de aanvragers. Naast dit aanbod, verzorgt Eureka ADIBib ook online handleidingen via YouTube, verspreiden zij actuele informatie en vernieuwingen via Facebook en werken zij samen met de Luisterpuntbibliotheek rond de campagne ‘ikhaatlezen’.

In voortdurend overleg met de educatieve uitgeverijen worden er nieuwe stappen gezet in het project. De volgende gewenste stap betreft het aanbieden van digitale versies via een download-tool. De uitgeverijen denken ook steeds meer na over hun aanbod van digitale schoolboeken en zijn bereid om in de toekomst standaard text-to-speech te voorzien. Het project is tot slot een belangrijke aanzet tot het inzetten van ICT als compenserend hulpmiddel. Jaarlijks stijgt het aantal bestellingen gradueel, afgelopen schooljaar waren er 3300 aanvragen. Om in te spelen op de groeiende vraag vanuit het onderwijs, wordt het project verder geïmplementeerd in scholen verspreid over heel Vlaanderen.

Bestellen en aanvragen van ADIBoeken

ADIBoeken aanvragen en bestellen loopt sinds september 2013 via de eigen website van ADIBib.

  • Klik hier om rechtstreeks naar de catalogus van ADIBoeken te gaan en te bestellen.
  • Klik hier om rechtstreeks naar het aanvraagformulier van ADIBoeken te gaan. Dit formulier dient om omzettingen aan te vragen van boeken die nog niet in de catalogus staan.