Letop nieuwsbrief 101 - december 2014 - 16 dec 2014

*|MC:SUBJECT|*

Nieuwsbrief n° 101 - december 2014
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier en bekijk hem in je browser
Logo Eureka Letop
Letop banner: afbeelding van 3 studerende kinderen met aangepaste hulpmiddelen
Facebook
YouTube
Website
IN DEZE NIEUWSBRIEF

Letop-nieuws
 • Nieuw - Opleidingsdag ADIBoeken gebruiken met voorleessoftware
 • Gratis - Workshop ICT en inclusie in het Future Classroom Lab
 • Oproep - nieuwsbrief over compenserende hulpmiddelen
In het nieuws
 • Zorgleerlingen in de klas geen negatief effect op klasgenoten
 • Dyslexie in de familie? Wees alert!
We signaleren
 • Tip van de maand! Prentenboek over ontwikkelingsdyfasie - 'Het verhaal van Odi'
 • Boek - Rambam Ramla...De boze bui
 • Boek - Hoogebegaafde kinderen met stoornissen
In de Letop-kijker
 • Brochure Update: M-decreet - Leerlingen met een beperking naar het gewoon onderwijs
 • Handreiking hoogbegaafdheid voortgezet (secundair) onderwijs - gratis publicatie
Digi-tips
 • Stream of download je Luisterboeken met Daisy-online
 • Elena - gratis interactief online programma voor het leren van talen (basisonderwijs)
Letop-agenda
 • Software voor dyslexie: infoavond - 26 januari 2015 (Kessel-Lo)
 • Dag van de leerzorg in het S.O.: implementatie van het M-decreet - 3 februari 2015 (Wilrijk)
 • Compenserende software: 12 februari 2015 (secundair onderwijs) / 24 februari 2015 (basisonderwijs) (Wilrijk)
 • Top!Score - Effectief differentiëren en coachend leren in bovenbouw basisonderwijs en onderbouw secundair onderwijs (Kessel-Lo)
Letop-nieuws
Logo Eureka ADIBib
Nieuw - Opleidingsdag ADIBoeken gebruiken met voorleessoftware

ADIBoeken zijn voor leerlingen met ernstige lees- of schrijfproblemen een belangrijk compenserend hulpmiddel. ADIBib bereikt ondertussen meer dan 6000 leerlingen en dat zullen er nog meer worden nu het M-decreet eraan komt. Wil je aan de slag met ADIBoeken? Volg dan de studiedag ADIBoeken & SprintPDF (20 januari 2014) of ADIBoeken & Kurzweil 3000 op (29 januari 2015) in Kessel-Lo. Snel inschrijven is de boodschap.
Logo SENnet
Gratis - Workshop ICT en inclusie in het Future Classroom Lab

Een kleinschalige workshop waarbij dieper ingegaan wordt op de mogelijkheden van tablets bij het
onderwijs aan leerlingen met beperkingen en leerstoornissen. De workshop wordt georganiseerd
door het Departement Onderwijs en Eureka Die’s-lekti-kus vzw en is een disseminatieactiviteit in het kader van het Europese SENnet-project. De workshop gaat door in het Future Classroom Lab in Brussel. Schrijf je nu in want de plaatsen zijn beperkt.
Afbeelding verschillende compenserende hulpmiddelen
Oproep - nieuwsbrief over compenserende hulpmiddelen

Graag jouw tips en ervaringen met hulpmiddelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Wat werkt, helpt bij leerlingen met aandachtsproblemen, leesproblemen, rekenproblemen, spellingproblemen, planningsproblemen? Een gehoorbeschermer, leeslatje, speciale klok, agenda, steekkaarten….? Maakte je zelf misschien iets of paste je iets aan dat je in de handel kocht? Wij verzamelen alle tips en gieten ze in een extra nieuwsbrief. Stuur ons je tip door.
In het nieuws
Afbeelding juf met computer, omringd door haar leerlingen
Zorgleerlingen in de klas geen negatief effect op klasgenoten

De aanwezigheid van kinderen met verschillende leer- of gedragsproblemen leidt niet tot verminderd functioneren van hun klasgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse NRO/Kohnstamm Instituut. Voor hun onderzoek gebruikten ze gegevens van ruim twaalfduizend leerlingen uit de basisschool. Je kan het volledige rapport downloaden.

Afbeelding jongen met tandwieltjes in zijn hersenen
Dyslexie in de familie? Wees alert!

Een kind met een dyslectisch familielid heeft 20 tot 35% kans om zelf ernstige lees en/of spellingproblemen te krijgen. Vroege training van het fonemisch bewustzijn kan de ontwikkeling van de leesvaardigheid faciliteren. Maar het effect is groter als men ook oefent met klank-teken-koppelingen. Lees meer over het onderzoek ‘Early Identification and Intervention in Children at Risk for Reading Difficulties’ van A.G.F.M. Regtvoort.
We signaleren
Afbeelding van de kaft van het boek 'Het verhaal van Odi'
Tip van de maand! Prentenboek over ontwikkelingsdyfasie - 'Het verhaal van Odi'

Dit lees- en vertelboek helpt kinderen met dysfasie omgaan met hun taalproblemen. Odi is een jongen met dysfasie. Zijn lievelingsknuffel Sam vertelt zijn verhaal. Hij laat zien hoe Odi leert omgaan met zijn taalstoornis. Aansluitend is er een deel met meer uitleg over ontwikkelingsdysfasie (OD). Het bevat praktijkvoorbeelden en bruikbare tips voor ouders en leerkrachten. Een initiatief van SIG in samenwerking met Zelfhulpgroep Dysfasie.
Afbeelding van de kaft van het boek 'Rambam Ramla...De boze bui'
Boek - Rambam Ramla...De boze bui

De vijfjarige Leon heeft af en toe last van een boze bui. Deze bui noemt hij Rambam Ramla. Samen met zijn ouders en knuffelbeer gaat Leon op onderzoek uit. Wat kan hij doen om Rambam Ramla minder tekeer te laten gaan? Het kinderboek ‘Rambam Ramla... De boze bui’ helpt ouders, leerkrachten en kinderen beter met boosheid om te gaan.
Afbeelding van de kaft van het boek 'Hoogebegaafde kinderen met stoornissen'
Boek - Hoogebegaafde kinderen met stoornissen

Hoogbegaafde kinderen kunnen ook stoornissen hebben. Soms verbloemt de hoogbegaafdheid een stoornis. Dit boek belicht de meest voorkomende stoornissen in het basisonderwijs. Het legt uit wat de mogelijke relatie is met hoogbegaafdheid. Het helpt zo leerkrachten en ouders om beter inzicht te krijgen in mogelijke stoornissen bij hoogbegaafdheid. Een uitgave van Boom, Test uitgevers. Tip! Ga aan de slag met onze fiches ‘hoogbegaafdheid in combinatie met een leerstoornis’ uit de map ‘Leerzorg’.
In de Letop-kijker
Afbeelding cover van Klasse getiteld 'Update: M-decreet'
Brochure Update: M-decreet - Leerlingen met een beperking naar het gewoon onderwijs

Vanaf volgend schooljaar volgen leerlingen met een beperking in de eerste plaats les binnen het gewoon onderwijs. Indien extra ondersteuning en redelijke aanpassingen niet volstaan, kunnen ze naar het buitengewoon onderwijs. Welke maatregelen zijn er en wanneer gaan ze in? Hoe schrijven leerlingen zich in? Een antwoord op die en andere vaak gestelde vragen lees je in de brochure ‘Update: M-decreet’. Je kan ze downloaden of bestellen.
Logo KPC Groep
Handreiking hoogbegaafdheid voortgezet (secundair) onderwijs - gratis publicatie

Hoe weet je als leerkracht dat het gaat om een (hoog)begaafde leerling? Wat doe je als leerkracht met deze leerlingen? Hoe merk je dat een leerling meer nodig heeft? Deze publicatie bevat allerhande praktische informatie en tips om (hoog)begaafde leerlingen te laten excelleren. Een uitgave van de Nederlandse KPCgroep. Eerder kwam ook al de handreiking primair (basis)onderwijs uit.
Digi-tips
Afbeelding jongen met een Luisterboek op zijn telefoon in het bos
Stream of download je Luisterboeken met Daisy-online

Je kan voortaan je Luisterboeken streamen of downloaden dankzij Daisy-online. Zo kan je ze bijvoorbeeld gebruiken op je tablet of smartphone. Kom meer te weten op de site van de Luisterpuntbibliotheek, die samen met anderslezen.be dit initiatief tot stand bracht.
Afbeelding van het programma Elena
Elena - gratis interactief online programma voor het leren van talen (basisonderwijs)

Leerlingen leren de basis van Duits, Frans of Nederlands in een rijke digitale leeromgeving. Elena bestaat uit 10 thema’s met elk 10 lessen. Bij de verwerving van de woordenschat werkt Elena volgens de “de viertakt van het woordenschatonderwijs. Elena is ook prima inzetbaar bij anderstalige leerlingen of leerlingen met een taalachterstand. Elena wordt gesponsord door het Europees Platform en de Europese Commissie en is voorlopig nog gratis.
Letop-agenda

Neem een kijkje in de Letop-agenda. Zo zijn er onder meer verschillende vormingen rond het opstarten van en werken met voorleessoftware.

Logo Sprankel
Software voor dyslexie: infoavond - 26 januari 2015 (Kessel-Lo)

Jan Rottier (Eureka ADIBib) toont de mogelijkheden van voorleessoftware. Hij legt uit hoe ADIBoeken werken en geeft handige tips voor het gebruik ervan. Een organisatie van Sprankel.
Logo Universiteit Antwerpen
Dag van de leerzorg in het S.O.: implementatie van het M-decreet - 3 februari 2015 (Wilrijk)

In de plenumlezing spreekt Prof. dr. Elke Struyf over geïntegreerde zorg op school. Theo Mardulier licht
de impact van het 'M-decreet' op scholen, leraren en CLB toe. Daarna is er keuze uit een 30-tal sessies tijdens drie tijdsblokken. Hier komen zowel deskundigen als mensen uit het werkveld aan bod. Snel zijn is de boodschap want een aantal sessies zijn al volzet. De dag van de leerzorg is een initiatief van het CNO.
Logo Universiteit Antwerpen
Compenserende software: 12 februari 2015 (secundair onderwijs) / 24 februari 2015 (basisonderwijs) (Wilrijk)

Tijdens de cursus worden heel wat mogelijkheden getoond en besproken. Er is de mogelijkheid om zelf een aantal programma's en hulpmiddelen uit te proberen en ervaringen uit te wisselen. De nadruk ligt op het gebruiken van de "klassieke" computer, maar ook het gebruik van tablets komt kort aan bod. CNO organiseert deze studiedag basisonderwijs en secundair onderwijs.
Logo Eureka Expert
Top!Score - Effectief differentiëren en coachend leren in bovenbouw basisonderwijs en onderbouw secundair onderwijs (Kessel-Lo)

TopScore! daagt je school uit om als team te werken aan kwaliteitsvolle differentiatie in de klas met de nadruk op effectief leren voor elke leerling en de klasgroep. Vorig jaar hebben 20 scholen dit traject gevolgd en 19 ervan waren heel enthousiast over de positieve effecten voor de leerlingen én de leerkracht. Schrijf je hier in.
CONTACTEER ONS
Bijdragen voor de volgende nieuwbsrief kun je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen: vóór 9 januari 2015
Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

schrijf je uit voorkeuren

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*