Letop nieuwsbrief 053 - januari 2008 - 01 jan 2008
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°53, januari, 2008

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Bestel een DIGIboek
Bestel een voorleesklaar DIGIboek voor een leerling met een leeshandicap. Er zijn nu 28 titels beschikbaar voor de voorleessoftware Kurzweil en Sprint. Die werden omgezet als proef binnen het project DIGIBIB. Dat onderzoekt pistes op langere termijn. Nieuwe titels kondigen we telkens aan de in de letop-nieuwsbrief.

Project DIGIBIB
Het project zit nu nog in de startfase. De grote belangstelling toont aan dat digitale boeken absoluut nodig zijn. In deze eerste fase werken we aan het concept van het project. We bedenken ook oplossingen voor alle technische en andere problemen. Op die manier willen we in het schooljaar 2009-2010 voldoende titels aanbieden.

Studiedag ‘Surfplank’ pedagogisch begeleiders
De studiedag 'De computer, mijn surfplank' van vrijdag 22 februari 2008 is voorbehouden aan ‘pedagogisch begeleiders’. Vanaf 11 februari kunnen ook andere geïnteresseerden inschrijven.

Medewerker gezocht
Die-’s-lekti-kus vzw zoekt een halftijds gedetacheerd medewerker. Om het project ‘Surfplank’ bekend te maken.  Door het geven van studiedagen en trainingen. Bekijk het profiel en de info over de kandidaatstelling. Of om administratief en ondersteunend werk te doen. Bekijk die vacature hier.

Vrijwillig medewerker gezocht
Kan je enkele uren per week vrijmaken voor administratief werk in Kessel-Lo? Kan je goed overweg met Excel en/of Acces? Mail dan snel naar els@letop.be en wij nemen contact met je op.

Map ‘Surfplank’ bestellen
De map ‘Surfplank’ kost € 35, verzendkosten inbegrepen. Bestellen kan uitsluitend online. We beschikken helaas niet over de middelen om scholen of CLB’s extra exemplaren te bezorgen.

nieuw op letop

Terugbetaling compenserende hulpmiddelen
Dirk Lembrechts pleit voor de terugbetaling van compenserende hulpmiddelen. Voor kinderen en jongeren met ernstige lees- of schrijfproblemen. Hij doet een constructief voorstel tot regelgeving. Daarbij roept hij alle betrokken partijen op om samen te werken.

Ik wou dat ik…
Kristien Rombauts schreef een aangrijpend artikel over Kasper, een jongen met dyslexie.  Hij volgt les in *Eureka* Onderwijs  en getuigde samen met zijn mama op de ‘Surfplank-studiedag’. Het artikel verscheen in ‘De bond’ van 23 november 2007. Naar aanleiding van de verspreiding van de map ‘Surfplank’.

letop-tips

Organiseer-wijzer
Werken met kleuren is handig. Het helpt ook om boeken en schriften snel te vinden. Met een gekleurd lessenrooster is de boekentas snel gemaakt. Gekleurde mapjes en bakjes scheppen orde op de werkplek. Deze en veel meer praktische tips vind je in dit artikel.

Gekleurde mapjes
Leerlingen moeten ook op de computer snel hun mapjes terugvinden. Mapjes een kleur of icoon geven helpt hen. Het stappenplan uit de Surfplankmap toont hoe dat kan met het gratis programma Foldermarker.

binnenkort op letop

Powerpoint Surfplank
De powerpoints van de studiedagen ‘Surfplank’ worden herwerkt. Tot een powerpoint waarmee men de map kan voorstellen in de eigen school of organisatie. Vanaf volgende maand te downloaden.

we signaleren

Sprinto
Wie de voorleessoftware Sprint wil aankopen kan voortaan ook kiezen voor ‘Sprinto’.  Dat is een Sprint-stick die om op het even welke PC werkt. Men kan ook documenten opslaan op de Sprinto stick. Net als Sprint is ‘Sprinto’ beschikbaar in twee versies. Die hebben dezelfde mogelijkheden en prijs als Sprint en Sprint Plus. Wie al Sprint heeft,  kan mits opleg ‘Sprinto’ als extra aankopen. Verkrijgbaar vanaf half februari 2008.

Claroread
ClaroRead voorleessoftware is nieuw op de Vlaamse markt. De werkbalk is makkelijk te bedienen en werkt in allerlei programma’s. Voorlezen gebeurt door RealSpeak stemmen. Daarbij wordt het voorgelezen woord gemarkeerd. Leest ook tekst terwijl je typt. Menu-tekst wordt voorgelezen als men er met de muisaanwijzer over gaat. Dirk Callebaut bespreekt het programma uitgebreid volgende maand.

we bespreken

Milan in de wereld zonder cijfers
Couchez e.a, SIG en Artevelde Hogeschool
Stripverhaal voor kinderen vanaf 8 jaar over een jongen met een rekenstoornis. In de ‘bijsluiter’ vinden ouders en leerkrachten uitleg over de kenmerken en signalen. Handig om aan kinderen uit te leggen wat ‘dyscalculie’ betekent. Zowel in een klas als aan een kind met rekenproblemen. Prof. Desoete bespreekt het boekje.

online tips

Oefensite
Op de Surfplank-studiedag in december stelde het H. Pius X-Instituut zijn oefensite voor. Die biedt voor de leerlingen oefeningen voor verschillende vakken. Zij krijgen daarbij feedback en kunnen hulp oproepen. De oefensite sluit aan bij het pedagogisch project van de school. Ze is toegankelijk voor iedereen. We bespreken de site volgende maand uitgebreid.

Online-planner
Huiswerk en lessen plannen kan met de weekplanner op ‘leren is makkie’. Nieuw is dat leerlingen nu ook online hun persoonlijke planner maken. Dan moeten ze wel eerst registreren.  Lees best de handleiding onderaan de planner bij een eerste gebruik. De site biedt verder een schat nuttige leertips voor leerlingen eind basis en begin secundair

agenda-tips

Letop-agenda
Onze agenda van februari bieden een overzicht van studiedagen, lezingen en cursussen. Zowel voor leerkrachten als ouders. Bekijk ook het aanbod vakantiecursussen voor leerlingen in de agenda van maart

Letop-tips

com@modem.dag
Wie snel is, kan nog naar de jaarlijkse voorstelling van nieuwe hulpmiddelen ‘computer en communicatie’. Op vrijdag 25 januari 2008 in Wilrijk. Een infomap ‘Eenvoudig aangepast’ is in de deelnameprijs begrepen. Een organisatie van Modem.

Sprankel

*Eureka* Onderwijs
Info-avond door Anny Cooreman op woensdag 13 februari om 20u te Leuven. Zij licht de aanpak van leerlingen met leerstoornissen in *Eureka* Onderwijs toe.

Als Spelling een kwelling is   
Op vrijdag 15 februari 2008 te Leuven. Keuze uit een sessie ‘Als Spelling een Kwelling is in klas 1 tot 4’ door Joke Nysen. Of ‘hardnekkige spellingproblemen in klas 4-5-6’ door Anny Cooreman. Bekijk ook de andere studiedagen en workshops op de site van *Eureka* Onderwijs.

De computer helpt bij studeren
Sprankel organiseert een infoavond ‘De computer, mijn surfplank. Op 20 februari 2008 te Merksem. Els Van Doorslaer geeft tips voor ouders en leerkrachten. Om met ICT kinderen en jongeren ondersteunen. Bij taken als lezen, schrijven, onthouden en studeren.                    

DCD
Dyspraxis organiseert een voormiddag over DCD.
Op 23 februari 2008 aan de U Antwerpen te Wilrijk. Deelnemers kiezen uit 4 workshops.

Impulsdag Zorg
Je kan nu inschrijven voor de 4e Vlaamse Impulsdag Zorgverbreding. Die gaat door op zaterdag 15 maart in de KHK Mechelen. Bekijk het programma met meer dan 50 praktijkgerichte voordrachten en workshops. Zowel voor kleuteronderwijs, lager onderwijs als het secundair. In de namiddag ook een sessie ‘De computer, mijn surfplank’.

oproep

Spellingcontrole dyslexie
We zoeken nog steeds foutenmateriaal voor de ontwikkeling van een spellingcontrole dyslexie. Inzenders maken kans op een gratis Sprintpakket.

Lettertype dyslexie
Welk lettertype leest het best voor kinderen met dyslexie? Post jouw ervaringen in ons forum. In een beperkt Nederlands onderzoek bleek dat het sterk verschilt van kind tot kind. Lees meer op de website van Balans.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 10 januari 2008.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven