Sig vzw

Sig vzw is een organisatie die zich inzet voor levenskwaliteit van personen met een beperking en hun omgeving, via inclusie en integratie.

We zijn op verschillende terreinen actief:

- Vorming voor professionelen: Sig organiseert vorming voor professionele hulpverleners (logopedisten, psychologen, ergotherapeuten, orthopedagogen…) in de vorm van studiedagen, workshops, symposia, congressen en intervisiewerkgroepen.

- Vorming voor breed publiek: Sig organiseert infomiddagen en -avonden, cursussen, debatten en ontmoetingsmomenten. We richten ons specifiek tot mensen met een beperking en hun directe omgeving (partners, ouders …)

- Publicaties: Sig publiceert boeken, brochures, educatief en beeldmateriaal over handicap en beperking (bv. een ouderpakket over ADHD, een werkboek over autisme, een stripverhaal over dyscalculie, dichtbundels over NAH, enz.).

Sig verspreidt ook het vaktijdschrift Signaal en enkele onderzoeksinstrumenten.

- Docudienst: onze uitgebreide docudienst bevat boeken, artikels, DVD’s… die handelen over relevante thema’s uit onze sector. Elke voormiddag kan u bij ons terecht, of u kan online ontlenen. Ontleningen zijn bovendien gratis.

- Sensibilisatie: Sig zet regelmatig projecten op over inclusie en integratie. Dit kan allerlei vormen aannemen: bv. een website over bibliotheekbezoek van mensen met een beperking, een toneelvoorstelling over niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een tentoonstelling met werk van mensen met een verstandelijke beperking, enz.

- Wetenschap: Sig streeft ernaar het professionele (revalidatie)werk wetenschappelijk te onderbouwen a.d.h.v. onderzoeksprojecten. Sig stimuleert de samenwerking tussen veldwerkers en onderzoekers aan universiteiten en hogescholen.

Gegevens

Tel.: 053/38.28.18

Website: www.sig-net.be

Contactpersoon: Pieter Vermeiren

Adres: Pachthofstraat 1

E-mail: info@sig-net.be

9308 Gijzegem

Facebook: neem een kijkje

België

Expertise:

Diagnose: Dyslexie , Dyslexie , Dyspraxie/DCD , Dyscalculie , ASS , Dysfasie , hoogbegaafdheid , leerproblemen , ADHD , ADD , NLD

Aanbod: Informatie en sensibilisering , Informatie en sensibilisering , Onderzoek , Opleiding en vorming

Aard:

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie , gedrag , lezen , motivatie , motoriek , rekenen/wiskunde , schrijven , socio-emotioneel , spelling , visueel ruimtelijk

Leeftijd: Kleuter (<6 jaar) , Kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , volwassen (+24 jaar)

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , ouders , GON-begeleiders , zorg-coördinatoren

Type organisatie: