Eureka Expert

Eureka Expert biedt vormingen en expertise in het domein van leerstoornissen. De medewerkers zijn actief in Eureka Leuven. Ze staan in nauw contact met leerlingen met leerstoornissen. De kennis en expertise is evidence based en getoetst aan wetenschappelijke achtergronden.

We richten ons tot het onderwijs en al wie nauw betrokken is met onderwijs bij leerstoornissen: de professionele zorggroep en ouders.

Eureka Expert biedt: · studiedagen die sterk aansluiten bij de praktijk: over leerstoornissen en diagnostiek, aanpak, coaching en STICORDI-maatregelen · opleidingen over de Eureka-methodes: RekenTrapperS en dyscalculiecoach | Als spelling een kwelling is en dyslexiecoach · publicaties bruikbaar in de klas en thuis

Gegevens

Contactpersoon: Lucas Hermans

Adres: Diestsesteenweg 722

3010 Kessel - Lo

Facebook: neem een kijkje

België

Expertise:

Diagnose:

Aanbod:

Aard:

Domein:

Leeftijd:

Doelgroep:

Type organisatie: