Letop Nieuwsbrief 121 - Oktober 2018 - 04 okt 2018
Nieuwsbrief n° 121 - oktober 2018
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier en bekijk hem in je browser
Logo Eureka Letop
Letop banner: afbeelding van 3 studerende kinderen met aangepaste hulpmiddelen
Facebook
YouTube
Website
IN DEZE NIEUWSBRIEF
Lees Voor! Vlaanderen 

 

Voor een leerling met een ernstige lees- en/of schrijfbeperking kan je het hele schooljaar door gratis voorleessoftware aanvragen via Lees voor! Vlaanderen. Sinds de herinschrijvingen in augustus zijn al meer dan 11 000 leerlingen opnieuw geregistreerd.
Spreek ouders en leerlingen aan als ze ernstige lees- en/of schrijfproblemen ondervinden. Hebben ze niet het juiste attest, vertaal dan de nood aan software met medewerking van het CLB in een ADIBib-attest. Sensibiliseer de omgeving, de leerkrachten, de leerlingen. Een goed gebruik van ADIBoeken en voorleessoftware voorkomt dubbelen of te snelle heroriëntatie. Stimuleer het leerpotentieel en beperk de leerfrustratie. Start vroeg genoeg in het basisonderwijs. Twee à drie jaar dagelijks gebruik maakt dat deze leerling ten volle de ICT kan inzetten om te compenseren.
Nuttige werkinstrumenten: Activeer je een leerling als school of logo? Dan heb je daar de toestemming van de ouders voor nodig. Download hier een standaard toestemmingsformulier. Wees voorzichtig als je de vraag krijgt om grote aantallen leerlingen te registreren. Niet alles mag zomaar. 
Terug naar boven
Prikkelarme supermarkt

 

Mensen met autisme/ASS hebben veel last van prikkels die voor anderen normaal of zelfs aangenaam zijn. In het jeugdjournaal zie je hoe een supermarkt een prikkelarm uur organiseert. Dit filmpje opent op een leuke manier een gesprek over prikkels en last van prikkels. Hoe is het voor jou? Hoe is het voor mij? Kijk thuis en in de klas naar dit filmpje over prikkelarm winkelen en start het gesprek.  

Wij raden volgende boeken aan voor wie met autisme in de klas of thuis aan de slag wil:
Foto cover boek Auti-communicatie Geef me de 5
Auti-communicatie Geef me de 5
Een aanrader voor ouders en leerkrachten. Je leert via heel duidelijke voorbeelden dat 'straks' of 'stop daarmee' onheldere communicatie is. Het is een receptenboek dat jou laat stilstaan bij instructies en hoe je ze helder genoeg kan communiceren. Praktisch, onmiddellijk bruikbaar en in stukjes te lezen.
Interessant voor thuis en in de klas
cover van Het volle hoofdenboek
Het volle hoofdenboek
Een vol hoofd is een hoofd waar niets meer bij kan. De juf zegt zoveel. Mama vraagt 3 dingen tegelijk en broer en zus maken lawaai. Met een vol hoofd lukt goed nadenken of opletten niet meer. Je wordt sneller kwaad en samenwerken en samenspelen loopt moeilijk.
Dit boek is een werkboek. Je leest het samen. Je praat erover. Je ondersteunt het gebruik van tips en tricks in de klas en thuis.  
Interessant voor individuele begeleidingen, psycho-educatie, ondersteuners, ...
Cover van het boek verborgen regels
Verborgen regels
Pubers en adolescenten met ASS en autisme kennen de verborgen regels van sociale contacten niet goed genoeg. Deze regels zijn ook vaak niet expliciet. Het boek bespreekt in korte zinnen wat wel en niet hoort. De lay-out trekt niet aan, maar de inhoud is wel heel relevant. Pas de inhoud aan, maak een lijstje samen met de jongere met wat hij of zij zal toepassen. Gebruik het boek als basis voor een gesprek over sociale regels. 
Interessant voor ouders, individuele begeleidingen, psycho-educatie, ondersteuners, ...
 
Terug naar boven
Eerst had ik dyslexie en nu ook nog Frans! Help!

YouTube in de klas

Frans is voor alle leerlingen met dyslexie een  struikelblok. Leerkrachten en ouders hebben nood aan tips die helpen. Studeer meer of herhaal grondig zijn geen tips maar nutteloze verzuchtingen. Een multisensorieel aanbod met doen, horen en zien is een basisnood bij deze leerlingen. Herhaling op een leuke of motiverende manier is nodig. 

Deze lijst met YouTube-filmpjes stimuleert het aanleren van Franse woordjes. Je kan ermee aan de slag in de klas, maar ook met opa of oma. Kijk samen, zing samen, leer de teksten, schrijf de woorden, zing karaoke, ... De leerlingen van Eureka 5de en 6de leerjaar kijken elke week uit naar dit uurtje muzikaal Frans. Enthousiasme verzekerd!

Ook interessant in de Franse les!

Terug naar boven
Letop-agenda
Hieronder vind je enkele interessante vormingen! 
De volledige Letop-agenda vind je op onze website. 

Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren | 23-10-2018

Vaak zijn kinderen en jongeren zeer kwetsbaar. Denken we aan de kinderen die bij het minste ontploffen of die zich zeer apathisch opstellen. Of aan de jongeren met armen, een ziel vol krassen… Hoe kunnen we hun innerlijke pijn zien en horen? Hoe kunnen we hen begrijpen?

Deze vorming gaat over de moeilijkheden die kinderen en jongeren kunnen ervaren: over hun kleine en grote problemen, hun angsten, hun lijden… en over de signalen die ze ons hierover geven en die wij, volwassenen, niet steeds begrijpen.

We gaan op zoek hoe we hen kunnen helpen om om te gaan met hun angsten, emoties en onzekerheden.  Hoe we hen woorden kunnen geven om wat ze voelen en ervaren te verwoorden. Hoe we samen met hen op zoek kunnen gaan naar een oplossing voor wat voor hen moeilijk is.

Bekijk het programma

Studiedagen van Eureka Expert

  • Rekentaal stimuleren bij jonge kinderen met taalmoeilijkheden of taalachterstand | 19-10-2018
  • Handelsgerichte diagnostiek, WISC V en het CHC model | 09 en 16-11-2018
  • Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 | 09-11-2018
  • RekenTrapperS in 4, 5 en 6 | 07-12-2018
Bekijk de agenda

 

 

Terug naar boven
CONTACTEER ONS
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kun je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen: vóór 15 oktober 2018
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

schrijf je uit    voorkeuren 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*