Letop Nieuwsbrief 125 - Maart 2019 - 28 mar 2019
Nieuwsbrief n° 125 - maart 2019
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier en bekijk hem in je browser
Facebook
YouTube
Website
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 • Executieve functies
 • Lezing over ADIBoeken en Voorleessoftware in de klas
  door Anny Cooreman op YouTube
 • De website van Letop in een nieuw kleedje
 • Letop-agenda
 Executieve functies

‘Zij is nooit op tijd klaar’, ‘Hij raakt van alles kwijt’
Onwil of zwakke executieve functies? 

Wat zijn executieve functies precies?              
Blonde jongen zit aan een tafel gebogen over een schrift met een potlood in zijn hand
Wat zijn executieve functies? Kijk naar dit filmpje en noem twee functies die je als leerkracht of ouder niet nodig hebt. Wij vonden er geen twee. We hebben ze allemaal nodig als we willen doen wat we moeten doen. Leerlingen met ADHD missen bijvoorbeeld een goede impulscontrole, hun emoties zijn te hevig voor hen en voor hun omgeving. Kinderen met autisme vinden plannen heel moeilijk, zij kunnen zich niet inbeelden wat 'herhaal' of 'studeer grondiger' dan wel concreet betekent. Hoogbegaafden hebben nogal wat last van uitstelgedrag en tonen weinig doorzettingsvermogen als de taak niet binnen hun interesse valt. Een leerling met ADD valt natuurlijk net uit op concentratie, maar wellicht ook op werkgeheugen.
Het model van Dawson en Guare geeft een grondig overzicht van hoe je die functies observeert en wat je in de klas of thuis eraan zou kunnen doen. 
Nog interessante filmpjes:
Wat zijn executieve functies? - KinderPsy Eductation
Autisme: Wat zijn executieve functies? - Autisme TV
Uitleg executieve functies voor kinderen - Hugo van der Veen
"Wacht je beurt af': zelfsturing of executieve functies aanleren in de kleuterklas - Klasse
Executieve functies trainen bij kleuters en basisonderwijs
Nadenkend meisje heeft potlood in haar hand
Handreikingen executieve functies (Informatieplein jonge kind) is heel uitgebreid. Bruikbaar voor studenten en leerkrachten. Elke kaart geeft tips om de ontwikkeling te stimuleren. 

Praktische tips voor in de klas (Smartonderwijs) bieden do’s en don'ts voor kinderen met zwakkere executieve functies.
Eind basis en eerste en tweede graad secundair onderwijs
Klas met adolescenten
Een ruimere kijk op de bijkomende problemen: leren en leven met leerstoornissen uit de map Leerzorg informeren en sensibiliseren CLB, leerkracht en ouders. Korte situatieschetsen maken nog eens duidelijk wat het probleem kan zijn. Nuttig om mee te geven aan ouders na een gesprek. Ook handig voor de lerarenopleiding. 

Een klasondersteunende aanpak voor leerlingen met structuurzwakte uit de map Leerzorg biedt een stappenplan om met een groep leerlingen in de eerste en tweede graad ondersteunend te werken. Vooral handig bij leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij plannen en organiseren.

Alle concrete stappen en een schema met kleuren vind je in deze examenplanner op onze Letop-website.
Adolescenten en Hoger Onderwijs - 'Stop met blokken, leer studeren'
Klas met werkende studenten
Het voorbereiden van examens vraagt tal van executieve functies. Belangrijke stappen zijn:
 • Inventariseer de vakken en vervolgens de toetsstof per vak
 • Noteer de dagen vanaf nu tot en met de toetsweek
 • Verdeel de leerstof over de studiedagen
Je vindt handvatten en een toetsweekplanner in Word van 'Investeren in studeren'.
Leerlingen eind secundair en studenten hoger onderwijs vinden heel concrete tips op ‘Stop met blokken – leer studeren’.
Interessante apps die executieve functies ondersteunen
Studente met laptop op de schoot steekt vuist in de lucht
Er zijn ook tal van apps/programma's die helpen met het opstellen van een (examen)planning of het verbeteren van de concentratie:
 • Class Timetable: zeer gebruiksvriendelijke app voor planning van lessen en examens (iOs)
 • Google Keep: plannen en to-do-lijstjes
 • Plantie (iOs) en Forest (iOs + Android): sluit je smartphone af van storende meldingen door bloemen en bomen te planten
 • Monday (betalend): het favoriete programma van het Letop-team! Maak takenlijsten en geef ze een status, een deadline met reminder, een timetracker, een locatie,...  
Aanraders voor wie meer wil lezen
Executieve functies bij kinderen en adolescenten biedt tal van formulieren: interviews, vragenlijsten voor executieve functies voor ouders, leraren, leerling, checklist voor planning en monitoring, probleemoplossingsschema’s,...
Executieve functies in de klas - Maak leren sterk - 11 aanraders ondersteunt onderwijsteams om samen te werken aan executieve functies als leerkracht. 
Lees hier het eerste hoofdstuk.

Zelfregulerend leren zoomt in op veertien effectieve leerstrategieën. Met de Trainingskaarten ga je er in de klas mee aan de slag.

Met Wijzer in Executieve functies trainen kinderen tot het 6de leerjaar op een speelse manier hun executieve functies door het spelen van spelletjes. Men gebruikt in deze publicatie een metafoor van een schip waarbij de executieve functies onderdelen zijn die noodzakelijk in orden moeten zijn voordat het schip kan gaan varen. Het aanleren en bespreken via deze metafoor is heel erg duidelijk voor kinderen.

Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies biedt heldere stappenplannen die help bij plannen en organiseren, timemanagement, emotieregulatie en impulsbeheersing. Elke stap in het coachingsproces is voorzien van duidelijke instructies en werkbladen. Naast individuele coaching door een volwassene komen ook klasbrede coaching en coaching door een medeleerling aan bod.
Lezing over ADIBoeken en Voorleessoftware in de klas
door Anny Cooreman op YouTube
Afspeellijst in YouTube
Bekijk op het YouTube-kanaal van ADIBib de lezing die Anny Cooreman bracht op de studiedag over Lees Voor! Vlaanderen en ADIBib. Deze studiedag was voornamelijk voor CLB-medewerkers en Ondersteuners over leerlingen met leerstoornissen in de school en het gebruik van de gratis voorleessoftware en Adiboeken. 
Volgende onderwerpen komen aan bod:

1) Ervaar een lees- en schrijfbeperking
2) Moeizaam schrijven en andere noden in de klas
3) Wie komt in aanmerking voor ADIBoeken en gratis voorleessoftware?
4) Heb je recht op een diploma of getuigschrift bij het gebruik van voorleessoftware en ADIBoeken?
5) Wanneer laat je leerlingen beginnen met voorleessoftware en ADIBoeken?
6) Een beleidsplan op school bij het gebruik van voorleessoftware en ADIBoeken
7) Waar zet je als leerkracht op in bij leerstoornissen?
8) Aanvullende IT compensaties in de klas
Terug naar boven
De websites van ADIBib, Lees Voor! Vlaanderen en Letop in een nieuw jasje
Een robot houdt een moersleutel en een laptop met het logo van Eureka ADIBib op het scherm vast
Met het Eureka-team werken we hard aan een nieuwe website. We verzamelen al onze kennis en materialen van ADIBib, Lees Voor! Vlaanderen en Letop op één website: www.adibib.be
Hier kan je terecht voor:
 • Bestellen van ADIBoeken
 • Bestellen van voorleessoftware
 • Informatie en ondersteunende materialen rond werken met een computer in de klas
 • Eureka Letop: informatie en ondersteunende materialen rond leerlingen met een leerstoornis, nieuwsbrieven, agenda,...
Je krijgt een mail van zodra we de nieuwe website online zetten.
Letop-agenda
Logo Eureka Onderwijs
Vakantiecursussen Eureka Onderwijs - Paasvakantie

Een vakantiecursus? Dat is 4 dagen les krijgen op Eureka.
Je leert handige technieken die je helpen om de leerstof onder de knie te krijgen.
In het aanbod kan je cursussen vinden voor het lager onderwijs, het secundair onderwijs en ouders.
Ga je de computer in de klas gebruiken? Of wil je beter met de computer in de klas leren werken?
Volg dan zeker de vakantiecursus computervaardigheden!

Bekijk het aanbod
Terug naar boven
CONTACTEER ONS
Heb jij een idee voor de nieuwsbrief? 
Laat het ons weten! Stuur een mail naar letop@eurekaleuven.be. 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

schrijf je uit    voorkeuren 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*