Letop Nieuwsbrief 119 - Februari 2018 - 27 feb 2018

*|MC:SUBJECT|*


Nieuwsbrief n° 119 - februari 2018
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier en bekijk hem in je browser
Logo Eureka Letop
Letop banner: afbeelding van 3 studerende kinderen met aangepaste hulpmiddelen
Facebook
YouTube
Website
IN DEZE NIEUWSBRIEF

Letop-nieuws
  • Lees nu zelf het artikel van ADIBib in Caleidoscoop
In het nieuws
  • Acteur Tarikh Janssen: "Dyslexie maakt me creatief."
Interessant 
  • Mythes rond voorleessoftware doorbroken
  • Sensibiliseringsfilms: 'Seeing dyslexia differently' en 'ADIBib, de juiste tools'
Web-tip
  • Website voorbereidende lees- en spellingvaardigheden
Letop-agenda
  • Infoavonden Dyslexie Oostende & Hechtel - Eureka ADIBib en Luisterpunt
  • Dyscalculie en rekenproblemen in het secundair onderwijs - Eureka Expert
  • Leerstoornissen in tijden van het M-decreet - Sprankel Vlaams-Brabant
  • Problemen oplossen met RTS voor 10-14 jarigen en basiseducatie - Eureka Expert
Letop-nieuws
Logo caleidoscoop

Lees nu zelf het artikel van ADIBib in Caleidoscoop

In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen dat ADIBib eind november een artikel schreef voor Caleidoscoop, het tijdschrift van het VCLB. Dit artikel ‘Digitale leer- en werkboeken voor kinderen met ernstige lees- en/of schrijfbeperkingen – op bezoek bij Eureka ADIBib’ is nu speciaal voor onze nieuwsbrieflezers opengesteld.
Lees hier het artikel.

 
Terug naar boven
In het nieuws
Foto Tarikh Janssen

Acteur Tarikh Janssen: "Dyslexie maakt me creatief."

Acteur Tarikh Janssen was te gast in het Nederlandse tv-programma ‘Koffietijd’. In de uitzending legt hij uit dat mensen met dyslexie een andere manier van denken en leren hebben. Daarom zijn veel dyslectische personen zo creatief. Bekijk hier een deel van de uitzending.

 
Terug naar boven
Interessant
Logo Dedicon

Mythes rond voorleessoftware doorbroken 
Rond het gebruik van voorleessoftware hangen veel mythes en vooroordelen: het geeft leerlingen extra voordelen, duurdere en complexe software is beter, de software vervangt de leerkracht,…. Dedicon, de organisatie die in Nederland voorleesbare schoolboeken voorziet, neemt deze mythes onder de loep. Lees hier mythbusters 1 en mythbusters 2.
 

Logo youtube

Sensibiliseringsfilms: 'Seeing dyslexia differently' en 'ADIBib, de juiste tools'
Dyslexie is ruimer dan moeilijkheden hebben met lezen en spellen. The British Dyslexia Association maakte hier een video over en laat zien hoe we anders kunnen kijken naar dyslexie: ‘Seeing dyslexia differently’. Laat dit zeker ook zien aan je collega’s!
Bekijk ook zeker ‘ADIBib, de juiste tools’. Deze film geeft weer hoe ADIBoeken en voorleessoftware een meerwaarde kunnen zijn voor leerlingen en leerkrachten. 
Abonneer je op ons youtube-kanaal en blijf op de hoogte van nieuwe filmpjes!
 

Terug naar boven
Web-tip
Logo Arteveldehogeschool
Website voorbereidende lees- en spellingvaardigheden
Naar aanleiding van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde de Arteveldehogeschool een website met goede praktijkvoorbeelden over ‘voorbereidende lees- en spellingvaardigheden’. Ze inspireren kleuterleid(st)ers en collega’s om in de kleuterklas kwetsbare kleuters meer doelgericht, functioneel en speels voor te bereiden op het lezen en spellen in de lagere school. Je vindt er bovendien interessante verwijzingen naar literatuur en presentaties. 
Bekijk hier de website. 
Terug naar boven
Letop-agenda
Hieronder vind je enkele interessante vormingen! 
De volledige Letop-agenda vind je op onze website. 
Logo ik haat lezen

Infoavonden Dyslexie Oostende & Hechtel - Eureka ADIBib en Luisterpunt

Saskia Boets van Luisterpunt spreekt over dyslexie, over het belang van hulpmiddelen en over daisy-boeken.
Jan Rottier van Eureka Leuven spreekt over Eureka ADIBib en ADIBoeken of aangepaste digitale schoolboeken.

Infoavond Oostende: 08-03-2018 
Infoavond Hechtel: 15-03-2018

 

Logo Eureka Expert

Dyscalculie en rekenproblemen in het secundair onderwijs | Lucas Hermans | 09-03-2018

We starten met de omschrijving en impact van dyscalculie bij leerlingen van het secundair. We steunen hierbij op recente literatuur en bespreken kort de verschillende soorten rekenproblemen en hun impact op de verschillende domeinen in de wiksunde.

We onderzoeken ook de effecten van dyscalculie op andere vakken en domeinen. Er is ruime aandacht voor STICORDI-maatregelen en de do's en don'ts. We geven exemplarisch uitgewerkte voorbeelden van stappenplannen en modelmatige werkwijze bij het verbeteren van de strategische aanpak van leerlingen met dyscalculie. We maken hierbij gebruik van technieken die effectief bleken bij leerlingen met dyscalculie en rekenproblemen.

De studiedag is een aanrader voor al wie deze jongeren optimaal wil begeleiden. Basiskennis van wiskunde op secundair niveau is een aanrader maar is niet noodzakelijk.

Bekijk het programma.

Logo Sprankel

Leerstoornissen in tijden van het M-decreet: welke kant gaat de slinger op? | Sprankel Vlaams-Brabant | 12-03-2018

Of je geboren ben in 1970, 1990 of 2010: in het Vlaamse onderwijs kan je schoolloopbaan wel eens heel anders verlopen als je een leerstoornis hebt. De visie en aanpak in het onderwijs lijkt bij tijden een slingerbeweging waarop vele krachten inwerken: een gelijke of juist gelijkwaardige aanpak in het onderwijs? Voor ieder de lat gelijk of doorgedreven differentiëren in doelen en middelen? Democratisch onderwijs en remediëring voor iedereen of ongelijke toegang tot buitenschoolse hulp? Hoge verwachtingen ten aanzien van leerkrachten en scholen of leerkracht-therapeuten? 
Elke tendens kent wellicht zijn sterktes en valkuilen, maar welke richting gaan we nu uit met het M-decreet? Na een blik in de achteruitkijkspiegel en een schets van de krachtlijnen van het M-decreet en het recente ondersteuningsmodel wisselen we hierover met elkaar van gedachten. Kan de wetenschappelijke kennis over leerstoornissen leiden tot een kritische en genuanceerde invulling van M, en zo toch weer een stap vooruit betekenen voor onze kinderen…?

De inleiding gebeurt door mevr. Els Gadeyne, coördinator PraxisP, KU Leuven.

Bekijk het programma.

Logo Eureka Expert

Problemen oplossen met RTS voor 10-14 jarigen en basiseducatie | breuken, procenten, verhoudingen, omtrek, oppervlakte en volume | Lucas Hermans | 23-03-2018

In deze studiedag gaan we in op de basisvoorwaarden om probleemoplossend te leren werken in de klas.
De studiedag biedt heel wat praktijkvoorbeelden zowel naar de inhoud als naar de vorm toe. De onderdelen procenten, breuken, omtrek, oppervlakte en volume staan inhoudelijk centraal. Daarnaast komen ook andere type problemen exemplarisch aan bod.

Bekijk het programma.

Terug naar boven
CONTACTEER ONS
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kun je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen: vóór 15 maart 2018
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

schrijf je uit    voorkeuren 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*