Letop Nieuwsbrief 122 - November 2018 - 15 nov 2018
Nieuwsbrief n° 122 - november 2018
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier en bekijk hem in je browser
Logo Eureka Letop
Letop banner: afbeelding van 3 studerende kinderen met aangepaste hulpmiddelen
Facebook
YouTube
Website
IN DEZE NIEUWSBRIEF
Tweemaal speciaal: hoogbegaafd en... 
jongen met hand achter zijn oor

 

Hoogbegaafd een zegen? Soms wel, soms ook niet. Hoogbegaafd en dyslectisch of hyperactief of autistisch zorgt gegarandeerd voor problemen op school en met je omgeving. Herkennen van het ene aspect gecombineerd met het andere is niet evident. Het is dikwijls een lange en verwarrende zoektocht in de wereld van diagnoses en labels. Deze leerlingen hebben uitdaging nodig ondanks de vele spellingfouten, het lage leesniveau, de enge interesse in bepaalde gebieden en het soms moeilijke of verwarrende gedrag.

De zelfdeterminatietheorie zet 3 zaken centraal: Autonomie, Betrokkenheid en Competentie
 • Stimuleer de autonomie gekoppeld aan zelfverantwoordelijkheid. 'Wat kan ik doen om greep te krijgen op mijn (school)werk, mijn resultaten, mijn gedrag, ...?' Laat mee zoeken naar haalbare oplossingen en geef ruimte aan eigen groeikracht. 
 • Luister naar het netwerk en stimuleer de betrokkenheid van en met vrienden, klasgenoten, ouders, nabije leerkrachten. Wie kan helpen? Wie wil helpen? Welke hulp kan de leerling zelf bieden aan anderen? Stimuleer de bereidheid om open te staan voor hulp.
 • Competentie vertaalt zich in goed en nauwkeurig kunnen rekenen, weinig fouten schrijven, goed genoeg kunnen lezen, taken tijdig afgeven, ordelijk werken, ... Wat als je leerstoornis falen in een schools domein veroorzaakt? Het competentiegevoel verdwijnt en schaamte neemt het over. Stel de problemen die eigen zijn aan leerstoornissen vast. Zet het gebruik van redelijke aanpassingen heel centraal. Leg de lat 'met hulpmiddelen' hoog genoeg. 
 • Erken de nood aan 'anders' mogen zijn. Geef ruimte voor creativiteit en afwijkende expressie. 
 • Stimuleer om stil te staan bij het leerproces: 'Wat ging goed en wat minder?', 'Hoe en wat kan ik verbeteren?', 'Hoe kan ik mijn netwerk hierbij betrekken? Wie kan mij helpen in dit proces?'.
Handig overzicht : Fiche tweemaal speciaal met Do’s en Dont’s.
De fiche komt uit de map “Leerzorg, eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren”. In het hoofdstuk Do’s en dont’s bij leerstoornissen vind je een fiche voor elke leerstoornis en ontwikkelingsstoornis. 
Interessant voor ouders, leerkrachten en ondersteuners

Deze tweemaal speciale mensen bleven niet bij de pakken zitten en maakten hun droom waar:
 • Nigel Lockett: “Ik ben een survivor.”
  Hoogbegaafd en dyslexie - Professor
 • Hans constandt:  “Je leert door opnieuw op te staan.”
  Hoogbegaafd en letsels na een ongeval – CEO en ondernemer van het jaar
Terug naar boven
Onhandig, slordig, chaotisch en DCD 
Wil je concreet aan de slag? Hier enkele ideeën. 
Het DCD-doeboek
Psycho-educatief boek over DCD (coördinatieontwikkelingsstoornis of dyspraxie). Het helpt kinderen vanaf 9 jaar om een positieve, realistische kijk op hun stoornis te krijgen. Een ouder, (zorg)leerkracht of therapeut overloopt het boek best samen met het kind. Een initiatief van Sig i.s.m. Dyspraxis en AHS. Bekijk dit filmpje met meer uitleg over het boek en de eerste 10 bladzijden. Bestellen kan via SIG.
Interessant voor kinderen vanaf 9 jaar en hun begeleiders
Rode map eureka
Fiche met kenmerken, do's en dont's bij dyspraxie
Deze fiche geeft snel zicht op de zwaktes en sterktes van kinderen en jongeren met dyspraxie en de problemen waar ze tegen aanlopen in de klas. De tips kunnen ook dienen als sticordi-lijst, waarbij je aan vinkt welke maatregelen deze leerling helpen. De fiche komt uit de map “Leerzorg, eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren”. In het hoofdstuk do’s en dont’s bij leerstoornissen vind je een fiche voor elke leerstoornis en ontwikkelingsstoornis. 
Interessant voor ouders, leerkrachten en ondersteuners
Zorgkaders DCD voor kleuter, basis en secundair - Dyspraxis vzw
Drie schitterende brochures boordevol handige en bruikbare tips voor leerkrachten en begeleiders. Voor alle vakken en probleemgebieden zowel voor kleuterleeftijd, lagere school als secundair. De tips zijn vaak ook heel goed bruikbaar voor andere leerlingen met een zorgvraag. De brochures zijn gratis te downloaden op hun website. Een gedrukt exemplaar kan je bestellen voor de prijs van € 4,5. Een must voor elke zorgleerkracht of leerlingbegeleider. 
Interessant voor leerkrachten, individuele begeleiders, ondersteuners, ...
 
2handsforkids typen - Als leren typen moeizaam verloopt
De laptop is het hulpmiddel bij uitstek voor leerlingen met DCD, dyslexie of ADHD. Als typen nodig is en het aanleren moeizaam lukt, is 2hands4kids van Wendy Peerlings een uitstekend programma. Het streeft naar een vlot tempo maar zonder tijdsdruk. Het werkboek is heel kindvriendelijk en overzichtelijk. De uitgebreide handleiding geeft de coach didactische tips bij elk hoofdstuk. Het programma bestaat uit 10 wekelijkse lessen voor thuis of met een coach. Er is ook een versie voor teens.
www.2handsforkids.org
Interessant voor ouders, leerkrachten, individuele begeleiders,...
 
Terug naar boven
Vulde jij ook de enquête van Lees Voor! Vlaanderen in? Dit vertellen je collega's
vliegende laptop met kind bovenop

 

Jullie deden massaal mee. Meer dan 600 deelnemers. 

Volgende complimenten gaven ons team een echte boost. Bedankt!

* Dankzij deze software ziet onze zoon ‘klaar’ in zijn schoolwerk. Het mee volgen in de lessen lukt voor hem veel beter!
* Jullie maken dat onze leerlingen weer goedgemutst naar school komen!!
* Jullie zetten de deuren en vooral de wereld meer open voor kinderen met lees- en spellingproblemen!
* Het project geeft door zijn laagdrempeligheid de toegang tot het makkelijk gebruik thuis en mee te volgen door de ouders en omgeving.
* Bedankt om deze software en de boeken ter beschikking te stellen zodat onze dochter, en vele andere kinderen alle kansen krijgen die ze verdienen
* Heel fijn dat het voor alle kinderen gelijk is, groot of klein, arm of rijk. Dank u!
* Het eerste dat mijn zoon deed toen ik het programma ook op zijn thuiscomputer had geïnstalleerd was de computer laten zeggen: "dank u , papa " Dat is een moment dat ik nooit meer vergeet !
* Mijn zoon denkt nu veel meer na over zijn spellingregels en dat vind ik gewoon geweldig.
De verzuchting "leerkrachten hebben nood aan kennis en ondersteuning" namen we actief op. Jana Pasture startte onlangs enthousiast als nieuwe vormingsmedewerker. Zij maakt allerlei instrumenten klaar in overleg met pilootscholen. Vanaf januari krijg je berichten over bruikbare materialen.

Enkele leuke uitkomsten:
 • De mama's zijn de grootste helden in het aanvragen van voorleessoftware 
 • Dyslexie is de meest voorkomende leerstoornis onder de leerling die gebruiken maken van voorleessoftware en ADIBib
 • Het ADIBib-attest is bezig aan een opmars
Hier vind je een kort rapport met de belangrijkste bevindingen. 
Terug naar boven
Stream je luisterboek
poster ik haat lezen
Met de gratis anderslezen-app maak je in een handomdraai een hippe Daisy-speler van een tablet of smartphone! Hiermee kan je een luisterboek trager of sneller laten voorlezen, vooruit bladeren en nog veel meer. De app is automatisch verbonden met de Mijn Luisterpunt-boekenplank. Stream of download je Daisy-boeken zodat je ze altijd en overal kan lezen.
Surf snel naar Ik haat lezen en ga meteen aan de slag.
Letop-agenda
Hieronder vind je enkele interessante vormingen! 
De volledige Letop-agenda vind je op onze website. 

Studiedagen van Eureka Expert

 • RekenTrapperS in 4, 5 en 6 | 07-12-2018
 • Taalverrijking en taalverdieping voor leerlingen met zwakke taligheid | 07-12-2018
 • glASShelder communiceren met mensen met ASS | 14-12-2018
 • Rekencoach | verdiepingsopleiding - Vorm jezelf tot een flexiblele rekenexpert! | 14-12-2018
Bekijk de agenda

 

 

Terug naar boven
CONTACTEER ONS
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kun je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen: vóór 15 december 2018
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

schrijf je uit    voorkeuren 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*