Letop Nieuwsbrief 118 - Januari 2018 - 25 jan 2018

*|MC:SUBJECT|*Nieuwsbrief n° 118 - januari 2018
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier en bekijk hem in je browser
Logo Eureka Letop
Letop banner: afbeelding van 3 studerende kinderen met aangepaste hulpmiddelen
Facebook
YouTube
Website
IN DEZE NIEUWSBRIEF

Letop-nieuws
 • Resultaten van de ADIBib-enquête
 • Brochure: Aan de slag met voorleessoftware op school
 • Artikel van Eureka ADIBib in tijdschrift Caleidoscoop
In het nieuws
 • Geert Verdickt van Buurman: “Dyslexie is handig voor een liedjesschrijver.”
Good to know
 • Lettertypes en dyslexie, hoe zit het nu?
 • Hoe beoordeel je een educatieve game?
Digi-tip
 • Wrts.nl: auditief en visueel woordjes studeren
Letop-agenda
 • ICT-dag - UCLL Leuven
 • Vreemde talen voor leerlingen met dyslexie- Eureka Expert
 • DCD, een onzichtbare plaaggeest - Sprankel West-Vlaanderen
 • Communicatie als motor voor duurzaam onderwijs - PBSOG
Letop-nieuws
logo lees voor vlaanderen

Resultaten van de ADIBib-enquête

Eind augustus deed ADIBib naar goede gewoonte haar jaarlijkse tevredenheidsenquête. De enquête werd door 517 gebruikers ingevuld (een dikke dankjewel!). De resultaten zijn ondertussen volledig verwerkt en in een rapport beschreven. Bekijk hier de belangrijkste resultaten.

 
ouder met kind achter computer

Brochure: Aan de slag met voorleessoftware op school

Naar aanleiding van de vormingsdagen over het gebruik van voorleessoftware in de school, werkte Eureka Letop mee aan de brochure Aan de slag met voorleessoftware op school – Gids met 8 vragen en antwoorden. In deze brochure vindt je algemene en praktische informatie over de implementatie van voorleessoftware in de klas. De 4 bijlagen bieden concrete handvaten en zijn aanpasbaar aan jouw school.
Bijlage 1: Overzicht van verschillende
rollen en fasen
Bijlage 2: Checklist randvoorwaarden en aandachtspunten
Bijlage 3: Actieplan
implementatie
ICT-hulpmiddelen
Bijlage 4: Analysemodel van behoeften bij bijzondere noden voor lezen en schrijven
Logo caleidoscoop

Artikel van Eureka ADIBib in tijdschrift Caleidoscoop

ADIBib schreef een uitgebreid artikel voor Caleidoscoop, het tijdschrift van het VCLB, en werd eind november gepubliceerd (jaargang 29, nummer 6 november-december, p. 6 t.e.m. 13). Het artikel ‘Digitale leer- en werkboeken voor kinderen met ernstige lees- en/of schrijfbeperkingen – op bezoek bij Eureka ADIBib’ geeft algemene informatie over de werking van ADIBib en ADIBoeken, bespreekt het effect van voorleessoftware en schetst het wettelijke kader rond het inzetten van de computer in de klas.
 
Terug naar boven
In het nieuws
Foto Geert Verdickt

Geert Verdickt van Buurman: “Dyslexie is handig voor een liedjesschrijver.”

Humo publiceerde in januari een interview met Geert Verdickt van Buurman. In het artikel vertelt hij hoe hij door zijn dyslexie een sterk getraind visueel geheugen heeft opgebouwd. "Erg handig voor een liedjesschrijver." 
 
Terug naar boven
Good to know
Logo Siho

Lettertypes en dyslexie, hoe zit het nu? 
Steunpunt inclusief hoger onderwijs publiceerde in haar nieuwsbrief een literatuurstudie naar lettertypes en dyslexie. Zij onderzochten welke teksteigenschappen dyslectische en niet-dyslectische studenten verkiezen wanneer ze een tekst lezen. Ook het bekende 'dyslexielettertype' werd onder de loop genomen. 

Logo HoGent

Hoe beoordeel je een educatieve game?
Educatieve apps worden steeds populairder in het onderwijs en binnen de logopedische praktijk. Hogeschool Gent stelde een evaluatieschaal op voor educatieve games. Hiermee is het mogelijk om na te gaan in welke mate een app aanpasbaar en inzetbaar is voor leerlingen met een leerstoornis. Deze evaluatieschaal vind je vanaf nu ook terug bij besprekingen onze besprekingen van apps. 

Terug naar boven
Digi-tip
Logo wrts
www.wrts.nl
WRTS is een online overhoorprogramma voor leerlingen en studenten van elk niveau. Het is een uitgebreid, gratis programma waarmee je leerstof in verschillende talen kan studeren. Handig is dat je al je woordenlijsten kan laten voorlezen en dat je afbeeldingen kan toevoegen. 
Lees hier een grondige bespreking van het programma en het ingevulde evaluatieformulier van de HoGent. 
 
Terug naar boven
Letop-agenda
Hieronder vind je enkele interessante vormingen! 
De volledige Letop-agenda vind je op onze website. 
Logo UCLL

ICT-dag UCLL Leuven | 05/02/2017

Eureka ADIBib geeft een interessante demonstratie over voorleessoftware en ADIBoeken en geeft uitleg over de werking ervan. 
Je komt te weten welke leerlingen nu exact in aanmerking komen voor gratis voorleessoftware en/of ADIBoeken en welke procedure je dient te volgen.

Bekijk het programma.

Logo Eureka Expert

Vreemde talen voor leerlingen met dyslexie | 09/03/2018 | Astrid Deblock

Eureka Onderwijs heeft veel ervaring met differentiatie in aanpak en aanbod voor leerlingen met opvallende problemen in vreemde talen als Engels en Frans. De nadruk ligt op het multisensorieel aanbod. Aanvullend focussen we op structuren en schema's. De vergelijkende schema's voor werkwoorden uit 'Werkwoorden 3 talen' krijgen ruime aandacht. Het compenserend gebruik van de computer als spellingcontrole, voorleessoftware en oefeningen met feedback worden besproken vanuit praktijkvoorbeelden.

Bekijk het programma.

Logo Sprankel

DCD, een onzichtbare plaaggeest | 10/03/2018 | Sprankel West-Vlaanderen

DCD is onzichtbaar maar zeker niet te negeren in het leven van kinderen met DCD. Van kleuter tot volwassen leeftijd is de impact niet te onderschatten. Gelukkig wordt de kennis over DCD en de beste manier om hiermee om te gaan steeds groter. Het belangrijkste is ‘zorg op maat’.
Hieronder verstaan we o.a. aanpassingen en tegemoetkomingen op school en adequate ondersteuning door de omgeving van het kind. Ons ‘werkkader voor zorgverlening’ legt de nadruk op de verschillende aspecten die aan bod komen bij de zorg voor kinderen met DCD. Het zijn algemene adviezen en tips die je kind kunnen helpen.

Bekijk het programma.

Logo stad Gent

Communicatie als motor voor duurzaam onderwijs | 15/03/2018 | PBSOG Gent

Hoe ga je om met al die verschillende karakters in je groep? Hoe bouw je aan een respectvolle relatie met leerlingen, ouders en collega’s? Hoe maak je van diversiteit écht een troef? 
Tijdens deze studiedag reflecteren we over het belang van communicatie en over de brede inzetbaarheid van het PCM-model. Aan de hand van een panelgesprek stellen we een aantal mythes ter discussie.

Bekijk het programma.

Terug naar boven
CONTACTEER ONS
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kun je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen: vóór 15 februari 2018
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

schrijf je uit    voorkeuren 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*