Letop Nieuwsbrief 116 - oktober 2017 - 05 okt 2017
*|MC:SUBJECT|*Nieuwsbrief n° 116 - oktober 2017
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier en bekijk hem in je browser
Logo Eureka Letop
Letop banner: afbeelding van 3 studerende kinderen met aangepaste hulpmiddelen
Facebook
YouTube
Website
IN DEZE NIEUWSBRIEF

Letop-nieuws
 • Vlotte start van het nieuwe ondersteuningsmodel?!
 • Proficiat aan Toon Cox!
 • NIEUW op ADIBib: suggesties voor het nieuwe schooljaar
In het nieuws
 • Wereld Dyslexie Dag op vrijdag 6 oktober
 • Doctoraatstudie in functie van ADHD & ASS in het hoger onderwijs
Digitip
 • Picto-selector: gratis programma voor visuele ondersteuning
Tip van Letop
 • Start de implementatie van Leerzorg op je school a.d.h.v. de Map Leerzorg
Letop-agenda
 • Infoavond Dyslexie - Bibliotheek Neerpelt
 • Nieuw ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften | Informatiesessie Sprankel Vlaams-Brabant
 • Workshop CleverKids | Eureka Expert
 • Infosessies Hulpmiddelen Dyslexie | Sensotec
Letop-nieuws
logo Ouders voor Inclusie

Vlotte start van het nieuwe ondersteuningsmodel?!


Om een zicht te krijgen op de opstart van het nieuw ondersteuningsmodel vraag Steunpunt voor Inclusie om hun bevraging anoniem in te vullen. De bevraging is specifiek voor ouders van kinderen met een beperking. Ze sluiten de bevraging af op 8 oktober 2017.
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
foto Toon Cox

Proficiat aan Toon Cox!


Toon Cox, te zien  in onze video ‘Ik heet niet dom’ is gedoctoreerd in the Applied Language Studies met zijn doctoraatsthesis “The dynamics of misunderstandings in language discordant multi-party consultations in the Emergency Department”. Hij kreeg hierbij felicitaties van de jury. Wij wensen hem een dikke proficiat! Wil je hem ook proficiat wensen? Stuur een mailtje naar proficiat@eurekaleuven.be
logo Eureka ADIBib

NIEUW op ADIBib: suggesties voor het nieuwe schooljaar


Heb je vorig jaar boeken besteld voor een of meerdere leerlingen? Dan hebben wij goed nieuws! Met onze suggestieknop krijg je een voorstel met boeken voor een nieuw schooljaar! Het enige wat je moet doen is het leerjaar van je leerling aanpassen. 
Terug naar boven
In het nieuws
dyslexie is dat niet zoiets als geen letters in je soep lusten

Wereld Dyslexie Dag op vrijdag 6 oktober


Op vrijdag vieren we de internationale dag van de dyslexie. De ideale dag om mensen met dyslexie eens extra in de watten te leggen! Maar ook om meer bewustzijn te creëren over wat dyslexie is. Post jouw verhaal op sociale media met de hashtag #worlddyslexiaday. 
foto kind met boek voor zich met handen op hoofd

Doctoraatstudie in functie van ADHD & ASS in het hoger onderwijs


De doctoraatstudie van Dorien Jansen (KULeuven) onderzoekt in welke mate studenten met ADHD en ASS functie- en participatieproblemen ervaren. Daarnaast werd de effectiviteit van de meest gebruikte redelijke aanpassingen in kaart gebracht. Lees hier een uitgebreide bespreking van het doctoraat door het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
Terug naar boven
Digitip 
logo geogebra

Picto-selector: gratis programma voor visuele ondersteuning

Picto-selector is een programma voor Windows en Mac met een schat aan iconen en pictogrammen. De makers richten zich vooral op het maken van dagritmekaarten. Het is echter ook handig om ze toe te voegen aan je cursussen voor de visueel ingestelde leerlingen. Download het programma hier gratis. 

Terug naar boven
Tip van Letop
Rode Map
Start de implementatie van leerzorg a.d.h.v. de Map Leerzorg
Wil je een traject uitbouwen in je school? Gebruik het implementatietraject uit hoofdstuk 3 van de Map Leerzorg.
Wil je onmiddellijk aan de slag? Gebruik dan de  handige fiches uit hoofdstuk 4. Maak hierbij zeker gebruik van het handig schema op pagina 46.
Terug naar boven
Letop-agenda
Hieronder vind je enkele interessante vormingen! 
De volledige Letop-agenda vind je op onze website. 
Logo ik haat lezen

Infoavond Dyslexie | Bibliotheek Neerpelt | 12-10-2017

Saskia Boets van Luisterpuntbibliotheek spreekt over dyslexie, over het belang van hulpmiddelen en over daisy-boeken, over de werking van de daisyspeler en andere hulpmiddelen voor mensen met dyslexie. 

Jan Rottier van Eureka Leuven spreekt over Eureka ADIBib en ADIBoeken of aangepaste digitale schoolboeken. 

Bekijk het programma.

Logo Sprankel

Nieuw ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften | Sprankel Vlaams-Brabant | 16-10-2017

Dialoogavond ingeleid door Ronny Vanderspikken (Directeur Coördinator BaO) en leden van het ondersteuningsteam.

Ze bieden graag concrete praktijkverhalen aan en zijn benieuwd naar vragen en ideeën van ouders en kind.

Bekijk het programma.

Logo Eureka Expert

Lezen en spelling voor leerlingen met dyslexie en taalproblemen | Eureka Expert | 09-11-2017

Voor spelling start Astrid Deblock met de multisensoriële aanpak met de blokkenmethode. Ze behandelt de stappenplannen die het meest effectief zijn. Centraal staan het stappenplan werkwoorden en zelfcontrole volgens hole@dokola.dt. De compenserende aanpak met voorleessoftware komt via beeldmateriaal in reële contexten aan bod. Ze gaat ook in op voorbeelden van het gebruik van Word in de klas bij geïntegreerde opdrachten waarbij spelling en spellingcontrole slechts een deel van de opdracht zijn.

De leesstrategieën worden geïntegreerd in WO of domeinen zoals aardrijkskunde, techniek, geschiedenis en natuurwetenschappen.

Bekijk het programma.

Logo Sensotec

Infosessies Hulpmiddelen Dyslexie | Sensotec

Sensotec brengt een aantal infosessies over compenserende en remediërende software in de loop van oktober. Hun consulenten demonstreren Kurzweil3000, Alinea, WoDy, Lezergame en BrowseAloud.

Bekijk de verschillende sessies.

Terug naar boven
CONTACTEER ONS
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kun je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen: vóór 20 mei 2017
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

schrijf je uit    voorkeuren 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*