Letop nieuwsbrief 108 - januari 2016 - 29 jan 2016

*|MC:SUBJECT|*

Nieuwsbrief n° 108 - januari 2016
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier en bekijk hem in je browser
Logo Eureka Letop
Letop banner: afbeelding van 3 studerende kinderen met aangepaste hulpmiddelen
Facebook
YouTube
Website
IN DEZE NIEUWSBRIEF

Letop-nieuws
 • NIEUW! ADIBib-attest
 • Antwerpen ICT-dag 29.02.2016 Aan de slag met ADIBoeken
In het nieuws
 • Modem opnieuw opgestart
Digitip
 • Op een speelse manier leren typen
We signaleren
 • Dedicon geeft tips om lesmateriaal en studieboeken vlotter leesbaar te maken voor dyslectische leerlingen
Recensies
 • 'Gedragsklapper. Samen bouwen aan positief gedrag'
 • 'Meertaligheid: een troef! Inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang'
Letop-agenda
 • Leren lezen. Hoe kinderen helpen die vastlopen... - Sprankel - Kessel-Lo - 22 februari 2016
 • Leerproblemen bestaan echt! Je staat er niet alleen voor. - Sprankel - Zedelgem - 3 maart 2016
 • Vakantiecursussen Eureka Onderwijs tijdens de paasvakantie
 • Rekenen met RekenTrapperS in 1 2 3 (groep 4 5 6) | hoofdrekenen met en zonder brug - Eureka Expert - Turnhout - 26 februari 2016
Letop-nieuws
logo ADIBib
NIEUW! ADIBib-attest
Het CLB kan attesteren dat een leerling nood heeft aan ADIBoeken om ernstige lees- en/of schrijfproblemen te compenseren. Dus ook een leerling zonder attest van leerstoornis kan gebruik maken van ADIBoeken.
Hoe werkt dit? Wie komt in aanmerking? Meer weten? Kijk op ADIBib.be.
logo ICT-dag
Antwerpen ICT-dag 29.02.2016 Aan de slag met ADIBoeken
Op de ICT-dag staat Jan Rottier van Eureka Die-'s-lekti-kus voor je klaar om aan de slag te gaan met ADIBoeken en Kurzweil3000, Sprint en Wody. Heel prakttijkgericht vanuit het standpunt van een startende leerling.
Terug naar boven
In het nieuws
Logo Modem en Rotonde
Modem opnieuw opgestart
Je kan bij Modem (Thomas More en Rotonde) op advies als jij of je kind vragen hebben naar technologische hulpmiddelen om beperkingen te verminderen en communicatie te verbeteren. De bijscholingen zijn nuttig voor leerkrachten en begeleiders van leerlingen die technologische hulpmiddelen nodig hebben. Bezoek hun nieuwe website.
Terug naar boven
Digitip
logo rapid typing zone
Op een speelse manier leren typen

Ga meteen naar Rapid Typing Zone. Hier heel wat zinvolle en motiverende typactiviteiten en spelletjes.

Probeer zeker typing tutor, Wel eerst downloaden. Krachtig aan dit programma is dat je zelf heel wat kan aanpassen, het visueel toetsenbord kan je bijvoorbeeld kiezen in overeenstemming met je eigen toetsenbord. Ook éénhandig typen is mogelijk. Het programma is individueel aanpasbaar. Een leerkracht kan een groep aanmaken en de vorderingen van zijn leerlingen opvolgen.

Terug naar boven
We signaleren
Logo GoedTelezen
Dedicon geeft tips om lesmateriaal en studieboeken vlotter leesbaar te maken voor dyslectische gebruikers

Ga naar www.GoedTeLezen.nl. Je krijgt als leerkracht, die zelf lesmateriaal maakt, een duidelijk beeld van de behoeftes van dyslectische leerlingen. De tekst is dan ook geschikt voor gebruikers zonder leesproblemen.

Onder het tabblad 'Aan de slag' vind je de richtlijnen gebundeld volgens je rol als leerkracht, uitgever of vormgever.

Terug naar boven
Recensies
kaft van het boek
'Gedragsklapper. Samen bouwen aan positief gedrag.' door Leo Jans en anderen
Dit boek is een echte deuropener. Het zet laagdrempelig aan tot gesprekken die je brede basiszorg uitd(r)agen! Een eye-opener ook want we kunnen velerlei preventief afhandelen in plaats van traditioneel pas in te grijpen als de problemen zich voordoen.
Lees de volledige recensie op onze website.
kaft van het boek
'Meertaligheid: een troef! Inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang.' door Sara Gielen e.a.

Een monumentaal werkboek boordevol knabbelklare inspiratie. Het is niet evident om de mindshift rond het zich openstellen voor meertaligheid in een team vorm te geven. De auteurs zijn hierin mijns inziens ruimschoots geslaagd. Er werd flink aandacht gegeven aan de verschillende settings: de klaspraktijk, de buitenschoolse opvang en de samenwerkingsverbanden met de ouders.
Lees de volledige recensie op onze website.

Terug naar boven
Letop-agenda
Hieronder vind je enkele interessante vormingen!
De volledige Letop-agenda vind je op onze website.
logo Onderwijs-service
Leren lezen. Hoe kinderen helpen die vastlopen... - Sprankel - Kessel-Lo - 22 februari 2016

Elk kind start in het eerste leerjaar vol verwachting aan het leesproces. Toch lijkt dit niet altijd zo vanzelfsprekend met heel wat frustraties tot gevolg. Tijdens deze avond wordt ingegaan op de voorwaarden die belangrijk zijn om tot een gerichte remediëring te komen, hoe men in kleine deelstappen kan werken en op welke manier men best school- en thuissituatie op elkaar afstemt. Bekijk het programma.
Logo Centrum ZitStil
Leerproblemen bestaan echt! Je staat er niet alleen voor. - Sprankel - Zedelgem - 3 maart 2016

Volgens wetenschappers zijn er 4 à 8% kinderen en jongeren met leerproblemen in onze scholen. Velen vinden dit nog een onderschatting. Sommige sceptici twijfelen zelfs aan het bestaan van leerproblemen.
Daarnaast woedt er een hevige discussie inzake de juiste benaming. Gaat het nu om een leerprobleem, een leerstoornis, een ‘dys’functie of een handicap? Het kind met een leerprobleem heeft hier geen boodschap aan.
Bekijk het programma.

Logo Centrum ZitStil
Vakantiecursussen Eureka Onderwijs tijdens de paasvakantie

De cursussen zijn van 4 april tot 7 april. Er zijn cursussen voor kinderen vanaf het eerste studiejaar. De cursus Sprint en computer is al volzet.
Ouders kunnen een cursus Eureka technieken volgen.
Bekijk het programma.

Logo Eureka Expert
Rekenen met RekenTrapperS in 1 2 3 (groep 4 5 6) | hoofdrekenen met en zonder brug - Eureka Expert - Turnhout - 26 februari 2016

De methode past binnen UDL (Universal Design Leren) en geeft een antwoord op de vraag naar klasdifferentiatie en effectief rekenonderwijs. RTS werkt multi-sensorieel. Het verbindt handelend rekenen en rekenend leren denken.

De levensechte rekenmaterialen als lintmeter, geld, handen, vingers en voeten en getalkaarten zijn geïntegreerd in rekenoefeningen die het getalinzicht sterk onderbouwen.
Bekijk het programma.

Terug naar boven
CONTACTEER ONS
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kun je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen: vóór 29 februari 2016
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

schrijf je uit voorkeuren

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*