Letop nieuwsbrief 107 - november 2015 - 26 nov 2015

*|MC:SUBJECT|*

Nieuwsbrief n° 107 - november 2015
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier en bekijk hem in je browser
Logo Eureka Letop
Letop banner: afbeelding van 3 studerende kinderen met aangepaste hulpmiddelen
Facebook
YouTube
Website
IN DEZE NIEUWSBRIEF

Letop-nieuws
 • Onthouden is moeilijker als je dyslexie hebt
In het nieuws
 • Jonge schrijfster met dyslexie
Examenplanning
 • Woordenschat vreemde talen studeren
 • Hulpkaart met stappenplan 'Hoe maak ik een toets of examen'
In de Letop-kijker
 • Rekenen op Taal - het belang van rekentaal
 • Rekentaal voor anderstalige nieuwkomers
We signaleren
 • Goedkope CompactTimer- handig bij studeren
 • Zie wat ik zie, doe wat ik doe - voor jonge kinderen met autisme
Recensies
 • 'Brein bedriegt nog steeds'
 • 'Dat is toch zo (unieke ervaring: beleving van autisme door film en tekst)'
Letop-agenda
 • Focusdag - Focus op zorgverbreding - Onderwijs-Service, Leuven - 1 december 2015
 • Symposium DCD - SIG, Gijzegem - 3 december 2015
 • Rekencoach | basisopleiding - Eureka Expert - 8 halve dagen -startdag 22 januari 2016
 • Vakantiecursussen kinderen en jongeren met leerstoornissen - Paasvakantie 2016 - Eureka Onderwijs
 • Infoavond ADHD - Zit Stil, verschillende locaties en data
Letop-nieuws
foto's van een kindje dat met zijn hoofd op een boek ligt tussen stapels boeken
Onthouden is moeilijker als je dyslexie hebt

Het geheugen voor volgorde werkt minder goed als je dyslexie hebt. Maar door meer te oefenen, onthoud je alleszins meer dan voordien. Lees het artikel of het volledige proefschrift van Louisa Bogaerts (UGent). Hoe leerlingen gericht kunnen oefenen en herhalen, vind je in de rubriek ‘in de kijker’ van deze nieuwsbrief.
Terug naar boven
In het nieuws
Femke De Vos
Jonge schrijfster met dyslexie

Iedereen beroemd volgde Femke De Vos op de boekenbeurs. Ze bracht net het tweede deel van een fantasy serie uit. Nochtans dacht ze tot haar achttiende dat ze dom was. Pas dan werd duidelijk dat ze dyslexie had. Positief aan haar leerstoornis vindt ze dat ze leerde doorzetten. Fantasie heeft ze genoeg en met de juiste hulpmiddelen is schrijven geen probleem. Haar boodschap aan jongeren met een leerstoornis: Volg je dromen!
Terug naar boven
Examenplanning maken
studeren in kolommen
Woordenschat vreemde talen studeren
Leerlingen met een leerstoornis moeten woorden vreemde talen meermaals oefenen. Dat kan handig in 5 kolommen van 15 woorden. Bekijk het stappenplan. Het gratis programma Overhoor is dan weer erg geschikt om volledig zelfstandig te oefenen. Het biedt de foute woorden telkens opnieuw aan tot ze gekend zijn. Oefenen kan bovendien van Nederlands naar de vreemde taal en omgekeerd. Ga aan de slag met de hulpfiche. Ook handig om formules en definities te oefenen.
Stappenplan bij studeren
Hulpkaart met stappenplan 'Hoe maak ik een toets of examen?'
Deze kaart met aandachtspunten helpt leerlingen om niets te vergeten bij een examen. Bovendien leren ze er efficiënt mee werken, zonder tijdverlies. Leerkrachten kunnen dit stappenplan gebruiken in de klas. Maar ook voor ouders is het een handig hulpmiddel.
In de Letop-kijker
foto van een leerkracht die op het whiteboard rekentermen schrijft
Rekenen op Taal - het belang van rekentaal

In reken- en wiskundelessen staan we soms niet genoeg stil bij de rekentaal. Lees het artikel van Dolly van Eerde op de site van het tijdschrift voor rekenen ‘Volgens Bartjens’. Enkele tips: Activeer de voorkennis van de rekentaal in de inleiding van je les. Bied nieuwe rekenwoorden expliciet aan als leerstof. Noteer ze op het bord en verwijs er regelmatig naar. Maak een woordspin, bijvoorbeeld rond het begrip procent. Op 18 januari 2016 geeft Anny Cooreman een studiedag over het stimuleren van rekentaal bij jonge kinderen met taalmoeilijkheden.
foto van een klas met een kindje vanachter dat zijn vingers opsteekt
Rekentaal voor anderstalige nieuwkomers

Heb je anderstalige nieuwkomers in je klas? Geef dan zeker aandacht aan de rekentaal. Het is verleidelijk om hen snel sommen te laten maken op papier, zonder de rekentaal in te oefenen. Hierdoor begrijpen ze de betekenis van de sommen onvoldoende. Beperk wat je hen aanbiedt. Zorg er voor dat ze het begrijpen en kunnen verwoorden. Een uitgebreider artikel hierover vind je in het tijdschrift “Volgens Bartjens” jaargang 35, nr. 1, p. 32.
Terug naar boven
We signaleren
CompactTimer
Goedkope CompactTimer- handig bij studeren

Deze CompactTimer is een soort keukenwekker met een groen instelbaar vlak. Hij kost minder dan € 10. Handig om te gebruiken bij het studeren. Het kind of de jongere kan zijn studeertijd instellen. De timer helpt ook om in te schatten hoe veel tijd er nog rest. Op het eind van de tijd rinkelt een belletje.
foto van het materiaal voor het trainingsprogramma
Zie wat ik zie, doe wat ik doe - voor jonge kinderen met autisme

De Onderzoekgroep Ontwikkelingsstoornissen (Universiteit Gent) ontwikkelde een kortdurend trainingsprogramma. Het stimuleert de spontane imitatie en gedeelde aandacht van jonge kinderen met autisme. Het programma bestaat uit 24 sessies van 30 minuten .

Terug naar boven
Recensies
kaft van het boek
'Brein bedriegt nog steeds' door Peter Vermeulen
Meer dan 15 jaar geleden schreef Peter Vermeulen de autisme - klassieker 'Brein bedriegt' over mensen met autisme en een normale begaafdheid. Dat boek is nu volledig vernieuwd. En die vernieuwing gaat veel verder dan de kaft. De inhoud is ook in belangrijke mate herschreven en aangepast aan nieuwe inzichten in verband met autisme. Het boek blijft een standaard.
Lees de volledige recensie op onze website.


kaft van het boek
'Dat is toch zo (unieke ervaring: beleving van autisme door film en tekst)' door Deborah van Arragon en Gerda Bastiaan

Deborah van Arragon heeft zelf autisme. In de basisschool leerde ze Gerda Bastiaan kennen. Mevr. Bastiaan werkt als autismesteunpuntfunctionaris en ambulant begeleider in het speciaal onderwijs. Samen hebben ze dit boek geschreven.

Bij het boek zit een CD-rom met 3 korte filmpjes. Met de filmpjes wil Deborah van Arragon een beeld geven aan haar beleving van autisme. De filmpjes bevatten veel details, flitsende overgangen, verschillende indrukken, beeld en geluid die mekaar aanvullen en versterken.
Lees de volledige recensie op onze website.
Terug naar boven
Letop-agenda
Hieronder vind je enkele interessante vormingen!
De volledige Letop-agenda vind je op onze website.
logo Onderwijs-service
Focusdag - Focus op zorgverbreding - Onderwijs-Service, Leuven - 1 december 2015

In de voormiddag en namiddag telkens keuze uit twee sessies. Met in de voormiddag onder meer Prof. Tessa Kieboom over hoogbegaafdheid. Bekijk het programma.
Logo SIG
Symposium DCD - SIG, Gijzegem - 3 december 2015
DCD: stand van zaken, met focus op behandeling’ op 3 december 2015 in Sig Gijzegem (Aalst). Voor de middag gaan de gastsprekers in op de Europese richtlijnen voor DCD (van de European Academy of Childhood Disability) en op de onderliggende neuropathologie. Na de lunch ligt de nadruk op de behandeling van DCD aan de hand van enkele getuigenissen.
Logo CNO Antwerpen
Leerzorg in het moderne vreemde talen onderwijs - CNO, Wilrijk - 3 dagen, startdag 22 januari 2016
'Hoe geef ik vreemde talen in een taalzwakke klas?', 'hoe kan ik een leerling met dyslexie correct evalueren voor een toets Frans', 'welke specifieke problemen ontstaan er wanneer een leerling met dyslexie in het Engels moet gaan spellen', 'kan een leerling met dyslexie een woordenlijst studeren?' enz. In deze nascholing komen de twee belangrijkste vreemde talen uit het s.o. aan bod: Engels en Frans.
Logo Eureka Expert
Rekencoach | basisopleiding - Eureka Expert - 8 halve dagen - startdag 22 januari 2016
De rekenmethode 'RekenTrapperS' vormt het uitgangspunt van de training. Je oefent om kinderen met rekenproblemen versneld te remediëren en te leren compenseren. Op het einde van de cursus ontvang je een getuigschrift. Bekijk het volledige programma.
Als logopedist kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille. Je krijgt dan de helft van je inschrijvingsgeld (exclusief BTW) terugbetaald.
Logo Eureka Onderwijs
Vakantiecursussen kinderen en jongeren met leerstoornissen - Paasvakantie 2016 - Eureka Onderwijs

Tijdens een intensieve cursus van vier dagen leert je kind hoe het efficënt leert. Er is aandacht voor frequente valkuilen en voor omgaan met eigen leerstoornissen. Bekijk het volledige aanbod.

Logo Centrum ZitStil
Infoavond ADHD - Zit Stil, verschillende locaties en data

Wat is ADHD nu echt? En wat doe je als ouder of leerkracht als je met een kind met ADHD geconfronteerd wordt? Hoe ga je als ouder, leerkracht, opvoeder of betrokkene om met kinderen die onaandachtig en impulsief zijn? Op deze avond krijg je degelijke informatie over ADHD, de oorzaken, de prevalentie en bijkomende problemen. Op 2 december 2015 in Leuven en op 16 januari in Antwerpen. Vervolgens in verschillende steden. Een organisatie van Centrum ZitStil.

Terug naar boven
CONTACTEER ONS
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kun je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen: vóór 31 december 2015
Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

schrijf je uit voorkeuren

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*