Letop nieuwsbrief 103 - maart 2015 - 12 mar 2015

*|MC:SUBJECT|*

Nieuwsbrief n° 103 - maart 2015
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier en bekijk hem in je browser
Logo Eureka Letop
Letop banner: afbeelding van 3 studerende kinderen met aangepaste hulpmiddelen
Facebook
YouTube
Website
IN DEZE NIEUWSBRIEF

Letop-nieuws
 • Ervaar zélf een leesstoornis met de Die-'s-lekti-fyer
 • Reacties op de Die-'s-lekti-fyer
 • Kijk nu naar de nieuwe YouTube-filmpjes over het gebruik van ADIBoeken en ADIBib
In het nieuws
 • ADHD zichtbaar in hersenen en DNA
In de Letop-kijker
 • Eerste hulp bij het M-decreet: dyslexie
 • Eerste hulp bij het M-decreet: weten en vergeten
We signaleren
 • Tip van de maand! De sterke kanten van dyslexie (gratis download)
 • Redelijke aanpassing: een concentratiescherm
 • Gedragsproblemen in de klas - website
 • KTK NL – motorische test kinderen van 5 tot 12 jaar
 • Kwaliteitskaart diagnostisch gesprek rekenen of wiskunde voor leerkrachten
Digi-tips
 • Probeer nu de demoversie van Kurzweil 3000 Mobile
Letop-agenda
 • Vakantiecursussen Eureka Onderwijs (paasvakantie, Kessel - Lo)
 • Vakantiecursussen De Puzzel (paasvakantie, Berchem)
 • Vakantiecursus Hoofdrekenen tot 100 en tot 1000 (paasvakantie, Muizen)
 • Als leren pijn doet…?! Omgaan met kinderen met ernstige leerproblemen (31 maart om 19h30, Assebroek)
Letop-nieuws
Afbeelding van de Die-'s-lekti-fyer op de boekenbeurs
Ervaar zélf een leesstoornis met de Die-'s-lekti-fyer

Probeer nu onze Die-'s-lekti-fyer en ervaar wat het is om een leesstoornis te hebben. Deel hem met leerkrachten, leerlingen, vrienden en ouders om hen hetzelfde te laten ervaren. Zet eerst je koptelefoon op voordat je het filmpje afspeelt.
Zwarte afbeelding met in witte letters de tekst 'Wat is dat?'
Reacties op de Die-'s-lekti-fyer

Op de Boekenbeurs van afgelopen november werd de Die-'s-lekti-fyer voor de eerste keer voorgesteld. Dat leverde een heleboel verschillende reacties op. De leukste reacties hebben we nu gebundeld in dit filmpje.
Logo Eureka ADIBib
Kijk nu naar de nieuwe YouTube-filmpjes over het gebruik van ADIBoeken en ADIBib

Hoe ga je snel naar de juiste pagina in je ADIBoek? Hoe kan je de voorleessnelheid aanpassen in je ADIBoek? Hoe maak je een samenvatting van je ADIBoek? Leer het nu met behulp van onze nieuwe YouTube-filmpjes. We hebben nieuwe filmpjes gemaakt voor zowel Kurzweil 3000, SprintPDF, WoDy-pdf als het algemene gebruik van de ADIBib-website. Je vindt ze momenteel enkel terug in ons YouTube-kanaal, maar binnenkort ook op ADIBib.be.
Terug naar boven
In het nieuws
Afbeelding van het menselijk brein
ADHD zichtbaar in hersenen en DNA

Een Nederlandse onderzoekster vond verschillen in het brein en DNA. Ze ontdekte groepen van genen voor verschillende ADHD-kenmerken. Dit toont nog eens aan dat er veel heterogeniteit is binnen ADHD. Wie alle kenmerken in hoge mate samen heeft, krijgt vaak een ADHD-diagnose. Het combineren van verschillende elementen zal in de toekomst wellicht zorgen voor subgroepen binnen ADHD. Lees meer over het onderzoek.
Terug naar boven

In de Letop-kijker

Jongen die in de klas zit met zijn schoolboeken voor hem op de bank, zijn handen voor zijn hoofd.
Eerste hulp bij het M-decreet: dyslexie

Handige, overzichtelijke fiche met kenmerken en do’s en dont’s bij dyslexie. Deze fiche helpt om snel duidelijke info over dyslexie te geven aan een (nieuwe) leerkracht of aan ouders. Ze kan ook dienen als checklist om de problemen en sterktes van een leerling in kaart te brengen. Of gebruik ze als onderdeel van een handelingsplan. Duid er dan de nodige redelijke aanpassingen op aan. De fiche is onderdeel van de map ‘Leerzorg’. Je kan deze volledige map hier gratis downloaden.
Meisje dat aan het studeren is met haar hand voor haar hoofd. Op het krijtbord achter haar staan vele vraagtekens.
Eerste hulp bij het M-decreet: weten en vergeten

“Bij het begin van de les vindt Thomas zijn werkboek niet. Terwijl hij zoekt, heeft hij de opdrachten maar half gehoord. Hij vraagt de leerkracht om ze te herhalen, maar de laatste vraag is hij alweer vergeten”. Herkenbaar? Leerlingen met dyslexie, ADHD of een andere stoornis doen dit niet met opzet. Hun korte termijn geheugen werkt minder goed. Hoe ga je hier mee om als leerkracht? Wat zijn redelijke aanpassingen? De fiche ‘weten en vergeten’ zet je op weg. De fiche is onderdeel van de map ‘Leerzorg’. Je kan deze volledige map hier gratis downloaden.
Terug naar boven
We signaleren
Cove boekje 'De sterke kanten van dyslexie'
Tip van de maand! De sterke kanten van dyslexie (gratis download)

Voor de vereniging Woordblind schreef Nel Hofmeester dit 25 pagina’s tellend boekje. Daarin focust ze op de talenten en sterke kanten van jongeren en volwassenen met dyslexie. De verhalen en interviews illustreren hoe je het met dyslexie ver kan schoppen. Recent publiceerde Hofmeester Leerroutes dyslexie: ‘Dyslexie, ontwikkel je eigen leerstijl’ en ‘Dyslexie en studievaardigheid’. Beide zijn bedoeld voor studenten (en docenten) hoger onderwijs.
Foto van een meisje dat studeert achter een concentratiescherm
Redelijke aanpassing: een concentratiescherm

Leerlingen met autisme, ADHD, een leerstoornis of ernstige aandachtsproblemen worden snel afgeleid. Een concentratiescherm neemt zowel visuele prikkels als geluidsprikkels weg. Tijdens een toets of op een te druk moment kan de leerling zichzelf even afschermen. Een voorbeeld van een ecostiek scherm vind je hier. Vond jij een soortgelijk scherm of maakte je er zelf één? Tips zijn welkom!
Cover van het boek 'Gedragsproblemen in de klas'
Gedragsproblemen in de klas - website

Met de invoering van het M-decreet krijgen leerkrachten nog meer te maken met zorgkinderen in de klas. Hoe ondersteun je hen met redelijke aanpassingen? Hoe ga je om met moeilijk gedrag, ADHD, autisme en andere gedragsproblemen, ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen. Op Gedragsproblemenindeklas vinden leerkrachten en ouders achtergrond maar vooral concrete en praktische info. Eerder dit jaar publiceerde Anton Horeweg een boek met dezelfde titel.
Logo SIG met ondertitel 'sterk in grenzen verleggen'
KTK NL – motorische test kinderen van 5 tot 12 jaar

Een groep onderzoekers van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van UGent zorgde voor de herwerking de KTK (Körperkoordinationstest für Kinder) voor het Nederlandse taalgebied. De test meet de algemene lichaamscoördinatie van kinderen van 5 tot 12 jaar, is eenvoudig af te nemen en duurt ongeveer 15 minuten per kind. De test is ook een goed hulpmiddel bij het stellen van de diagnose DCD. Uitgegeven door SIG.
Logo 'School aan zet'
Kwaliteitskaart diagnostisch gesprek rekenen of wiskunde voor leerkrachten

Tips voor een kort diagnostisch gesprek, bv. na de Citotoets, een rekentoets uit de methode of na het nakijken van rekenwerk. Als je weet hoe de leerling rekent, denkt en handelt, kan je gerichter remediëren. Een diagnostisch gesprek voer je met een individueel kind of met een groepje. Dat kan in een aparte ruimte of tijdens het zelfstandig werken aan de instructietafel. Te downloaden op de Nederlandse website ‘School aan zet’.
Terug naar boven
Digi-tips
Screenshot Kurzweil 3000 Mobile
Probeer nu de demoversie van Kurzweil 3000 Mobile

Kurzweil 3000 Mobile is vanaf nu beschikbaar als demoversie. Zo kan je de app 30 dagen lang testen. Met Kurzweil 3000 Mobile kan je ADIBoeken laten voorlezen en erin schrijven. De app werd onlangs geüpdatet tot versie 1.3 en werkt op iPad, iPhone en iPhone Touch 5. Je kan de demoversie aanvragen via deze pagina.
Terug naar boven
Letop-agenda
Hieronder lichten we enkele activiteiten toe, maar neem zeker ook een kijkje in de volledige Letop-agenda op onze website.
Logo Eureka Onderwijs
Vakantiecursussen Eureka Onderwijs (paasvakantie, Kessel - Lo)

Tijdens de paasvakantie organiseert Eureka Onderwijs naar jaarlijkse gewoonte vakantiecursussen. In totaal zijn er 4 soorten cursussen, die allen opgedeeld zijn per leeftijd:
 • Taal, Rekenen (en Frans)
 • Vreemde talen en Leren Leren
 • Eureka technieken voor ouders (NIEUW!)
 • Sprint en computer kind en coach - vanaf 10 jaar (NIEUW!)
Alle cursussen lopen van 13 april 2015 tot en met 16 april 2015. Meer informatie vind je op de website van Eureka Onderwijs.
Logo vzw De Puzzel
Vakantiecursussen De Puzzel (paasvakantie, Berchem)

vzw De Puzzel organiseert deze paasvakantie twee verschillende cursussen. 'Blind typen' is beschikbaar voor leerlingen 4de-6de leerjaar en 1ste-4de middelbaar. 'Leren Leren' is beschikbaar voor leerlingen 5de-6de leerjaar, 1ste-2de middelbaar en 3de-4de middelbaar. Meer informatie vind je op de website van vzw De Puzzel.
Logo Dolm
Vakantiecursus Hoofdrekenen tot 100 en tot 1000 (paasvakantie, Muizen)

Op 13, 14 en 15 april van 10u00 tot 13u00. Op een speelse manier hoofdrekenen oefenen met aandacht voor rekenstrategieën. Dolm is een centrum dat hulp biedt aan kinderen met leermoeilijkheden. Orthopedagogen zorgen voor de begeleiding. Meer informatie vind je op deze Facebookpagina.
Logo Sprankel
Als leren pijn doet…?! Omgaan met kinderen met ernstige leerproblemen (31 maart om 19h30, Assebroek)

Leren op school gaat niet altijd vanzelf. Ook gezonde, leuke, intelligente kinderen lukken er soms niet in vlot te leren lezen, spellen of rekenen. Als het leren pijn doet, dan laat zich dat ook in de opvoeding voelen. Het kind kan zich thuis of op school onbegrepen gaan voelen, zijn zelfvertrouwen kwijt raken en zelfs druk of onhandelbaar, lastig of agressief worden. In deze voordracht wordt op deze problemen ingegaan.

Spreker: Prof. Dr. Pol Ghesquière
Terug naar boven
CONTACTEER ONS
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kun je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen: vóór 8 april 2015
Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

schrijf je uit voorkeuren

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*