Letop nieuwsbrief 098 - februari 2014 - 01 feb 2014
Letop nieuwsbrief februari 2014
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief februari, 2014

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

Letop-nieuws

SENnet in 2014: tablets in de klas
Eureka Die-'s-lekti-kus neemt deel aan het Europees project SENnet (Special Educational Needs network). Binnen dit driejarig project wisselen we kennis uit met Europese collega’s. In het laatste projectjaar ligt de focus  op het gebruik van tablets in de klas. Volg ons via de SENnet-website en de facebookpagina. Of schrijf je in op de SENnet-mailinglijst.

In het nieuws

Onderzoekers zitten dyslexie op de hielen
Mensen met dyslexie hebben minder voeling met de klankstructuur van een taal. Maar in welk deel van de hersenen loopt het dan precies fout? Een onderzoeksteam van de KU Leuven vond een antwoord. Dit schept nieuwe perspectieven voor de behandeling van dyslexie.  Lees het artikel van 5 december 2013 uit het KU Leuven nieuws.

Kinderen met gedrags- en leerproblemen op hun plek in het regulier onderwijs
Nieuw onderzoek wijst erop dat kinderen met autisme en ADHD evenveel vooruitgang boeken in het regulier onderwijs als op een speciale school. Vooral een integrale aanpak met betrokkenheid van het gezin is essentieel. Lees het artikel van 14 januari 2014 uit het nieuws van de Universiteit Leiden.

Leefsleutels brengt antipestprogramma KiVa naar Vlaanderen
‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol en wetenschappelijk onderbouwd Fins antipestprogramma. Vier medewerkers van Leefsleutels werden hierin opgeleid aan de universiteit van Turku (Finland). Vanaf september kunnen Vlaamse scholen zich ook intekenen op het KiVa-ondersteuningsaanbod. Meer info vind je op www.kivaschool.be.

In de letop-kijker

Filmpje over UDL: typeles voor alle leerlingen
In de Sint-Paulusschool in Hansbeke kregen alleen leerlingen met leerstoornissen typeles. Nu leren alle leerlingen van het derde leerjaar vlot tikken. We draaiden er een filmpje in het kader van het Europese project SENnet. Een mooi voorbeeld van Universal Design for Learning.  Bekijk ook andere filmpjes over o.a. inclusie en UDL in Europese scholen.  

Welke digitale leerhulpmiddelen gebruik jij?
Er zijn heel wat digitale compenserende hulpmiddelen beschikbaar. Maak jij gebruik van een hulpmiddel dat gratis is en geschikt voor kinderen met een leerstoornis? Als leerkracht, als leerling, als logopedist of als ouder. Vul dan deze vragenlijst in. Een Europese database groepeert alle resultaten. Zo kunnen ze worden uitgewisseld tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en professionals in Europa! Lees meer.

We signaleren

Een les over dyscalculie
Prof. Dr. Annemie Desoete verzorgde een quiz over dyscalculie op basisschool Henri D’Haese te Gentbrugge. De pedagogische begeleidingsdienst van de stad Gent maakte hier een filmpje van. Je kan de les over dyscalculie hier bekijken.

Mini-onderneming: kaartspel voor kinderen met dyslexie
Leerlingen van het 6e jaar secundair van de Sint-Paulusschool te Gent maakten een kaartspel voor leerlingen met spellingproblemen. Spel’t is bedoeld voor de eerste graad basisschool, maar ook voor anderstalige kinderen.

Ik en ADHD - een boek op maat
In het boek Ik en ADHD staan tips en oefeningen. Kinderen of jongeren kunnen uitzoeken welke bij hen passen. Dat doet de bladzijden uit het boek steeds anders te combineren. Op die manier bepalen ze zelf hoe hun boek over ADHD in elkaar zit. 

Gedragsproblemen in de klas - boeiende site
Op gedragsproblemenindeklas vind je achtergrondinfo maar vooral praktische tips. Die zijn gerangschikt per probleem. Ouders en leerkrachten vinden er een schat aan duidelijke en concrete info over de aanpak van de meest voorkomende ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen.

We bespreken

ZEG NEE! Gedrag in goede banen leiden door het versterken van executieve functies
Ellen Luteijn, 2013, uitgeverij Pica
Executieve functies zijn belangrijk voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag bv. plannen, aandacht richten, impulsen en emoties onder controle houden… Het goed kunnen gebruiken van deze functies is belangrijk voor schools succes. Dit hangt samen met leren ‘nee’ zeggen en ‘nee’ te horen krijgen vanuit de omgeving. Een praktisch boek voor leerkrachten en opvoeders over het trainen van deze functies. Lees de recensie van Nicole Marynissen, leerkracht wiskunde.

De professionele leergemeenschap in het onderwijs. 1e deel van de serie ‘Basisschoolmanagent in de praktijk’
Myriam Lieskamp, 2013, uitgeverij Pica
Het ontwikkelen van een leven-lang-leren attitude is een must in de 21e eeuw. Zo is het belangrijk dat de school een leerling leert ‘hoe’ hij moet leren. Dit boek biedt een praktische kijk op wat een professionele leergemeenschap inhoudt. Met praktijkvoorbeelden laat het zien dat elke school dit kan doen op haar eigen wijze. Guygonne Borrey, psychologe, las en besprak het boek voor ons.

Ontwrichte kinderen in het onderwijs. Een verborgen epidemie - win een exemplaar!
Willem De Jong en Annelies De Jong, december 2013, Pica
Leerlingen met hechtingsproblemen of een trauma herkennen is niet evident. Het risico op ‘misinterpretatie’ van hun gedrag is groot. Dit boek wijst op de signalen, risico’s en gevolgen van deze problematiek. Het geeft leerkrachten concrete handvatten. Lees ons interview met de auteurs over dit thema. Een recensie verschijnt in de volgende nieuwsbrief.

Mail ‘traumasensitief onderwijs’ naar wedstrijd@letop.be en win een exemplaar.

Winnaar boek nieuwsbrief november
Kristina Boon wint het boek ‘Geïntegreerde zorg op school. Een inspiratieboek voor de praktijk.’

Digi-tips

Flitsoefeningen maken met PowerPoint
Flitsoefeningen zijn bekend bij leerkrachten en logopedisten die startende lezers begeleiden. Maar wist je dat je die heel makkelijk en snel zelf kan maken? Dit filmpje toont hoe je zelf zo’n flitsoefeningen maakt.

Letop-agenda

Bekijk de volledige letop-agenda van februari en maart.

Nieuw aanbod vormingen Eureka Expert
Eureka Expert organiseert in het voorjaar enkele nieuwe vormingen. Zo is er nu ook een aanbod rond specifieke onderwijsbehoeften bij kinderen met ASS. Ook de cursussen lezen en spelling, rekenen en handelingsgerichte diagnostiek worden opnieuw georganiseerd.

Vakantiecursussen Puzzel vzw
Centrum voor leermoeilijkheden Puzzel vzw richt in de krokusvakantie een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van het 4e tot 6e leerjaar in, alsook een cursus Franse werkwoorden/basisgrammatica voor jongeren van het middelbaar onderwijs. Neem een kijkje  op de site voor meer info.

Leren lezen is zo veel meer
Astrid Geudens, directrice Code, staat stil bij directe instructieprincipes, een gerichte aanpak voor voorbereidend lezen en spellen. De deelnemer krijgt ook tips & tools voor een krachtig leesbeleid op school. Op 4 maart 2014 in Antwerpen. Een organisatie van Code Thomas More.

ADHDynamische jongeren: Hoe pak ik het aan in het hoger onderwijs?
Tijdens deze infoavond bespreken Prof. Dr. Dieter Baeyens en Prof. Dr. Saskia Van der Oord  de typische kenmerken van ADHD in de jongvolwassenheid en de ervaren uitdagingen om te studeren in het hoger onderwijs. Deze infoavond gaat door op 12 maart 2014 te Leuven. Bekijk het volledige aanbod info-avonden door Soirée PraxisP.

Lezen toch plezant. Maak lezen leuk, ook als het moeilijk gaat
Moeilijke lezers, kinderen met dyslexie…. hoe krijg je ze toch aan het lezen? Hoe maak je ze enthousiast? Welke hulpmiddelen zijn er?  Spits je oren voor de sprekers en ontdek de antwoorden in je bib. Vormingsavond op 27 maart 2014 te Roeselare door Sprankel  vzw.

 

in deze nieuwsbrief

Letop-nieuws

• SENnet in 2014: tablets in de klas

In het nieuws

• Onderzoekers zitten dyslexie op de hielen

• Kinderen met gedrags- en leerproblemen op hun plek in het regulier onderwijs

• Leefsleutels brengt antipestprogramma KiVa naar Vlaanderen

In de letop-kijker

• Filmpje over UDL: typeles voor alle leerlingen

• Welke digitale leerhulpmiddelen gebruik jij?

We signaleren

• Een les over dyscalculie

• Mini-onderneming: kaartspel voor kinderen met dyslexie

• Ik en ADHD - een boek op maat

• Gedragsproblemen in de klas - boeiende site

We bespreken

• ZEG NEE! Gedrag in goede banen leiden door het versterken van executieve functies

• De professionele leergemeenschap in het onderwijs. 1e deel van de serie ‘Basisschoolmanagent in de praktijk’

• Ontwrichte kinderen in het onderwijs. Een verborgen epidemie - win een exemplaar!

• Winnaar boek nieuwsbrief november

Digi-tips

• Flitsoefeningen maken met PowerPoint

Letop-agenda

• Nieuw aanbod vormingen Eureka Expert

• Vakantiecursussen Puzzel vzw

• Leren lezen is zo veel meer

• ADHDynamische jongeren: Hoe pak ik het aan in het hoger onderwijs?

• Lezen toch plezant. Maak lezen leuk, ook als het moeilijk gaat

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 maart 2014.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven