Letop nieuwsbrief 097 - november 2013 - 01 nov 2013
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief november, 2013

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

Letop-nieuws

Facebookpagina letop
Wil je tussen de letop-nieuwsbrieven door de actualiteit in verband met leerstoornissen en leerproblemen volgen? Volg ons dan op facebook. Like onze pagina. Er verschijnen wekelijks nieuwe berichten. De 500e volger ontvangt een pakket met materialen (mappen Leerzorg, De computer - mijn surfplank, boek en dvd ‘Ik heet niet dom’).

In het nieuws

Specialisten waarschuwen voor therapie-aanbod kindercoaches
Volgens de Standaard zijn in ons land steeds meer kindercoaches aan het werk. Ze bieden hulp aan kinderen met leerstoornissen en psychosociale problemen. Eender wie kan zich echter coach of therapeut noemen. Check altijd welke opleiding een begeleider heeft. Vraag naar concrete doelen, werkwijze, evaluatie. Woon eens een sessie bij. Vraag of de hulp wordt afgestemd op het klasgebeuren. Hulp aan kinderen met leerstoornissen moet altijd taakgericht zijn (lezen, spelling, rekenen, studeervaardigheden). Bekijk zeker het artikel ‘dwaalwegen’ over de hulp aan kinderen met dyslexie van Tom Braams.

Ontwerpdecreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
De Vlaamse regering keurde een ontwerpdecreet goed. Over maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Men verwacht van scholen ‘redelijke aanpassingen’, zoals het aanbieden van specifieke software voor leerlingen met dyslexie. Nu belanden leerlingen met bijvoorbeeld leerstoornissen nog te vaak en te snel in het buitengewoon onderwijs. Lees meer en bekijk het vrt-nieuwsfragment.

Etikettenlied als pleidooi voor gelijke kansen op VCLB-congres
Leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut Wetteren maakten een etikettenlied. Daarin pleiten ze voor gelijke kansen voor elk kind. Ze zongen het op de reflectiedag van de VCLB-koepel over ‘etiketten als toegangsticket voor gepaste zorg’. Lees het artikel uit het Nieuwsblad en beluister het etikettenlied.

Nederlandse kamer stemt Cito-toetsen kleuters weg
Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde tegen de kleutertoets. Die was in Nederland verplicht. De Kamer wil dat er meer ruimte is voor de persoonlijke inschatting van de kleutermeester of -juf. Ook de ambitie van het kabinet om de citoscores van basisscholen binnen twee jaar omhoog te krijgen, stuitte op verzet in de Tweede Kamer. Volgens de tegenstemmers is de Cito-toets ‘een goed instrument om de voortgang van kinderen te meten, maar niet om de kwaliteit van scholen te meten’.

In de letop-kijker

Leerstijl
Leerlingen studeren vlotter en met beter resultaat als ze weten hoe ze het best 'onthouden'. Is dat door te zien, te horen of te doen? Deze leer-wijzer biedt praktische leertips per 'leerstijl'. Leerlingen bewust maken van hun eigen leerstijl? Gedifferentieerd werken. Hoe doe je dat in de klas? In de routeplanner biedt Ivan Van Gucht een schat aan praktische tips.

Leren door ordenen
Door de leerstof te ordenen in een tabel verwerkt de leerling de leerstof actief. Leerlingen leren dit aan de hand van een stappenplan. Deze fiche vind je ook terug in de groene map 'De computer, mijn surfplank bij het leren'. De map is aanwezig in alle scholen basisonderwijs en secundair.

Leren door samenvatten
Met de functie 'invoegen diagram' in Word kunnen leerlingen snel een schema maken. Daarbij ordenen ze de kernwoorden en bijbehorende begrippen. Ze leren dit stap voor stap met deze fiche. Bekijk ook het overzicht van alle Surfplank-fiches die helpen bij het leren en studeren.

Met (gratis) Overhoor-software kan elke leerling zelfstandig oefenen en zich laten opvragen
Het programma vraagt losse feiten op verschillende manieren op. Voorbeeld: Franse woorden,
maaltafels, data. De leerling kan zo zelfstandig oefenen en zichzelf opvragen. De leerling kan de
woorden ook laten voorlezen. Het ‘horen en zien’ bevordert het onthouden. Voor leerlingen met leerproblemen is dat een heel grote hulp. Ga aan de slag.

Zeker lezen

Verborgen regels. Dagkalender voor kinderen en jongeren
Inge Verstraete, 2013, uitgeverij Pica
Voor kinderen met ASS of ADHD zijn sociale regels vaak onduidelijk. Wat voor ons vanzelfsprekend lijkt, is voor deze kinderen lastig om te leren. Speciaal voor hen zijn in deze dagkalender 365 van deze regels opgenomen. Johan Willems, GON-begeleider ASS, besprak de dagkalender voor ons. 

Geïntegreerde zorg op school. Een inspiratieboek voor de praktijk - Win een exemplaar!
Struyf Elke, Adriaensens Stefanie, Verschueren Karine, 2013, uitgeverij Acco
Dit boek bundelt de belangrijkste inzichten uit een grootschalig onderzoek naar het zorgbeleid in Vlaamse basis- en secundaire scholen. De auteurs reiken concrete handvatten aan om een geïntegreerde zorgverlening op school uit te bouwen. Voor directies, zorgverantwoordelijken, schoolondersteuners maar ook leraren. Lees de recensie van Guygonne Borrey, psychologe.
Mail ‘geïntegreerde zorg’ naar wedstrijd@letop.be en win een exemplaar.

Letter van de week
Linda Willemsen, Abimo
‘Letter van de week’ biedt de kleuterleerkracht per letter activiteiten om spelenderwijs met letters kennis te maken. Door de ringband kun je het boek, dat mooi geïllustreerd is, makkelijk open neerzetten. Op die manier is de letter de hele week in de klas te zien. Bekijk de bespreking van Els Van Doorslaer.

Digi-tips

Pelle Puzzelt - gratis app
Woordspel bedacht door en voor dyslectische kinderen  van 8 t/m 11 jaar. Achttien verschillende woordzoekers maken het spel steeds uitdagender. Er is een keuze om zonder of met hints te spelen. In ieder geval zorgt deze app voor plezier in het spelen met taal. En dat kan op school, thuis of op de achterbank van de auto. De app is te downloaden via iTunes of Google play en is gratis.

De Digitale Pengreep - nieuwe website
De werkgroep Tablets en co van Sig bundelde alle  informatie, apps, websites, literatuur en programma’s over schrijven. Het gaat om middelen die het schrijfproces ondersteunen en stimuleren, maar ook middelen om te compenseren. De Digitale Pengreep is bedoeld voor ouders, scholen, therapeuten en iedereen die interesse heeft in de materie. Ook te volgen op Twitter en op Facebook.

GCompris
GCompris is een verzameling van gratis educatieve online spelen voor kinderen van 2 jaar en ouder. De spelen zijn geordend volgens verschillende categorieën zoals ‘ontdekking van de computer’, ‘wetenschappen’, ‘aardrijkskunde’, etc. Sterren geven aan voor welke leeftijdscategorie het spel bedoeld is.

Letop-agenda

Neem een kijkje in de letop-agenda van december en januari 2014.

Soirée PraxisP infoavonden
Soirée PraxisP bestaat uit een reeks info-avonden te Leuven. Er wordt actuele info geboden over psychologische en pedagogische vragen en problemen. De lezingen zijn bedoeld voor het brede publiek maar ook professionelen zijn welkom. De infoavonden zijn gratis, schrijf je wel tijdig in. Een organisatie van PraxisP, KULeuven.

37e onderwijscafé dyscalculie
Avonddebat op 28/11 te Gent. Is dyscalculie alleen een probleem in de wiskundeles? Tijdens het debat wordt dyscalculie bekeken in de brede context van alle leergebieden. Onderwijscafé is een organisatie van de Pedagogische Begeleidingsdienst, stad Gent.

Taalsymposium. Welkom in de wereld van onze jongeren met een taalstoornis
Prof. Inge Zink spreekt over recente inzichten in ontwikkelingsdysfasie. Thomas Fondelli heeft het over psycho-educatie. Bekijk hier het volledige programma. Het symposium gaat door op 20/02/2014 te St.-Agatha-Berchem en is een organisatie van Kasterlinden.

Sticordi in basis en eerste graad secundair - elk kind een attest of universeel ontwerp?
Didactiek en klasorganisatie zijn belangrijke elementen in de omgang met diversiteit in de klas. Anny Cooreman spreekt vanuit haar ruime ervaring. Ze bekijkt de noden van de verschillende types leerstoornissen. En stelt een gemeenschappelijke aanpak voor, aangevuld met individuele aanpassingen. Studiedag op 28/02/2014 te Leuven. Een organisatie van Eureka Expert.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 december 2013.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven