Letop nieuwsbrief 096 - oktober 2013 - 01 okt 2013
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief oktober, 2013

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

Letop-nieuws

SENnet: Die-’s-lekti-kus in Oostenrijk
Eureka Die-’s-lekti-kus werkt mee aan het Europese SENnet (Special Educational Needs network) met als doel expertise te delen en te leren van internationale collega’s. In het Oostenrijkse Bad Hofgastein was er begin oktober een meeting. Daar stelden we een lijst op van meer dan 200 digitale hulpmiddelen voor kinderen met leerstoornissen in verschillende talen. Volgend jaar bekijken we de mogelijkheden van tablets en smartphones als hulpmiddel. Geïnteresseerd? Schrijf je dan in op de mailinglijst.

ADIBib voorleesfunctie
De website van Eureka ADIBib heeft nu ook een voorleesfunctie! Klik op 'Lees voor' en luister naar de website.

In het nieuws

Ouders van zorgenkinderen zijn managers zonder het te weten
Magenta (Management in het Gezin vanuit Talent) focust op het leven van de ouders van een zorgenkind. Het project vertaalt principes van management en communicatie naar de gezinssituatie.  Lees het artikel in het KU Leuven nieuws van 20 september 2013.

Filmproject waarin kinderen met ASS hoofdrol spelen
Regisseur Federico Marino toont in twee films dat ook jongeren met ASS in groep kunnen werken. De jongeren leggen met dit project de nadruk op wat ze wél kunnen. Lees het artikel in De Standaard van 7 oktober 2013 en bekijk ook de site van vzw Kids.

Minder pesten door Fins anti-pest programma
In Nederland werd bij 10.000 leerlingen in 99 scholen het in Finland ontwikkelde anti-pestprogramma KiVa toegepast. Dit was op vraag van de overheid die zoekt naar een effectieve aanpak. Het pesten bleek met de helft te verminderen. Bijzonder aan het programma is dat het de aandacht richt op bewustwording in de hele klas.

Nederlands Masterplan dyscalculie in de maak
Nederland werkt aan een Masterplan Dyscalculie. Het doel is scholen handreikingen te bieden om leerlingen met dyscalculie te signaleren, maar ook om hen zo te begeleiden dat zij in staat zijn om onderwijs op hun eigen niveau te volgen. Leerlingen met dyscalculie krijgen vanaf 2016 ook een aangepaste rekentoets met andere exameneisen. Ze mogen dan  gebruik maken van hulpmiddelen als de rekenmachine en een formule- of rekenkaart.

Zeker doen

Medewerking gevraagd: bevraging studierichtingen!
In september 2014 start BuSo Zonnebos een OV4 opleiding in Schoten (Antwerpen) voor leerlingen met een autismespectrumstoornis of een spraak,-taal ontwikkelingsstoornis. De leerlingen kunnen een curriculum volgen in een setting voor buitengewoon secundair onderwijs waar de eindtermen van het regulier onderwijs gelden. Om dit te realiseren, wil men graag een beeld krijgen van de studierichting die u als ouder(s) (vrijblijvend) opteert voor uw kind, aan de hand van deze bevraging.
In te vullen voor 11 november 2013.

OVSG lanceert oproep naar getuigenissen!
Heb jij mensen in je woordgroep, je atelier, je dans- of muziekklas die je bewondert omdat ze ondanks hun leerstoornis of handicap toch hun doel bereiken op muzisch vlak? Zij kunnen een voorbeeld zijn voor lotgenoten en  verdienen het om eens in de spotlights te staan. OVSG stuurt graag een reporter ter plaatse om een interview af te nemen van bereidwillige leerlingen en ouders. Klik hier voor meer info.

Eureka Expert op de Boekenbeurs
Eureka Expert bundelt alle expertise en kennis van Eureka Leuven. De organisatie helpt kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen en leerstoornissen. Dit jaar vind je alle publicaties voor het eerst op de Boekenbeurs (31 okt - 11 nov). Bezoek de collectieve stand ‘Gulliver’ (Hal 4, standnummer 423).

We signaleren

Schooltv-beeldbank
Wil je kind of leerling met leesproblemen graag allerlei weetjes bijleren? Op schooltv-beeldbank vind je meer dan 3500 korte clips over verschillende onderwerpen. Ook bruikbaar om ‘beeld’ te koppelen aan moeilijkere begrippen in de klas (bv. bij WO).

Uitzending: NCRV Dokument ADHD
De tweedelige documentaire ADHD volgt  twee kinderen met deze diagnose. Het zijn de 12-jarige Tiffany en de 8-jarige Yoram, wiens moeder ook ADHD heeft. Bekijk hier de uitzending van 22 oktober 2013.

TED talk: Meer (kansarme) kinderen laten uitblinken!
Het onderwijs aan kansarme kinderen kan beter. De Amerikaanse Geoffrey Canada legt uit wat van belang is in zijn TED-talk van mei 2013. Kort op de bal spelen, permanente evaluatie, durven innoveren en een zorgnetwerk zijn essentieel. Maar vooral de leerling duidelijk maken dat je hem/haar ‘niet zal laten mislukken’ is bepalend.

Online lezen

Kinderen met dyslexie horen te veel klanken
Kinderen met een risico op dyslexie hebben moeite met het onderscheid tussen bepaalde klanken in de eigen taal. Dat komt omdat zij veel meer verschillende klanken horen dan andere kinderen. Daarom is het leren lezen voor hen ook moeilijker. Met die kennis hoopt men dyslexie te kunnen opsporen (en behandelen) voor het eerste leerjaar. Lees het onderzoeksartikel van 24 oktober 2013 door de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Neurologisch bewijs subtypen ADHD
Er zijn ‘neurologische’ aanwijzingen gevonden voor het bestaan van twee subtypen ADHD. Het ene is het overwegend onoplettende type (ADD) en het andere het gecombineerde type van hyperactiviteit en onoplettendheid (ADHD). De problemen die aan de basis van deze beide typen ADHD liggen, verschillen. Neem hier het artikel van 9 oktober 2013 over het NWO-onderzoek door.

Wiskundige aanleg van baby’s
Een gevoel voor aantallen tijdens de babytijd vormt de basis om op latere leeftijd snel weg te zijn met wiskunde. Dat besluiten Amerikaanse onderzoekers nadat ze kinderen aan tests onderwierpen op zes maanden en op 3,5-jarige leeftijd. Lees het artikel uit EOS van 21 oktober 2013.

Digi-tips

Picto Selector
Picto Selector is een gratis programma om dagschema’s en pictogrammen te maken.  Het programma kan een hulp zijn voor kinderen die extra nood hebben aan visuele ondersteuning en structuur. Leerkrachten met een digibord kunnen het dagschema eventueel projecteren met Picto Board. De meer dan 25000 pictogrammen zijn voorzien van een Nederlandse ondertitel.

We bespreken

Vlinder
Miriam Bruijstens, 2012, Pica
Vlinder is een kinderverhaal over een avontuurlijk meisje met ADHD. Vlinder is ook creatief, slim, vrolijk en spontaan. Voor kinderen (en hun leerkrachten en ouders). Karlijn Claeskens, leerkracht en psychologe, las en besprak het boek voor ons.

Letop-agenda

Neem een kijkje in de Letop-agenda van november.

7de ADHD DAG. Achter het etiket. Leven met een label
Achter het ADHD-etiket schuilen tienduizenden Vlamingen die met een ontwikkelingsstoornis moeten leven. Omdat de politiek hier te weinig oren naar heeft, zwengelt centrum ZitStil het debat aan op de 7e ADHD-dag. Meer info over het programma en de workshops vind je hier.
Zaterdag 16 november 2013 in het ALM-conferentiecentrum te Berchem.

Bouwen aan zelfvertrouwen bij pubers
Wat is zelfvertrouwen precies en waardoor verdwijnt het vaak in de beginnende pubertijd? Spreker Marijke Bisschop geeft tips om leerlingen te helpen bij het leren omgaan met tegenslagen en frustraties, en zelfwaardering en vertrouwen op te bouwen. Studievoormiddag voor leerkrachten en begeleiders op woensdag 6 november te Kessel-lo. Een organisatie van Eureka Expert.

Cijfers liegen wel! Diagnostiek en behandeling van rekenstoornissen: een update
Prof. Annemie Desoete staat stil bij de actuele verklarende modellen voor dyscalculie. Ze gaat ook in op de diagnostiek en foutenanalyse in functie van het geven van oefeningen op maat. Ze belicht de relatie met taal, het debat i.v.m. de voorstellingsvorm van getallen, het effect van zittenblijven en de comorbiditeit van dyscalculie met DCD. Op 18 november 2013 in PAC Gent Zuid. Een organisatie van SIG.

What’s in a name? Labels? Of (net) niet? Over zorg en de toegang van zorg
Om de juiste zorg te kunnen krijgen, is er vaak een toegangsticket nodig in de vorm van een diagnose. Niet het ticket, wel de behoeften van de leerling staan centraal voor de vrije centra voor leerlingenbegeleiding. Daar gaan ze dieper op in tijdens de reflectiedag ‘What’s in a name?’ op 22 november in Brussel.

< Sterk! in autisme >
Jaarlijkse studiedag door Autisme Centraal op vrijdag 29 november in het ICC te Gent. Onder meer autismevriendelijk onderwijs en apps, autisme bij meisjes en bevindingen rond vroege diagnostiek en dubbeldiagnosen (ASS+ADHD) komen aan bod.
Klik hier voor de folder met het volledige programma. Schrijf je tijdig in.

Vooraankondiging geprikkeld om te weten – studeren met autisme
Tijdens de studienamiddag zoomen enkele bijdragen in op studeren met autisme in het hoger onderwijs. Ook gaat de documentaire ‘Geprikkeld om te weten - studeren met autisme' in première. Maandagnamiddag 3 februari 2014 op de Arteveldehogeschool te Gent. Inschrijven kan hier.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 november 2013.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven