Letop nieuwsbrief 095 - september 2013 - 01 sep 2013
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief september, 2013

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

Letop-nieuws

Eureka Letop op Facebook
Eindelijk is het zover…  Letop staat op Facebook! Neem een kijkje, blijf op de hoogte van recent nieuws en like onze gloednieuwe facebook-pagina.

Europese projecten
Eureka Die-’s-lekti-kus is als partner betrokken in het Europees project SENnet. Dit is een Europees netwerk van ministeries van onderwijs. Doel is door het gebruik van ICT de integratie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewone onderwijs te verbeteren.  In het kader van dit project starten we in de loop van volgende maand een online leerplatform. Je leert er aan de slag te gaan met de principes van UDL (Universal Design for Learning), inclusief onderwijs en toegankelijkheidstools (zoals ADIBib, voorleessoftware, …).

Hiernaast zijn we als expert uitgenodigd om deel te nemen aan ICT4IAL (ICT for information accessibility for learners). Het doel van dit project is praktische richtlijnen te ontwikkelen voor het aanbieden van toegankelijke informatie voor levenslang leren.

In het nieuws

Britse geheime dienst werft spionnen met dyslexie aan
De Britse inlichtingsdienst GCHQ zoekt medewerkers met dyslexie. Die zijn zeer geliefd als ‘codebrekers’. Door hun dyslexie benaderen en analyseren ze problemen op een andere manier. Lees het artikel uit De Morgen (14/07/2013).

Documentaire ADHD wint NTR radioprijs 2013
De Vlaamse Celine De Mulder won de NTR prijs voor jong radiotalent. Haar documentaire belicht wat ADHD voor haar betekent. "Als luisteraar ga je snappen wat ADHD is en wat het betekent om hiermee te leven", volgens de jury. "Zelfs de montage is ADHD." Beluister hier de radiodocumentaire.

Leesapp ‘Letterprins’ wint Nationale Alfabetiseringsprijs 2013 Nederland                                                              
Met de leesapp Letterprins verbeteren jonge lezers spelenderwijs hun woordkennis en leesprestaties. De app werd ontwikkeld door een orthopedagoge op vraag van ouders. Is voorlopig alleen beschikbaar voor iPhone en kost € 3,95. Met het prijzengeld maakt men de app ook bruikbaar voor android en tablet.

Nieuw boek zet Brussen in de kijker
Broers en zussen van kinderen met een beperking hebben het vaak niet makkelijk. Een nieuw boek met getuigenissen zet Brussen in de kijker. Bekijk hier het nieuwsfragment (VTM-nieuws, 13/09/2013)

In de letop-kijker

Thuis leren en studeren
Fiches met studietips voor ouders (en leerlingen) eind basis- en begin secundair onderwijs. Hoe stapsgewijs plannen, organiseren, studeren en controleren? De school kan de bundel aanbieden aan ouders. Leerkrachten kunnen de fiches bespreken met leerlingen. Of de zorgleerkracht/leerlingbegeleider kan er met een groepje leerlingen mee aan de slag gaan.

Starten met voorleessoftware in de klas
Voor sommige leerlingen met een ernstige leerstoornis is werken met een laptop in de klas een noodzaak. Scholen en ouders kunnen aan de slag met deze checklist uit de map 'Surfplank'. Gebruik ook de ‘lijst analyse van problemen’ op pag. 37-39 uit de brochure Dyslexiesoftware! En nu?.

We signaleren

Redelijke aanpassingen in het onderwijs
De brochure ‘Met een handicap naar de school van je keuze’ is net uit. Scholen zijn vaak nog niet vertrouwd met de wettelijke verplichting om redelijke aanpassingen te voorzien. Het Centrum Voor Gelijkheid van Kansen gaat hier dieper op in. Een must voor iedereen uit het onderwijsveld maar ook voor ouders en leerlingen.

Inclusief hoger onderwijs in beeld
Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) maakte portretten van studenten en beroepskrachten met een beperking. Bekijk ook de filmpjes van TZALWEL. Ze laten zien dat inclusie in het hoger onderwijs en op de werkvloer mogelijk is.

Het D&D-team - filmpje over dyslexie en dyscalculie
Het filmpje is een initiatief van de Nederlandse oudervereniging Balans. Tim heeft dyslexie en Lotte heeft dyscalculie. Ze  doen  samen boodschappen en bakken een cake. Daarbij vertellen ze hoe de dyslexie en dyscalculie het hen soms moeilijk maakt.

Zeker doen

Gezocht! Kleuters en jonge kinderen voor deelname aan dyslexie onderzoek
Dit schooljaar start het DYSL-X onderzoek door de  KU Leuven, Groep T en het UZ Leuven. Doel is de ontwikkeling van een nieuw computerspel voor kleuters. Dat zou in een vroeg stadium het risico op dyslexie kunnen opsporen. Klik hier voor meer info en deelname.  

Letop-vraag van de maand – anderstalige jonge kleuters
Voor anderstalige jonge kleuters (eerste en tweede kleuterklas) is er erg weinig aanbod. Hoe kan je hun taalvaardigheid testen en er daarna gericht aan werken. Welke aanpak gebruik je hier best? Welke materialen zijn geschikt? Graag jouw tip mailen naar els@letop.be.

Online lezen

Onderzoek hoogbegaafdheid en dyslexie
Universiteit Utrecht doet een  meerjarig onderzoek naar dyslexie en hoogbegaafdheid. De eerste fase is achter de rug. Hoogbegaafde kinderen met dyslexie maskeren of  compenseren hun lees- en spellingproblemen. Daardoor vallen ze vaak niet onder de diagnostische criteria voor dyslexie. Lees meer over het onderzoek.

Bang voor de wiskundeles
De start van het nieuwe schooljaar geeft stress voor leerlingen met rekenproblemen. In dit artikel uit EOS wetenschap vind je info over dyscalculie en recente bevindingen in het veld door Prof. Annemie Desoete.

Meer verbanden tussen ADHD en autisme ontdekt
Kinderen met ADHD hebben 20 keer zo vaak autistische kenmerken dan kinderen zonder ADHD. Dit blijkt uit onderzoek aan de Harvard Medical School. Onder meer een trage taalontwikkeling en moeite met plannen en organiseren, komen bij beide diagnosen voor. Dit wijst erop dat ADHD en autisme een genetisch verband hebben. Lees hier het artikel met verwijzing naar het onderzoek.

Digi-tips

Kenny - voor kleuters
Kenny is een Nederlandse website voor kleuters. De site biedt educatief, digitaal lesmateriaal aan. Je vindt er kinderspellen, filmpjes en prentenboeken die aansluiten bij de leerdoelen. Handig voor op het digibord én thuis. Leuk en leerzaam voor peuters en kleuters. De site is gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen ouders, leerkrachten en Kennisnet.

You tube-kanaal ADIBib gelanceerd
De komende maanden verschijnen een heleboel filmpjes over basisvaardigheden en geavanceerde technieken voor een vlot gebruik van ADIBoeken met voorleessoftware.
Bekijk de eerste ADIBib-filmpjes al op YouTube: ADIBoeken lezen met Kurzweil 3000, met SprintPDF en met WoDy-pdf. In de toekomst krijgt elk filmpje ook ondertiteling.

Update Skippy beschikbaar
Er is een update van Skippy beschikbaar.
Skippy woordvoorspeller maakt typen gemakkelijker en sneller. Surf naar de site van Jabbla voor meer info.

We bespreken

Normale kinderen - Ze bestaan nog
Wendy Peerlings, Sam Geuens, 2013, Lannoo
Kinderen krijgen steeds vaker het label ‘stoornis’ opgeplakt. Is dat wel terecht? De auteurs willen een maatschappelijk debat op gang brengen. Een boek voor ouders, leerkrachten, therapeuten en beleidmakers. Leen Smekens, medewerkster van Eureka Leuven, ging naar de voordracht en las het boek  voor ons. Ze geeft  ook haar eigen visie rond het thema weer.

Planeet Asperger - Avonturen in de wondere wereld van autisme
Patricia Bouwhuis, 2013, Pica
Stripverhaal over Marc, een tiener met het syndroom van Asperger. In elk verhaal komen specifieke thema’s in verband met het syndroom van Asperger aan bod. De lezer krijgt tijdens het verhaal meer inzicht in de gedachtegang van Marc. Na elke strip volgt telkens een korte toelichting. Lees de recensie van Karlijn Claeskens, psychologe en leerkracht.

Kant en klaar – thematisch contractwerk
René De Cock, Pascale Van Haute, 2005 (eerste druk), Abimo
Via niet-klassikale werkvormen wil men het onderwijs effectiever maken. Contractwerk kan hier een antwoord bieden. De reeks Kant en klaar biedt de leerkracht en leerling panklaar materiaal om mee aan de slag te gaan. Karen Bastin, psychologe, bespreekt de map van het vierde leerjaar. 

Ben je een (zorg)leerkracht van het vierde leerjaar? Schrijf naar wedstrijd@letop.be jouw mening over contractwerk in de klas en win een exemplaar!

Letop-agenda

Neem een kijkje in de letop-agenda van oktober.

Moeder waarom leRen wij
Het zesde TOL-congres vindt plaats in het Concertgebouw van Brugge op 4 oktober 2013. Een initiatief van de multidisciplinaire dienst voor Taal-, Ontwikkelings- en Leerstoornissen te Brugge. Bekijk het programma. Tijdens het congres vindt ook een vakbeurs plaats (Eureka , Pearson, Revogan, Sig- Zit Stil, Sprankel, Springfield, uitgeverijen …)

Talent als label! Week rond talenten bij kinderen met een etiket
De ‘Week rond talenten bij kinderen met een etiket’ gaat door van 19-25 oktober 2013 in Hof Lanchals te Brugge. Bekijk hier het volledige programma met voor elke doelgroep wat wils.
Een uniek samenwerkingsinitiaitief van Bekina, CLB Brugge, Dyspraxis, de opvoedingswinkel, Howest, Kazou, Sprankel, Vlaamse Vereniging Autisme, centrum ZitStil en de dienst Gezondheidspromotie CM Brugge.

Ontwikkelingsdysfasie, een stoornis die meer aandacht dan namen verdient
Prof. Zink schetst het theoretisch kader, geeft info over diagnostiek, comorbide problemen (o.a. welke kinderen met dysfasie ontwikkelen dyslexie?) en geeft concrete adviezen voor ouders en leerkrachten. Informatieavond op 21 oktober 2013 om 20u te Wilsele Putkapel.  Een organisatie van Sprankel.

Studiedagen over autisme door Eureka Expert
Dankzij geïntegreerd onderwijs kunnen veel kinderen met speciale noden aansluiten in de gewone school. Els Smekens, autisme-expert, legt uit wat ASS betekent en geeft concrete handvatten  om deze kinderen optimaal te begeleiden in de klas. Vorming op woensdagvoormiddag 9 oktober te Kessel-lo. Na het volgen van deze vorming heb je voldoende basiskennis om aan te sluiten bij de vorming 'Autisme en pesten' op woensdagvoormiddag 23 oktober 2013.

Symposium dyslexie in het hoger onderwijs
Het aantal studenten met dyslexie dat zich ieder academiejaar inschrijft voor een bachelor opleiding stijgt in Vlaanderen. De nood aan kwantitatief en wetenschappelijk onderbouwde informatie over dyslexie bij studenten in het hoger onderwijs dringt zich dan ook op. Het symposium komt hieraan tegemoet. Op 23 oktober om 13.30u in het Augustijnenklooster te Gent.

Cijfers liegen wel! Diagnostiek en behandeling van rekenstoornissen: een update
Prof. Annemie Desoete staat stil bij de actuele verklarende modellen voor dyscalculie. Ze gaat ook in op de diagnostiek en foutenanalyse in functie van het geven van oefeningen op maat. Ze belicht de relatie met taal, het debat i.v.m. de voorstellingsvorm van getallen, het effect van zittenblijven en de comorbiditeit van dyscalculie met DCD. Op 18 november 2013 in PAC Gent Zuid. Een organisatie van SIG.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 oktober 2013.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven