Letop nieuwsbrief 093 - april 2013 - 01 apr 2013
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief april, 2013

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

In het nieuws

Nieuwe site specifieke onderwijsbehoeften
Bezoek de nieuwe site ‘Specifieke onderwijsbehoeften. Recht op aangepast onderwijs’ van ‘Onderwijs Vlaanderen’. Deze site brengt relevante informatie over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften samen.
Niet te missen informatie voor basis-, secundair en hoger onderwijs.

Jonge ondernemer van het jaar heeft dyslexie
Roman Willems is door JCI tot Antwerpse Jonge ondernemer van het jaar verkozen. Hij is een bedrijfsleider met ernstige dyslexie.  In zijn interieurzaak blinkt Roman uit in creativiteit. “Ik heb altijd al geleerd mijn eigen boontjes te doppen. Op school maakte mijn ernstige dyslexie het me steeds lastig. Zo heb ik doorzettingsvermogen en wilskracht gekweekt”.  Lees het artikel uit het Nieuwsblad (30/03).

In de letop-kijker

Checklist schoolkeuze
Voor ouders van een kind met een leerstoornis is het kiezen van een school (secundair) moeilijk. We ontwikkelden een leidraad en een checklist. Ook nuttig voor scholen om ouders te informeren over hun zorgbeleid.

Checklist voor ouders over schoolkeuze ontwikkeld door Balans (Nederland)
Ook Oudervereniging Balans (Nederland) ontwikkelde een checklist. Deze is gemaakt voor ouders door ouders. Doel hiervan is ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften handvatten aan te reiken bij hun keuze. De lijst is ook bruikbaar bij een gesprek of een rondleiding. Hij biedt informatie over algemene zaken: faciliteiten, ouderbetrokkenheid, schoolregels en dergelijke. Maar zoomt ook in op diverse stoornissen, zoals dyslexie, dyscalculie en ADHD.

Letop-oproep van de maand
Hoe sta jij t.o.v. de instroom van leerlingen met leerstoornissen in je klas of school? Een verhoging van de planlast of een leerrijke uitdaging voor de hele school? Surf naar de site specifieke onderwijsbehoeften van Onderwijs Vlaanderen. Vergelijk met het zorgbeleid op jouw school: wat gebeurt er al, wat is nieuw en wat wil je veranderen?
Schrijf een korte reflectie en maak kans op een boek of DVD ‘ik heet niet dom’.

Winnaar Letop-oproep maart
Karen Slambrouck, zorgcoördinator, gebruikt meervoudige intelligentie als toepassing van UDL binnen de school. Ze wint hiermee het boek of DVD ‘Ik heet niet dom’.

Winnaar nieuwsbrief maart
Greta van Hooijdonk en Gerry Hafkamp-Borst zijn de winnaars van het boek ‘Scholen voor het leven. Kleine didactiek van de hoop in zeven stappen’!

Stemmen

ADIBib-logo
Welk ADIBib-logo vind jij het leukst? Breng nu je stem uit! Het logo met de meeste stemmen wordt gebruikt op Facebook.

Online lezen

Passend Onderwijs werkt met ICT – Aanrader! 
Deze brochure gaat over de mogelijkheden die ICT biedt bij het leren voor leerlingen met een stoornis. Hoe een leerling met dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD zo goed mogelijk ondersteunen met ICT-hulpmiddelen?  Per stoornis lees je de concrete onderwijsbehoefte en hoe ICT daarbij kan helpen, met praktische tips voor de klaspraktijk. Je kan de brochure online lezen. Een uitgave van Kennisnet Nederland.

Digi-tips

Gratis lettertype dyslexie  
Er bestaan een aantal betalende lettertypes voor dyslexie. Nu is er ook het lettertype Open-Dyslexic dat gratis te gebruiken is via OpenDyslexic.org. Dit werd gemaakt door ontwerper Abelardo Gonzales. Te gebruiken op een eigen website, een document of in ander zelfgemaakt lesmateriaal. Tot nu toe is er nog geen bewijs dat één bepaald lettertype beter leesbaar zou zijn voor al wie dyslexie heeft. Onze tip is dus om het even uit te proberen.

SpeakIt! Leest webpagina’s voor in Google Chrome
Via de Chrome Web Store kan je SpeakIt! gratis toevoegen aan de browser Google Chrome. SpeakIt! leest webpagina’s voor. En herkent automatisch de taal waarin de tekst geschreven is.
Selecteer de gewenste tekst met de muis. Vervolgens klik je op de SpeakIt! knop. SpeakIt! leest de tekst nu voor, ook als je verder scrolt of de pagina verlaat. Minpunt: de tekst licht niet op en je kan de voorleessnelheid (nog) niet aanpassen.

Zeker lezen

Dyscalculie en rekenproblemen, 20 obstakels en hoe ze te nemen
Marisca Milikowski, 2012, Boom
Het boek beschrijft de rekenopbouw. Wat kunnen moeilijke stappen zijn voor kinderen met rekenproblemen en dyscalculie? Een helder boek met praktijkvoorbeelden en tips voor aanpak. Voor iedereen die betrokken is bij de ondersteuning van kinderen met rekenproblemen.
Nicole Marynissen, leerkracht wiskunde, las het boek voor ons. Lees hier de recensie.

Waarom is een kilometer geen weegschaal? Mijn klein autismewoordenboek
Johan Willems, 2012, Free Musketeers
De auteur schept orde in de lawine aan literatuur die over autisme verschenen is. Dit doet hij in een naslagwerk van termen en begrippen rond autisme. Een handige gids en woordenlijst voor ouders, hulpverleners en andere betrokkenen.
Heidi Lagast, lector voortgezette lerarenopleiding, bespreekt.

Wil je zelf doorheen het boekenbos van autisme de bomen terug zien. Stuur ‘woordenboek’ naar wedstrijd@letop.be en maak kans op een exemplaar.

We signaleren

Opzoekboekje Engels
Het opzoekboekje Engels is ontstaan in de (Nederlandse) praktijk van het werken met (dyslectische) leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Voor hen is een eenduidige uitleg met daarbij een voorbeeld noodzakelijk, om een regel te begrijpen en op de lange duur ook te onthouden. Leerlingen kunnen met de  kaarten een eigen mapje maken. En dat gebruiken tijdens de les of bij huiswerk. Tom Braams ontwikkelde ook opzoekboekjes spelling, rekenen en wiskunde.

Letter van de week, spelenderwijs letters leren in de kleuterklas
Linda Willemsen, 2013, Pica
Dit boek laat kleuters op speelse wijze in aanraking komen met letters. Kinderen onderzoeken de letters door middel van al hun zintuigen. Een prima voorbereiding op het ‘echte’ lezen in het lager onderwijs. Een recensie van dit boek verschijnt nog in de letop-bib.

Ben je een leerkracht kleuteronderwijs en wil je alvast met dit boek aan de slag? Stuur ‘letter’ naar wedstrijd@letop.be en misschien ontvang jij het boek in je brievenbus.

Letop-agenda

Neem een kijkje in de letop-agenda van mei en juni. Tal van activiteiten rond het inzetten en aanleren van voorleessoftware komen aan bod.

Intensieve trainingsdag UDL: aantrekkelijk en toegankelijk hoger onderwijs
Wat is Universal Design for Learning? Hoe UDL inzetten op je lesmateriaal en toetsing? Er wordt vertrokken vanuit de noden van de deelnemers. Gratis studiedag op donderdag 16 mei 2013 te Antwerpen voor lesgevers hoger onderwijs. Schrijf je tijdig in. Een organisatie van SIHO en AUHA.  

Infoavond Eureka Onderwijs
Eureka Onderwijs wil leerlingen met leerstoornissen een stevige basis voor de toekomst geven. Tijdens de infoavond worden eigen ontwikkelde methodes en efficiënte studiemethodieken geïllustreerd. Gericht op ouders en professionele begeleiders van kinderen met leerstoornissen. Infoavond op woensdag 15 mei 2013 bij Eureka Onderwijs te Kessel-lo.

Wat kan een revalidatiecentrum doen voor leerlingen met een complexe leerstoornis?
Welke leerlingen komen nog in aanmerking voor hulp in een revalidatiecentrum? Welke hulp wordt er aangeboden? En, hoe verloopt de samenwerking met de school en de ouders? Alle informatie over de werking van een revalidatiecentrum uit eerste hand. Infoavond door Sprankel vzw op maandag 27 mei 2013 te Gent.

Het gebruik van voorleessoftware in het hoger onderwijs
De toepassingsmogelijkheden van Kurzweil 3000 en Sprint Plus worden belicht. Alsook hoe voorleessoftware in te zetten als onderwijs- of examenfaciliteit in het hoger onderwijs. Deelnemers kunnen de toepassingen zelf vergelijken en uitproberen in de workshop. Vormingsnamiddag op maat op dinsdag 28 mei 2013. Een organisatie van STIP, Thomas More Mechelen.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 mei 2013.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven