Letop nieuwsbrief 091 - februari 2013 - 01 feb 2013
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief februari, 2013

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

In het nieuws

Tien keer meer risico op dyslexie als het in de familie zit
Kinderen met dyslexie in de familie hebben een tien keer zo grote kans op dyslexie. Dat blijkt uit  het promotieonderzoek van Elsje van Bergen aan de Universiteit Amsterdam.  Zij volgde kinderen uit een familie met dyslexie gedurende negen jaar.  Degenen die later ook dyslectisch bleken, waren als kleuter al zwak in taal.

Stop met iedereen autist te noemen
De term ‘autist’ wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. In het programma Hautekiet riep ondermeer Sven Pichal op om daarmee te stoppen. Dat is kwetsend voor mensen die echt autisme hebben. Aansluitend daarbij deed de Vlaamse Vereniging voor Autisme een oproep aan de media: “Spreek niet over 'autisten' maar over 'mensen met autisme'. Zo reduceer je hen niet tot een stoornis of een syndroom.”

Nederlandse aanpak dyslexie werkt
Uit Europees onderzoek blijkt dat Nederland sterk is in de herkenning en aanpak van dyslexie. Men onderzocht ook de taken waar kinderen met dyslexie moeite mee hebben. Sterke voorspellers voor dyslexie zijn het vermogen om met klanken van taal om te gaan. In combinatie met de snelheid waarin zij letters en cijfers kunnen benoemen.

Canadese Onderwijssysteem inspireert Pascal Smet
Minister van Onderwijs Pascal Smet  bezocht Canadese scholen. Daar past de school zich aan de leerling aan en niet omgekeerd. Belangrijk is dat leerkrachten een goede opleiding en ondersteuning krijgen. Scholen bundelen er hun middelen. Zo komt er meer ruimte voor de ondersteuning van kinderen met leerproblemen. Lees meer.

In de letop-kijker

STICORDI en ICT-hulpmiddelen, hoe zit dat nu eigenlijk?
De brochure ‘Dyslexiesoftware! En nu? - Inspiratiebron bij de implementatie van ICT-hulpmiddelen binnen het zorgbeleid van de school stelt dat remediëren en compenseren hand in hand gaan. En dat dispenseren of vrijstellen best een heel uitzonderlijke maatregel blijft. Lees de belangrijkste aanbevelingen uit de brochure. De tekst illustreert hoe ICT-hulpmiddelen en dyslexiesoftware concreet passen binnen het continuüm van maatregelen. Op het vlak van preventie, stimuleren, remediëren, differentiëren, compenseren en (uitzonderlijk) dispenseren.

LetOp-oproep van de maand

Alle kinderen met leerproblemen recht op hulp op maat?
Zijn STICORDI-maatregelen enkel een voorrecht voor leerlingen mét een diagnose? Of, hebben ook leerlingen met leerproblemen zonder diagnose recht op hulp op maat? Denk hier maar aan extra tijd, meer structuur of individuele instructie. Let Op geeft graag het woord aan de leerkrachten. Mail jouw mening naar info@letop.be en maak kans om een DVD of boek ‘Ik heet niet dom’ te winnen.

Winnaar Letop-oproep januari
We ontvingen nuttige Apps via de oproep in de vorige nieuwsbrief. Guy Baert wint met de voorlees Apps hieronder de map ‘De computer, mijn surfplank bij het leren’.

Winnaar nieuwsbrief januari
Ivan De Jonge wint het boek ‘De gelukkige rekenklas’ van Tom Braams en Marisca Milikowski. We wensen je nieuwe inzichten in het rekenonderwijs en praktische tips in het rekenen!

Digi-tips

Voorlees apps -  vBooks Voice Readers
Vbookz ePub (text to speech van epub boeken). Voordeel is dat de lezer kan mee volgen. Een soort leesliniaal duidt de woorden aan. De leessnelheid is aanpasbaar. Verschillende stemmen zijn beschikbaar.
Vbookz Pdf (text to speech van pdf documenten) 
Werkt alleen goed met pdf documenten waarvan de tekst leesbaar is en dus niet beveiligd.
Voor Ipad en Ipod touch. Beide zijn betalend. Bevat Belgische taaltechnologie.

Zeker lezen

De klas: homogene of heterogene samenstelling?
Belbi, Barbara, De Franse, Bieke en Van Damme, Jan, uitgeverij ACCO.
Deze reviewstudie bespreekt de resultaten van (internationaal) onderzoek. Er wordt gekeken naar het effect van homogeen of heterogeen groeperen. Dit zowel op leerling-resultaten als op het welbevinden en het zelfbeeld. Heidi Lagast, lector voortgezette lerarenopleiding, bespreekt.

We signaleren

Zo snel als een...
Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers, SWP
 'Zo snel als een...' is een voorlichtingsverhaal voor kinderen met ADHD. Het boek legt uit wat ADHD is aan de hand van het bezoek van Ferry en zijn moeder aan de 'praatdokter'. Het geeft tips hoe om te gaan met ADHD. Ook nuttig om klasgenoten uit te leggen wat ADHD betekent.

Online lezen

De meerwaarde van voorleessoftware in het voortgezet onderwijs
Artikel in Remediaal over een onderzoek naar de effecten van het inzetten van Sprint Plus in een Nederlandse scholengroep. Het doelmatig inzetten van dyslexiesoftware vereist een planmatige aanpak en relevante expertise. De auteur schrijft o.a. ‘Bij een goed dyslexiebeleid is de hele school betrokken en worden keuzes gemaakt waarvoor werkelijk draagvlak is.’

Letop-agenda

Bekijk de Letop-agenda van maart en april. Er komen onder meer verschillende opleidingen dyslexiesoftware aan bod voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Zesde Vlaamse Impulsdag ‘Hoever gaat onze zorg?’
De Impulsdag brengt al wie betrokken is bij het zorgbeleid in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs samen. De dag biedt een platform waar ideeën uitgewisseld worden en beleidsopties onder de loep worden genomen. Er worden ook good practices gedeeld. Woensdag 13 maart, Thomas More Mechelen. Bekijk hier het volledige programma.

Emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme
In dit symposium komen nieuwe inzichten mbt emotionele ontwikkeling aan bod voor mensen met autisme. Voor (familieleden van) mensen met autisme en hulpverleners.
Op 21 maart 2013 (namiddag) in het Schelde-auditorium te Gent door Autisme Centraal.

Dyslexie en ADHD
Dyslexie en ADHD komen vaak samen voor. Tijdens deze vormingsactiviteit komt de differentiaaldiagnostiek aan bod. Het CHC-model is hierbij de rode draad. Er is ook een namiddagdeel voor wie de theorie wil toepassen in een verdiepende workshop. Voor psychologen, logopedisten, CLB-medewerkers en leerkrachten. Op 22 maart 2013 in Antwerpen. Een organisatie van CODE Lessius.

Vakantiecursussen voor kinderen met leerproblemen - Eureka Onderwijs
Eureka Onderwijs biedt opnieuw intensieve vakantiecursussen aan voor kinderen van het eerste leerjaar tot het derde jaar secundair. Taal, rekenen, vreemde talen, werken met computer en voorleessoftware (Sprint) komen aan bod. Tijdens de tweede week van de paasvakantie. Snel zijn is de boodschap. Sommige cursussen zijn al volzet.

Vakantiecursussen voor kinderen met leerproblemen - De Puzzel
In de Puzzel kunnen kinderen en jongeren de eerste week van april terecht voor tal van cursussen. Ondermeer blind typen, leren leren, sociale vaardigheidstraining. Er is ook een individuele cursus ‘Op weg naar meer zelfvertrouwen’.

Elk cijfertje telt
Studiedag over rekenstoornissen op 26 april 2013. In de voormiddag 2 plenaire sessies door prof. dr. Wied Ruijssenaars en prof. dr. Annemie Desoete. De namiddag biedt een ruim aanbod aan workshops over diagnostiek, therapie of onderwijs. Voor iedereen die professioneel bezig is met rekenproblemen. Een organisatie van de Artevelde Hogeschool Gent.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 maart 2013.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven