Letop nieuwsbrief 090 - januari 2013 - 01 jan 2013
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief januari, 2013

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.
 

De medewerkers van LetOp wensen iedereen een schitterend en leerrijk 2013 toe!

In het nieuws

Nieuw standaardwerk De DSM-V leidt tot discussie
De DSM-V, ‘het handboek psychiatrische stoornissen’ verschijnt in mei 2013. Stijn Vanheule, hoofddocent klinische psychologie UGent vindt de nieuwe criteria te vaag. Dit zou kunnen leiden tot meer diagnoses en meer medicatie. Stephan Claes, hoogleraar psychiatrie KULeuven benadrukt ook de mogelijkheden van de nieuwe DSM. Zo wordt ook rekening gehouden met ‘de ernst’ van de stoornis. Dit kan voorschrijfgedrag van medicatie net in goede banen leiden.

Onderzoek naar lezen en hersenactiviteit werpt nieuw licht op dyslexie
Uit nieuw onderzoek naar lezen in het Frans en in het Chinees blijkt dat niet alleen het visuele woordvorminggebied actief is. Ook het motorische aansturinggebied in de hersenen is actief. Dit zou volgens neurowetenschapper Uta Frith kunnen verklaren waarom mensen met dyslexie vaak ook problemen met de schrijfmotoriek en een  gebrekkig handschrift hebben. Bron: Balans.

In de letop-kijker

Feedback-wijzer
Leren uit wat fout en goed ging bij toetsen en examens? Dat kan met de feedback-wijzer. De leerkracht vindt concrete tips om samen met de leerlingen een analyse te maken. Telkens met tips voor de aanpak. Ook de zorg- of leerlingbegeleider kan hiermee aan de slag. Ouders krijgen handvatten om hun kind te ondersteunen bij het leren en studeren.

Checklist 'Wat kan ik leren uit mijn fouten?'
Bij de feedback-wijzer zit een checklist. Die bestaat uit twee delen. Wat ging er goed/fout tijdens het studeren? Wat ging er goed/fout tijdens de toets? Bij elk mogelijk probleem concrete tips of een verwijzing naar fiches uit de map 'Leerzorg'. We bieden deze checklist aan in Word, zo is hij makkelijk aan te passen. Geschikt voor hogere leerjaren basisonderwijs en voor secundair onderwijs.

LetOp oproep november/december 2012
LetOp ontving nuttige praktijkvoorbeelden over inclusie van kinderen met leerstoornissen in het  regulier onderwijs!
De inzenders ontvangen een boek of DVD 'Ik heet niet dom, leren leven met leerstoornissen'.

Digi-tips

Samenwerking Sensotec en Eureka Onderwijs - tweetalige versie WoDy
Sensotec ontwikkelde met de hulp van Eureka Onderwijs een tweetalige (Nederlands-Frans) versie van WoDy. Het programma houdt rekening met spellingfouten en biedt grammaticale ondersteuning. Het heeft ingebouwde woordenboeken, eigen spellingcontrole en leest voor. Ook in de nieuwe ADIBoeken kan je met WoDy lezen en schrijven. Er is nu ook een nieuwe versie WoDy Multi V3. Die biedt een woordvoorspeller in 4 talen (NL-FR-EN-DU).  

App SpeakText FREE voor iPad en iPhone
SpeakText FREE is een gratis text-to-speech App die ook kan vertalen. Leest slechts beperkt aantal zinnen in gratis versie. Er is een betalende versie beschikbaar. SpeakText leest teksten van e-mails, internet en documenten. Het duidt de woorden aan die het uitspreekt en wisselt vrij goed automatisch van taal. Leest jammer genoeg nog geen PDF’s. ePubs zijn enkel via de betalende versie mogelijk. Voor een aantal opties heb je internetverbinding nodig.

Psycho-educatie ADHD
Karakter is het Nederlands expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Het ontwikkelde een online psycho-educatieprogramma: ‘ADHD voor kids’. Dit leert kinderen van 6 tot 8 jaar op speelse wijze wat ADHD is. Het kan de behandeling van ADHD ondersteunen. Geschikt voor psychologen, orthopedagogen en remedial teachers. Maar ook voor ouders en opvoeders. Bekijk de demo.

Zeker doen

Nieuwe oproep: LetOp zoekt interessante Apps
Ken je nuttige Apps in verband met leren en/of leerstoornissen voor iPad, iPhone, Android  of Windows 8? LetOp wil deze testen en eventueel bespreken. Aarzel niet en stuur de naam van de App door naar info@letop.be.
Je kan een groene map ‘de computer, mijn surfplank bij het leren’ winnen.

We bespreken

De gelukkige rekenklas - Win een gratis exemplaar
Redactie: Tom Braams en Marisca Milikowski 2008, herdruk 2010, Boom
Bij het huidige realistisch rekenen telt vooral het inzicht. Men biedt problemen aan in contexten met weinig structuur. Daartegenover staat het ‘functionele rekenen’ van vroeger. Technieken werden gestructureerd aangeleerd en ingeoefend. Experts buigen zich in dit boek over welk rekenonderwijs het meest effectief is. Boeiend voor al wie met rekenen en rekenonderwijs te maken heeft. Nicole Marynissen, leerkracht wiskunde, bespreekt.  
Mail ‘functioneel rekenen’ naar wedstrijd@letop.be en maak kans op een exemplaar!

Werkmap psycho-educatie bij dyslexie
Nadja Brocatus, Kathleen Vermeersch 2012, Garant
Kinderen met dyslexie hoeven geen psychische klachten, zoals faalangst, te ontwikkelen. Dit heeft te maken met de manier waarop hun omgeving en zijzelf met de leerstoornis omgaan. Met de juiste inzichten werkt dyslexie minder belemmerend. Doel van psycho-educatie is de motivatie, de inzet en de actieve medewerking van het kind verhogen. Dit leidt ook tot betere resultaten. Nuttig voor de begeleiding van jonge kinderen bij wie het leren lezen moeizaam verloopt. Wim Annerel, personal coach, bespreekt.

Downloaden

Gedragsstoornis of niet? Het Kind achter het label - gratis downloaden
Dit  educatieve pakket van het Commissariaat Kinderrechten is gratis te downloaden. Het bestaat uit vier delen: (in)druk, (proef)druk, een DVD met documentaires en een mini beleidsadvies. Zinvolle tip voor studenten lerarenopleiding, leerkrachten en andere professionele begeleiders. Lees ook het interview ‘Zoek het probleem achter het etiket’ met professor Psychoanalyse Stijn Vanheule in Klasse voor Leraren.

Zeker lezen

Hoe 26 scholen overgingen op dyslexie software
Wat waren de stappen die Stichting Tabijn in Noord Holland ondernam bij de aanschaf van nieuwe dyslexiesoftware voor 62 scholen? In deze artikelen beschrijft men de invoering. Zijn er veel extra trainingen nodig voor de docenten en is het verstandig om aan ouders een thuislicentie te verschaffen? Op deze vragen en nog veel meer geeft men een antwoord. Interessant voor schoolbesturen en scholen die starten met de invoering van dyslexiesoftware.

Effecten van een programma als Sprint Plus
Als je het compenserende programma voor dyslectische leerlingen 'Sprint Plus' vaker inzet, wat is dan het effect op de leerlingen? Met betrekking tot prestaties, zelfredzaamheid, leesmotivatie en welbevinden? Dat was de hoofdvraag van een onderzoek dat plaatsvond op een school voor speciaal basisonderwijs in Deventer.

Agenda

Het voorjaar van 2013 biedt heel wat nieuwe activiteiten. Bekijk de LetOp-agenda van februari.

Vooraankondiging Zesde Vlaamse Impulsdag ‘Hoever gaat onze zorg?’
De Impulsdag brengt al wie betrokken is bij het zorgbeleid in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs samen. De dag biedt platform waar ideeën uitgewisseld worden en beleidsopties onder de loep worden genomen. Er worden ook good practices gedeeld. Woensdag 13 maart, Thomas More Mechelen. Bekijk hier het volledige programma.

Handelingsgerichte diagnostiek: differentiaaldiagnose en kenmerken
De belangrijkste kenmerken van de verschillende leerstoornissen komen aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden aansluitend bij de klassituatie. De diagnostische hypothesen en kenmerken dienen als basis voor voorstel tot behandeling op korte en lange termijn.
Studiedag op 8 februari 2013 door Anny Cooreman, Provinciehuis Vlaams-Brabant Leuven. Een organisatie van Eureka Expert.

Over vroegdetectie bij gedragsproblemen
Wanneer spreken we van een stoornis en welke vormen bestaan er? Hoe kunnen we de eerste signalen herkennen? Vanaf welke leeftijd kan dit? Hoe kunnen we snel ingrijpen en wat is de rol van de omgeving, de school en de ouders hierin? Avondvorming op 19 februari 2013 door
Prof. Dr. Caroline Braet (UGent), lokalen SIG te Destelbergen. Een organisatie van SIG en Sprankel Oost-Vlaanderen.

Dyslexie en tablets
De iPad maar ook tablets met Android of Windows 8 zijn nieuwe spelers op de ICT-markt. Een iPad wordt standaard geleverd met een voorleesstem maar wat kan je hiermee doen? Bestaan er al boeken op je tablet? Kan je deze dan laten voorlezen? Bestaat dit ook al in het Nederlands? Hoe duur is dit allemaal? Kan ik de dyslexiesoftware die ik gebruik op mijn PC ook gebruiken op mijn tablet?
De studiedag van Modem op 7 mei 2013 biedt een antwoord op deze vragen.

Nationale Dyslexie Conferentie Nederland 2013
Het programma van de NDC2013 is onlangs bekend gemaakt. Belangwekkende thema's en boeiende sprekers beloven een inspirerende dag voor iedereen die beroepshalve met dyslexie te maken heeft. Voor elk type onderwijs. Kijk op de site van de Nationale Dyslexie Conferentie.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 februari 2013.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven