Letop nieuwsbrief 089 - november 2012 - 01 nov 2012
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief november/december, 2012

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

In het nieuws

Leerling krijgt A-attest na dreiging dwangsom
Een 17-jarige leerlinge met dyslexie en ADD kreeg in juni een C-attest. Het meisje kreeg onvoldoende begeleiding op school, volgens haar moeder. Die startte een procedure. En kreeg gelijk van de Raad van State. De school moest een A-attest afleveren of dagelijks een dwangsom van 1.250 euro betalen. De school gaf toe en het meisje gaat nu over naar het zesde jaar. Lees het artikel in Klasse.

Pascal Smet wil beroepsprocedure secundair onderwijs hervormen
Vlaams minister van onderwijs, Pascal Smet, wil de interne beroepsprocedure in het secundair onderwijs hervormen. Met een nieuw decreet. Om te zorgen dat men betwistingen zoveel mogelijk binnen de school oplost. En om te voorkomen dat leerlingen naar de Raad van State stappen. Lees meer in Klasse.

Kinderen (en hun ouders) krijgen klachtenlijn
"Je kind met dyslexie mag de computer niet gebruiken in de klas? Je kind wordt van school gegooid? Je zocht overal hulp maar niemand kan of wil iets doen?" Klop dan gratis aan bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat op het nummer 0800 20 808. Meer in Klasse voor ouders.

Gedragstherapie verandert de hersenen van autistische kleuters
Bepaalde leertechnieken kunnen de symptomen van autisme verminderen. Nu weten wetenschappers ook waarom. Omdat de hersenen veranderen, zo concludeert Amerikaans onderzoek. Dit gaat vooral op voor kinderen met de lichtste vorm van de complexe stoornis. Door vroeg in te grijpen kan men de sterkte van de autismesymptomen afremmen. Maar onderzoekster Dawson maakt zich geen illusies: je geneest niet van autisme. Lees het artikel in de Morgen.

Letop-oproep

Goede praktijkvoorbeelden gezocht!
Een leerling met een leerstoornis op school is vaak een uitdaging. Voor de leerling zelf maar evengoed voor de school. Ben jij een directielid, (zorg)leerkracht, ouder, leerling of andere betrokkene? Let Op zoekt positieve voorbeelden. Vertel je verhaal van een samenwerking die moeizaam startte maar toch een succesverhaal werd. Mail naar info@letop.be. En win een dvd of boek 'Ik heet niet dom, leren leven met leerstoornissen'.

In de letop-kijker

Werken aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
Kinderen en jongeren met leerstoornissen kijken en denken vaak negatief over zichzelf. Anny Cooreman en Els Van Doorslaer zetten tal van praktische tips op een rijtje om hun zelfvertrouwen te versterken.

We signaleren

Materiaal weerbaarheid en welbevinden
Leefsleutels ontwikkelt materiaal en vormingen voor scholen. Versterken van het welbevinden van leerlingen én leerkrachten staan centraal.

Sites omgaan met sociaal-emotionele problemen
Op de site Weerbaar.info vind je educatief lesmateriaal en vorming over weerbaarheid en welbevinden. Voor thuis, op school en binnen de hulpverlening. Sociaal-emotioneel is een databank met informatie en lessuggesties. Over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen in het basisonderwijs. Per problematiek mogelijke oorzaken en tips voor een goede aanpak.

Omgaan met dyslexie. Sociale en emotionele aspecten
Jan Hindrik Loonstra & Tom Braams (red.), Garant
Deze gewijzigde herdruk besteedt aandacht aan de meest recente inzichten omtrent dyslexie en de sociaal-emotionele aspecten ervan. Het boek handelt over de sociaal-emotionele kant van het probleem dyslexie. De auteurs bestrijken daarbij de hele levensloop van kind tot volwassene en alle gebieden: school, beroep, vrije tijd en interactie met gezinsleden en anderen.

Tips voor Sinterklaas en de feestdagen
Kennisnet heeft twee pagina's met decembertips voor ouders en leerkrachten die helpen om de spanning bij kinderen met autisme of ADHD te verminderen. Aangevuld met suggesties van leerkrachten en ouders. De tips gaan ondermeer over rust en structuur, schoen zetten en cadeaus.

Dyslexiesoftware succesvol bij brede implementatie op school
Mariëtte Feenstra vatte haar scriptie samen in een artikel voor het Tijdschrift voor Remedial Teaching. Van alle ICT-hulpmiddelen blijkt dat voorleessoftware de best bewezen effecten oplevert. Het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de leerling met dyslexie neemt toe. Goede implementatie is van invloed op succesvol gebruik.

Zeker doen

Gratis poster of rugzakhoes 'Ik haat lezen'
Wil jij graag een poster van Ik haat lezen? Welke heb jij het liefst? De blauwe of de roze kamer? Of wat dacht je van een fluo rugzakhoes? Trek hem over je boekentas in deze donkere dagen en alle auto's hebben je gezien! Stuur vlug een mailtje naar info@ikhaatlezen.be met je adres voor je eigen poster en/of rugzakhoes. Gratis en voor niets! Bekijk hier ook het filmpje van de 'Ik haat lezen' wedstrijd.

Inventarisatie struikelblokken studievoorgang en redelijke aanpassingen
Het SIHO verzamelt verhalen van (ex-)studenten die struikelblokken ondervinden in het hoger onderwijs. SIHO wil deze problemen signaleren en een oplossing vragen aan de overheid. Ervaar jij zelf moeilijkheden of ken je studenten die nu of vroeger problemen ondervonden? Bekijk dan zeker de uitnodiging.

We bespreken

Het verwende kind syndroom
Willem De Jong 2012, PICA Dit boek doorbreekt de schroom rond problematische verwenning. Dit in een maatschappij die gelooft in de maakbaarheid van het kind. Hoe ga je hierin om met mislukking? Waarom verwennen ouders? Wat zijn de gevolgen? En, hoe keer je het tij? Een nuttige analyse, tips en adviezen voor ouders, leerkrachten en directies van scholen en instellingen. Heidi Lagast, lector voortgezette lerarenopleiding, bespreekt.

Beer op de weg
Chantal Meijerink-Jacobs 2011, PICA Beer zit midden op de weg en tuurt de hele dag voor zich uit, bang voor wat komen zal. Stap voor stap wint Beer aan zelfvertrouwen. Met de hulp van vrienden leert hij zijn angsten los te laten. Een kinderverhaal met prachtige illustraties en een gezonde dosis humor. Voor iedereen die samen met kinderen op weg wil gaan om angsten te overwinnen. Lees de recensie van Karen Bastin, klinisch kinderpsychologe.

Winnaars nieuwsbrief oktober
Elsie Wellekens wint met haar Brus-verhaal het boek Broers en zussen van speciale en gewone kinderen. Het boek Mijn broer heeft autisme, autisme,… AUTISME!! gaat naar Saskia Haudenhuyse. We wensen jullie veel leesplezier, nieuwe inzichten en nuttige tips voor en over 'brussen'!

Agenda

Bekijk de letop-agenda van december en januari.

Terug naar de toekomst
Jaarlijkse studiedag van Autisme Centraal. Het autismelandschap onder DSM V en veel meer interessante lezingen komen aan bod. Op donderdag 13 december in Brussel. Klik hier voor meer info en je in te schrijven.

Workshops Kurzweil 3000
Voor beginnende Kurzweil 3000 gebruikers uit het basisonderwijs (+ 1 ouder, leerkracht of andere begeleider). Zinvol om de basisvaardigheden van het programma te leren. In december in Jabbeke, Leuven en Hoevenen. Georganiseerd door Sensotec. Schrijf je hier in.

Opleidingen Sprint voor leerlingen basisonderwijs, secundair én voor leerkrachten
Jabbla organiseert workshops voor leerlingen basisonderwijs en leerlingen secundair onderwijs. Ook een specifiek aanbod voor leerkrachten. Uitgebreid aanbod van januari tot mei 2013. De opleidingen gaan door in de Victoriastraat 52 in Gent.

Workshops opvoedingsondersteuning bij ADHD
Hoe breng je als ouder van een kind met ADHD structuur in de decembermaand? En omzeil je de druk van de omgeving in verband met rapporten, familiefeesten… De workshop staat stil bij uitdagingen en mogelijkheden voor ouders van kinderen met ADHD. In december in Kortrijk, Antwerpen, Turnhout, Leuven en Brussel. Georganiseerd door Zit Stil. Schrijf je hier in.

Dyscalculie in het secundair onderwijs
Een aanrader voor al wie leerlingen met dyscalculie optimaal wil begeleiden in het secundair onderwijs. Op vrijdag 18 januari 2013 in het Provinciehuis Leuven door Eureka Expert. Inschrijven kan hier.

RekenTrapperS in 4, 5, 6
Welke aanpak is nuttig bij leerlingen die blijvend struikelen over breuken, decimalen en procenten in 4, 5, 6 of de eerste graad BO? De studiedag wil het inzicht verhogen én concrete technieken oefenen waarmee je meteen aan de slag kan. Op vrijdag 18 januari 2013 in het Provinciehuis Leuven door Eureka Expert. Inschrijven kan hier.

Ik heb dyslexie. Toch ben ik sterker dan je denkt
Heel wat kinderen met dyslexie ontwikkelen ook psychische klachten. Zoals een negatief zelfbeeld, faalangst, depressiviteit, problemen met leeftijdsgenoten. Het is aangewezen om bij kinderen met dyslexie psycho-educatie in de behandeling op te nemen. Nadja Brocatus, logopedist licht toe. Op 21 januari in CC Meulestede in Gent. Een organisatie van Sprankel.

Vooraankondiging congres dyscalculie
0p vrijdag 26 april 2013 organiseert de Arteveldehogeschool een congres over dyscalculie onder de naam 'Elk cijfertje telt'. Onder de sprekers onder meer prof. Ruijssenaars. In de namiddag zijn er workshops over uiteenlopende onderwerpen. Hou de dag vrij! Meer informatie bij ruth.vanderswalmen@arteveldehs.be

De volgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2013. De medewerkers van LetOp wensen iedereen veel succes met de examens en schitterende feestdagen toe!

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 januari 2013.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven