Letop nieuwsbrief 087 - september 2012 - 01 sep 2012
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief september, 2012

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

Letop-nieuws

Nieuwe ADIBib-site online!
De volledige vernieuwde ADIBib site staat nu online! Eureka ADIBib is een gratis digitale bibliotheek voor het onderwijs. Zoeken en bestellen gaat voortaan veel eenvoudiger. Je vindt er ook alle info in verband met het project.

Bestel een ADIBoek
Bestel één van de 640 titels die beschikbaar zijn via de nieuwe ADIBib-site. Zoek per vak, leerjaar of uitgever. In de loop van de volgende weken komen er nog een honderdtal bij. De boeken worden voortaan omgezet in A-versies (90% van de tekst wordt in de juiste volgorde en taal gelezen). Gemiddeld zet Eureka ADIBib 80 titels per maand om.

Vraag een omzetting aan
Is je boek niet te vinden op de ADIBib-site? Doe dan een aanvraag. Eureka ADIBib heeft een budget om jaarlijks 1000 titels om te zetten. Niet alle gevraagde titels kunnen dus omgezet worden. Boeken met vreemde talen of reeksen die al in ADIBib zitten, krijgen voorrang. Net zoals boeken met veel leestekst in het Nederlands. Boeken met weinig tekst, bv. wiskunde, krijgen een lage prioriteit. Voorlopig kan Eureka ADIBib aanvragen niet persoonlijk beantwoorden. Gebruikers checken dus best regelmatig de site.

In het nieuws

Schitteren met een leerstoornis
Interessant en genuanceerd artikel over leerstoornissen in DS Weekblad van zaterdag 8 september 2012. Met achtergrond door Prof. Annemie Desoete en uitleg over de werking van Eureka Onderwijs. Jongeren met dyslexie getuigen over hoe ze slaagden in hun studies.

Diagnose leerstoornis vooral bij kinderen uit middenklasse?
De diagnose van een leerstoornis wordt het vaakst gesteld bij kinderen uit de middenklasse. Dat blijkt uit Vlaams onderzoek. Prof. Wim van den Broeck voerde een steekproef uit bij 11.715 kinderen uit het basisonderwijs. Bij 7,5 procent werd de diagnose gesteld van ten minste één leerstoornis. Bij 17 procent werd meer dan één diagnose gesteld. Het vaakst kwamen ADHD en dyslexie samen voor. ADHD en autisme, en dyslexie en dyscalculie. Lees meer op de Eureka-website.

Risicoleerlingen profiteren extra van goede relatie met leerkracht
Leerlingen met leerproblemen profiteren meer van een goede relatie met hun leerkracht. Leerkrachten ondersteunen kinderen met storend gedrag minder. En zijn ook minder vriendelijk voor deze kinderen. Leerkrachten stellen zich ook vaker dominanter op bij teruggetrokken kinderen. Daardoor worden ze steeds passiever. Dit concludeert NWO-onderzoekster Debora Roorda (Universiteit van Amsterdam).

Kwaliteitsinstituut Dyscalculie opgericht in Nederland
Het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie is een onafhankelijk instituut. Het streeft naar een uniforme manier van diagnose en behandeling. Het instituut geeft cursussen die opleiden tot geschoold gebruik van het Protocol Dyscalculie. Ouders kunnen zo iemand kiezen die verantwoorde diagnostiek en effectieve rekenhulp biedt. Vlaanderen kent dergelijk instituut niet maar heeft wel een protocol dyscalculie.

In de letop-kijker

Laptop in de klas
Starten met een laptop in de klas? Voor sommige leerlingen met een ernstige leerstoornis is het een noodzaak. Scholen en ouders kunnen aan de slag met deze checklist uit de map 'Surfplank'. En met de brochure Dyslexiesoftware! En nu?.

Thuis leren en studeren
Fiches met studietips voor ouders (en leerlingen) eind basis en begin secundair. Hoe stapsgewijs plannen, organiseren, studeren en controleren? De school kan de bundel aanbieden aan ouders. Leerkrachten kunnen de fiches bespreken met de leerlingen. Deze fiches zijn ook te vinden in de rode werkmap 'Leerzorg' die in elke school aanwezig is.

We bespreken

De zorgcoördinator
Renate de Wit 2011, Acco Leuven/Den Haag
Hoe meld en bespreek je een leerling in het zorgteam? Welke capaciteiten zijn belangrijk als zorgcoördinator? Dit boek is een handreiking voor zorgcoördinatoren om gestructureerd aan de slag te gaan in de secundaire school. Chris Van Echelpoel, leerkracht-zorgcoördinator, bespreekt.

Spelling-spiekboek
Annica van de Kamp en Marlous Metz 2005, Zwijsen
Het Spelling-spiekboek is een opzoek-, oefen- en instructieboek. Voor kinderen met spellingsproblemen en dyslexie. Lynn Lammens, logopediste, bespreekt.

Zeker doen

Wedstrijd en nieuwsbrief 'Ik haat lezen'
Jongeren kunnen een Daisy speler of Kurzweil softwarepakket winnen. Als ze een filmpje (maximaal 1'30'') of ppt-presentatie maken. Daarin laten ze zien wat het betekent om dyslexie te hebben. Of hoe ze luisterboeken gebruiken. Schrijf ook in op de nieuwsbrief van 'Ik haat lezen', de campagne voor luisterboeken. Een initiatief van de Luisterpuntbibliotheek en de Eureka ADIBib.

STU-DY-WIJZER: Oproep studenten hoger onderwijs met dyslexie
Code, expertisecentrum van Lessius A'pen, ontwikkelde een begeleidingsprogramma voor jongeren met dyslexie. Bekijk hier een overzicht van het onderzoeksproject en de huidige resultaten. Ben jij een studerende jongere met dyslexie? Heb je moeilijkheden met begrijpend lezen en studeren? Wil je hieraan werken? Neem een kijkje in de folder en doe mee.

Innovatief project Serious Gaming bij ADHD
Computergame 'Healseeker' leert kinderen met ADHD vaardigheden. Zoals organiseren, tijdsbeheer en sociaal gedrag. Janssen Pharmaceutica wil dit samen met ZitStil uittesten bij een grote groep kinderen in België en Nederland. Klik hier voor meer info of deelname. Bekijk ook het symposiumprogramma 'ADHD, stand van zaken', vrijdag 9 november 2012 te Berchem.

Agenda

Samen met het nieuwe schooljaar, starten er tal van vormingsactiviteiten.
Bekijk de letop-agenda van september en oktober.

Optimaliseer de aanpak van reken- en spellingproblemen in je school
Op 5 oktober in XPO meeting center te Kortrijk. Een aanrader voor wie met RekenTrapperS of met Als Spelling een Kwelling Is aan de slag wil. Deze methoden hebben hun effect bewezen bij kinderen met én zonder (ernstige) leerstoornissen. De sprekers zijn teamleden van Eureka met ruime ervaring. Schrijf je in.

Handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij kinderen en jongeren
Op 19 oktober 2012 te Antwerpen. Een organisatie van Code Lessius. Studiedag over de diagnostische cyclus bij kinderen en jongeren met lees- en spellingsmoeilijkheden. De meest aangewezen onderzoeksinstrumenten komen aan bod. Zowel voor kinderen en jongeren van het lager als secundair onderwijs. Op basis van een casus leer je een sterkte-zwakteprofiel opstellen.

STICORDI op korte en lange termijn - Lezen en spellen in Nederlands en vreemde talen
Anny Cooreman illustreert de mogelijke keuzes van Sticordi-maatregelen voor lezen en spelling. Met praktijkgevallen en handige tips. Een niet te missen studiedag voor wie op structurele wijze wil werken aan een stimulerende leerlijn voor lezen en spellen. Deze studiedag gaat door op 20 november 2012 in het Provinciehuis Leuven. Georganiseerd door Eureka Expert.

Sprint-opleidingen voor leerkrachten
Als leerkracht aan de slag met Sprint? Volg dan een opleiding. Er zijn nog enkele plaatsen in november en december. Alle opleidingen Sprint gaan door in de Victoriastraat 52 in Gent. De Sprint opleidingen beginnen om 14u en eindigen om 16u15. De kostprijs bedraagt 20 euro.

Workshops Kurzweil 3000 - algemeen
Voor beginnende gebruikers die de basisvaardigheden van Kurzweil willen leren of behoefte hebben aan extra uitleg. Gericht op leerlingen basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, leerkrachten en andere zorgverleners. Klik hier voor meer info.

Opendeurdag Luisterpuntbibliotheek
Op zondag 21 oktober 2012 organiseert Luisterpuntbibliotheek een opendeurdag. Jongeren met dyslexie, hun vrienden, ouders , leerkrachten, logopedisten en bibliothecarissen zijn welkom tussen 14u en 17u. Zak gewoon af naar de Gustave Schildknechtstraat 28, 1020 Brussel. Bezoek de lokalen van de bib. Test eigenhandig uit hoe Daisy-boeken worden ingelezen. Er wordt ook live voorgelezen door jeugdauteur Jonas Boets.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 oktober 2012.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven