Letop nieuwsbrief 082 - december 2011 - 01 dec 2011
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief december, 2011

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Dyslexiesoftware – thema nieuwsbrief januari
De Vlaamse Regering trekt voor het lopende schooljaar 444.000 euro uit voor de ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Elke onderwijsinstelling kon een gratis softwarepakket aanvragen. De geselecteerde scholen krijgen deze maand bericht. Zij vinden volgende maand tal van tips in de letop-nieuwsbrief. Die heeft als thema ‘Aan de slag met dyslexiesoftware’.

Nieuwe ADIBib website
De ADIBib website is in opbouw. Ouders en leerkrachten hebben een eigen ingang op de site. Begin 2012 wordt het nieuwe, verbeterde bestelsysteem actief. Check ook regelmatig de ADIBib-facebook pagina, daar vind je de laatst bijgekomen titels.

Presentaties symposium ‘Inclusief Creatief Technologie’
Het symposium van 18 november 2011 ‘Inclusief Creatief Technologie’ kende een grote opkomst. Bekijk de presentaties van de sprekers op de nieuwe ADIBib site

in het nieuws

Computer helpt bij ernstige dyslexie
Computerondersteunde behandeling van leesproblemen is succesvol bij kinderen met dyslexie. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en het IWAL Instituut voor Dyslexie. We bespreken dit onderzoek in de nieuwsbrief van januari.

Televisieprogramma over dyslexie voor jongeren
Het Nederlandse jeugdprogramma Klokhuis maakte een aflevering over dyslexie. Daarin komen kinderen en jongeren aan het woord. Herbekijk het programma. Op de Klokhuissite vind je meer info, getuigenissen en een dossier over dyslexie.

in de letop-kijker

Feedback-wijzer
Bekijk nu met leerlingen wat fout en goed ging bij toetsen en examens met de feedback-wijzer. De leerkracht vindt concrete tips om samen met de leerlingen een analyse te maken. Telkens met tips voor de aanpak. Ook de zorg- of leerlingbegeleider kan hier mee aan de slag. Ouders krijgen handvatten om hun kind te ondersteunen bij het leren en studeren.

Checklist 'Wat kan ik leren uit mijn fouten?'
Bij de feedback-wijzer zit een checklist. Die bestaat uit twee delen. Wat ging er goed/fout tijdens het studeren? Wat ging er goed/fout tijdens de toets? Bij elk mogelijk probleem concrete tips of een verwijzing naar fiches uit de map 'Leerzorg'. We bieden deze checklist aan in Word, zo is hij makkelijk aan te passen. Geschikt voor hogere leerjaren basisonderwijs en voor secundair onderwijs.

we signaleren

Dyslexie, gids voor ouders - gratis downloaden
Een uitgave van het Nederlandse Masterplan Dyslexie. Ook zeer bruikbaar voor Vlaamse ouders van kinderen in de basisschool. Concrete uitleg over de eerste signalen en hoe een goed handelingsplan er uit ziet. Hoe kan je als ouder je kind helpen met lezen en spellen. Wanneer is verder onderzoek aangewezen?

zeker doen

Agenda januari en februari
Erkende organisaties kondigen hun activiteiten in verband met leerstoornissen en leerproblemen aan in onze agenda. Check de activiteiten in januari 2012 en februari 2012.

De computer in de klas
Compenserend computergebruik en de computer als hulpmiddel bij het aanleren van talen. Leen Smekens illustreert hoe praktijkfiches uit de map ‘Surfplank’ voor een meerwaarde zorgen. Toon Cox toont de vele minder gekende mogelijkheden van compenseren via WORD. De studiedag gaat door in het Provinciehuis Leuven op 23 januari 2012.

Handelingsgerichte diagnostiek - differentiaaldiagnose en kenmerken
Studiedag
van Eureka Expert op 9 februari 2012 in het Provinciehuis te Leuven. Anny Cooreman vertrekt vanuit de analyse van en WISC en mogelijke intelligentieprofielen. Ze toetst hypotheses aan schoolsevorderingen en andere testen. Met speciale aandacht voor differentiaaldiagnose bij leerlingen met disharmonische profielen.

STICORDI op korte en lange termijn - lezen en spellen in Nederlands en vreemde talen
Eureka Expert
organiseert deze praktijkgerichte studiedag ‘Sticordi-maatregelen voor lezen en spelling,vreemde talen en leren en studeren’. Met praktijkvoorbeelden en handige tips. Op 10 februari 2012 in het Provinciehuis Leuven.

STICORDI op korte en lange termijn - rekenen en DCD of dyspraxie
AnnyCooremanzet Sticordi-maatregelen voor rekenen/dyslexie en DCD/dyspraxieop een rijtje. Aan de hand van praktijkgevallen en handige tips. Deze studiedag biedt concrete hulp bij het opstellen van individueel aangepaste maatregelen in de eigen schoolomgeving. Op 12 maart 2012 in het Provinciehuis Leuven. Een organisatie van Eureka Expert.

Voorstelling map ‘Jesse heeft dyslexie’
Infoavond op 14 februari 2012 te Roeselare. De map ‘Jesse heeft dyslexie’ is een handreiking om het kind via metaforen en prenten uit te leggen wat dyslexie is en hoe je er mee omgaat . Hoe kan je ervoor zorgen dat dyslexie geaccepteerd wordt en dat de begeleiding optimaal verloopt? Inès Calliauw licht toe. Een organisatie van Sprankel.

Werken vanuit een totaalprofiel in de handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie
Studiedag
op 20 februari 2012 te Antwerpen. Charlotte Mostaert, logopediste en Annelies Aerts, psychologe bekijken handelingsgerichte diagnostiek. Ze doorlopen alle fasen en illustreren aan de hand van een casus. Een organisatie van Code Lessius.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 januari 2012.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven