Letop nieuwsbrief 081 - november 2011 - 01 nov 2011
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief november, 2011

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Eureka Die's-Lekti-kus maakt deel uit van Eureka Leuven
Voortaan maken Eureka Die-'s-lekti-kus, Eureka Letop en Eureka ADIBib deel uit van de overkoepelende organisatie Eureka Leuven. Net als Eureka Onderwijs (school), Eureka Support (test en advies), Eureka Expert ( expertise, vorming en publicaties) en Eureka Foundation (fondsenwerving). Eureka Leuven bundelt al deze krachten om leerlingen met leerstoornissen meer structureel te ondersteunen.

ADIBib symposium
Het symposium van 18 november 'Inclusief Creatief Technologie' kende een grote opkomst. Bekijk de presentaties van de sprekers op de nieuwe ADIBibsite. Ondertussen zijn ook weer heel wat nieuwe titels beschikbaar. Check regelmatig de ADIBib facebookpagina.

in het nieuws

Peeters en Pichal over leerstoornissen in het hoger onderwijs
In het radioprogramma stond de vraag 'Hoe ver moeten scholen gaan in hun hulp? centraal. Bekijk de meer dan zestig reacties. Waaronder getuigenissen van studenten, ouders en begeleiders.

Een speciale bril helpt niet bij dyslexie
Logopediste Ellen Meersschaert stelde nog eens duidelijk dat dyslexie niet verholpen wordt met een bril. Zij reageerde in het programma de Madammen op Radio 2 op de vraag van een ouder. We verwijzen ook naar het standpunt van de Stichting Dyslexie Nederland. Lees de brochure van de Stichting over de behandeling van dyslexie.

Onderzoek naar thuistraining bij dyslexie
Nederlands onderzoek bekeek of kinderen met risico op dyslexie baat hebben bij thuistraining. Ouders oefenden veertien weken iedere dag tien minuten oefenen met hun kleuter. Dat gaf het kind een voorsprong bij de eerste leeslessen in het 1e leerjaar. Die voorsprong ging echter weer verloren. Aangepaste begeleiding op school is dus nodig en onderwerp van vervolgonderzoek. Sandra van Otterloo promoveerde met haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam.

in de letop-kijker

Planwijzer examens
De planwijzer helpt leerlingen bij het voorbereiden van de examens. Met een stappenplan, week- en dagplanning. Praktische tips helpen leerlingen, leerkrachten en ouders op weg.

Leerwijzer examens
Leerlingen studeren vlotter en met beter resultaat als ze weten hoe ze het best 'onthouden'. Deze leerwijzer biedt praktische leertips per 'leerstijl'. Ook tips om te studeren met een mindmap. Dat kan bijvoorbeeld met de gratis software
eMindmaps.

we signaleren

Nieuwe versie Woordenhaai
Recent verscheen een nieuwe versie van het softwareprogramma Woordenhaai. Daarin ondermeer een speciaal programma voor het aanleren van de letter-klankkoppeling. Dat steunt op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring Woordenhaai oefent lezen en spelling. De spelletjes zijn speciaal bedoeld voor kinderen met leerproblemen zoals dyslexie.

Taalpilots – Leerlingen betrekken bij leesprestaties
Kwaliteitskaarten zijn praktische handvatten voor het taal-, lees- en rekenonderwijs. Uitgewerkt door het Nederlandse Projectbureau Kwaliteit. Heel bruikbaar voor leerkrachten en begeleiders in Vlaanderen! Nieuw zijn de kaarten 'Leerlingen betrekken bij leesprestaties'.

we bespreken

Hoogbegaafde kinderen opvoeden
C. D'hondt & H. Van Rossen, Garant uitgevers
Praktische gids voor de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren.
Biedt een concreet en praktisch kader. Met zowel de behoeften aan de begeleiding, de mogelijk valkuilen en de handvaten. Gericht op ouders, leerkrachten en begeleiders. Psycholoog Bram Deeren bespreekt.

Kinderen met geheugen- en inprentingproblemen - Win een exemplaar
K. Timmerman en D. Van der Schoot, Acco
Vervolg op 'Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen'. Het tekstboek bevat uitgebreide achtergrondinformatie. Het oefenboek bevat concrete oefeningen gericht op geheugen- en denktraining. Via kleine stapjes leer je kinderen inprenten. Lees de recensie van zorgleerkracht Veerle Van De Wijngaert.

zeker doen

Agenda december en januari
Erkende organisaties kondigen hun activiteiten in verband met leerstoornissen en leerproblemen aan in onze agenda. Check de activiteiten in december 2011 en januari 2012

Diagnostiek gediagnosticeerd
Symposium van het Vlaams Forum voor Diagnostiek. In de voormiddag plenaire sessies over het beleid, resultaten van de VFD- enquête over instrumenten en noden, protocollering van diagnostiek en een debat. In de namiddag zijn er drie parallelsessies. Op 25 november 2011 te Kortrijk. 

Dyslexie en vreemde talen
In deze vorming neemt logopediste Charlotte Mostaert het huidige vreemde talenonderwijs onder de loep. Ze duidt de moeilijkheden die leerlingen met dyslexie hierbij ervaren. De studiedag gaat door op 1 december 2011 te Antwerpen. De spreekster is verbonden aan de expertisecel Leerstoornissen en Taal en Leren van Code Lessius.

Bouwen aan zelfvertrouwen
Hoe kan je als ouder, leerkracht of opvoeder jongeren helpen om vertrouwen bij zichzelf op te bouwen. Deskundige Marijke Bisschop stelt een eenvoudige maar doeltreffende methode voor. Op 7 december 2011 in Leuven. Een organisatie van *Eureka* Onderwijs. Meer info en inschrijven.

Probleemgedrag begrijpen en preventief aanpakken
Albert Janssens bekijkt de oorzaken van probleemgedrag en werkt vijf pijlers uit voor preventie. Tot slot licht hij technieken voor straffen en belonen toe: zowel de basisprincipes als de valkuilen. Op 12 december 2011 in Leuven. Een organisatie van het Centrum voor Leerzorg Leuven.

De computer in de klas
Compenserend computergebruik en de computer als hulpmiddel bij het aanleren van talen. Leen Smekens illustreert hoe praktijkfiches uit de map 'Surfplank' voor een meerwaarde zorgen. De brochure 'Dyslexiesoftware! En nu?' komt kort aan bod. Toon Cox toont de vele minder gekende mogelijkheden van compenseren en bijsturing via WORD. In de prijs zijn de Map Surfplank en de brochure 'Dyslexiesoftware! En nu? begrepen. De studiedag gaat door in het Provinciehuis Leuven op 23 januari 2012.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 november 2011.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven