Letop nieuwsbrief 080 - oktober 2011 - 01 okt 2011
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief oktober, 2011

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

ADIBib symposium
Schrijf nu in voor het symposium 'ADIBib Inclusief Creatief Technologie'. Op 18 november 2011 in GroepT Leuven. Met plenaire sessies, workshops en een praktijkmarkt.
Kostprijs: 75 euro, inclusief lunch. Een organisatie van Eureka Leuven in samenwerking met Eureka ADIBib en Eureka Expert. Bekijk het volledige programma.

ADIBib project structureel verankerd
Het proefproject ADIBib wordt structureel verankerd.
De middelen zijn pas toegekend. Dirk Lembrechts is aan de slag sinds 1 september. Het is niet mogelijk om meteen alle aanvragen om te zetten. Dit gaat stapsgewijs. De collectie wordt voortdurend aangevuld.
Zodra het nieuwe systeem met de omzettingstool op punt staat, kan men nog sneller werken.

Gratis dyslexiesoftware
De Vlaamse Regering trekt voor het lopende schooljaar 444.000 euro uit voor de ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Elke onderwijsinstelling kan één gratis softwarepakket  aanvragen. Naar keuze een K3000 pakket met 5 leerstations op USB of een Sprinto Plus Schoolpakket met 5 USB sticks. Een inhoudelijke toetsing van de aanvragen is bepalend bij het toekennen.
Inschrijven kan tot 31 oktober 2011.

in het nieuws

Kind van dyslectische ouder heeft tien keer grotere kans op dyslexie
Van de kinderen met een dyslectische ouder ontwikkelt 30% dyslexie. Kinderen van ouders met zware dyslexie lopen het meeste risico. Dit blijkt uit een langlopend onderzoek. Drie Nederlandse universiteiten werkten mee aan het Dutch Dyslexia Programme. Lees het persbericht. En bekijk de resultaten van het onderzoek. Prof. van der Leij lichtte de uitkomsten van 13 jaar onderzoek toe op het symposium van Balans eind september.

Nederlander ontwerpt lettertype dyslexie
Christian Boer heeft dyslexie. Hij ontwierp een nieuw lettertype om lezen makkelijker te maken. Studenten met dyslexie maken minder leesfouten met het aangepaste lettertype. Dat blijkt uit een beperkt onderzoek aan de Universiteit Twente.  Lees hier een artikel in het aangepaste lettertype. Bekijk de informatie op de site van Lexima.  Er is ook een filmpje op de nieuwssite van de Nos.

The Fonz geridderd voor inzet dyslexie
Henry Winkler is geridderd door Britse koningin. Hij zet zich in om dyslexie bekend en bespreekbaar te maken. Dat meldt de BBC. Winkler is vooral bekend van zijn rol als Fonzie in de serie Happy Days. Met zijn kinderboeken over dyslexie maakt hij een tour langs Britse scholen.

Brits label dyslexievriendelijke school
De  British Dyslexia Association kent het label 'Dyslexievriendelijke School' toe. Scholen moeten wel aan een aantal criteria voldoen. Op vlak van lesgeven en leren. Bijvoorbeeld door de lesinhoud multi-sensorisch aan te bieden de les te beginnen met een overzicht van de belangrijkste inhoud. Maar ook aangepaste leermiddelen en samen werken met ouders zijn vereisten.

in de letop-kijker

Laptop in de klas
Starten met een laptop in de klas? Voor sommige leerlingen met een ernstige leerstoornis is het een noodzaak. Scholen en ouders kunnen aan de slag met deze checklist uit de map 'Surfplank'. En met de net verschenen brochure Dyslexiesoftware!En nu?.

Thuis leren en studeren
Fiches met studietips voor ouders (en leerlingen) eind basis en begin secundair. Hoe stapsgewijs plannen, organiseren, studeren en controleren? De school kan de bundel aanbieden aan ouders. Leerkrachten kunnen de fiches bespreken met de leerlingen.
Deze fiches zijn ook te vinden in de rode werkmap 'Leerzorg' die in elke school aanwezig is.

we signaleren

Sociaal op stap - aanrader!
De Nederlandse website Sociaal op Stap helpt leerlingen met ASS  inzicht in sociale situaties krijgen. Hoe troost je iemand? Wat doe ik als ik boos ben? Voor allerlei gevoelens en situaties zijn er verhalen en stappenplannen.
Elk stappenplan pas je makkelijk aan de eigen situatie aan. Een aanrader voor al wie leerlingen met autisme begeleidt. Er is ook een bijbehorend lessenpakket. Een initiatief van CED-Groep en Landelijk Netwerk Autisme.

Talent- agenda en groeiboekjes basisschool
Abimo
Aan de hand van 'Stapstenen voor de toekomst' ontdekken kinderen wie ze zijn, welke talenten ze hebben en hoe ze daarmee in de toekomst aan de slag kunnen.
Deze groeiboekjes sluiten aan bij de Talentagenda's, maar zijn ook los daarvan te gebruiken. Ze zijn gebaseerd op de principes van meervoudige intelligentie.

Gids 'Op stap naar werk'
'Op stap naar werk' is een wegwijzer voor studenten met  een functiebeperking in het hoger onderwijs. Bedoeld voor de verschillende onderwijsinstellingen. Om de studenten te begeleiden bij de zoektocht naar de job van hun leven. Downloaden kan via de site Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs [SIHO].

we bespreken

Als doen leren het niet meer doet - win een exemplaar
Paul Maes en Hilde Jaspaert, die Keure
Gids voor ouders die hun kinderen begeleiden bij leren studeren. Beknopt met concrete tips en handvaten.  Ouders moeten het studeren en plannen niet overnemen Motiveren en opbouwend te werk gaan is de boodschap. Helga Nulens bespreekt. Mail naar wedstrijd@letop.be met jouw studeertip en maak kans op een exemplaar.

zeker doen

Agenda oktober
Organisaties kondigen hun activiteiten in verband met leerstoornissen en leerproblemen aan in onze agenda. Check de meer dan 40 activiteiten in oktober.    

Diagnostiek van dyslexie bij meertalige jongeren
Op 13 oktober 2011 te Antwerpen. Tijdens deze workshop gaat men dieper in op het uitvoeren van een verantwoorde differentiaaldiagnostiek bij meertalige jongeren. Zijn de lees- of spellingproblemen het gevolg van een leerstoornis? Of eerder te wijten aan een onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands? Een organisatie van Code, het expertisecentrum van Lessius.

De zorgzame basisschool
Deze 4-daagse nascholing wordt georganiseerd in Wilrijk, Diest en Merelbeke.
Deel I: herkennen en begeleiden van leervertragingen en leerstoornissen.
Deel II: ADHD, autisme, bijzondere emotionele problematieken. Lesgever: Peter Van Van Vugt.
Een organisatie van het CNO.

Vorming en studiedagen 'Rekentrappers'
Eureka Expert organiseert de 'opleiding rekencoach' (basisjaar) met getuigschrift, start in november 2011. In Eureka Onderwijs te Kessel-Lo. Daarnaast ook drie studiedagen. 'Reken rapper met RekenTrappers' op maandag 21 november 2011. 'Rekenen met rekentrappers over de brug tot 100 op vrijdag 2 december 2011'. 'Rekenen met RekenTrapperS 456: breuken, decimalen en metend rekenen' op maandag 23 januari. Telkens in het Provinciehuis Leuven. Bekijk het volledig aanbod studiedagen en navorming.

Vorming en studiedagen 'Als spelling een kwelling is'
De 'opleiding spellingcoach' start eind november 2011 in Jeugdherberg Blauwput te Kessel-Lo. De studiedag 'Spellingproblemen bij leerlingen met dyslexie' succesvol aanpakken gaat door op 10 november 2011 in het Provinciehuis te Leuven. Bekijk de info.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 november 2011.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven