Letop nieuwsbrief 077 - maart 2011 - 01 mar 2011
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief maart, 2011

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Thema-nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief staat in het teken van leesproblemen en dyslexie.
De nieuwsbrief van april gaat over compenserende hulpmiddelen. In mei is het thema spelling en vreemde talen. Tips en bijdragen mail je naar els@letop.be.

Oproep!
Scholen gezocht die werken met dyslexiesoftware

Ben je directeur, leerkracht of begeleider in basis of secundair ?Werken dyslectische leerlingen op jouw school met voorleessoftware? Ben je bereid om de werking en visie van jouw school toe te lichten op een studiedag?
Contacteer dan els@letop.be voor meer info.

ADIBib
De omzettingstool is klaar en wordt nu getest. De tool maakt digitale boeken sneller en nauwkeuriger leesklaar. Apart bewerken voor Sprint en Kurzweil hoeft niet meer. Volgorde van lezen en aanduiden taal gebeuren automatisch. De leesklare bestanden werken nu ook met andere software.

Winnaar RekenTrapperS Cool
V. Ryckewaert wint een exemplaar RekenTrapperS Cool. COOL is de RekenTrapperSmethode voor de eerste graad BSO. Ontwikkeld door *Eureka*Onderwijs.

achtergrond - goed leren lezen

Technisch lezen: De centrale rol van woordherkenning in de schriftelijke taalontwikkeling
Prof. Wim Van den Broeck geeft in dit artikel een overzicht van wetenschappelijke bevindingen. Op het gebied van leesproblemen. Hij doet aanbevelingen voor een verantwoorde didactiek van het technisch lezen. Verscheen in Taal verwerven op school, Acco.

Brochure - Iedereen kan leren lezen
Tips van Nederlandse deskundigen en wetenschappers voor de onderwijspraktijk.
Met concrete aandachtspunten en suggesties per groep (klas). De brochure is een uitgave van de Nederlandse Onderwijsinspectie. Ook zeer bruikbaar voor Vlaanderen.

Effectief omgaan met risicolezers
Dr. Kees Vernooy, CPS
De auteur belicht hoe scholen leesproblemen kunnen voorkomen. En de leesresultaten van zwakke lezers kunnen verbeteren. Lees onze bespreking. Met een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen.

Dyslexie, een complex taalprobleem
T. Braams, Boom
Het boek geeft veel tips voor vroege signalering en behandeling van leesproblemen. Het bevat praktische adviezen over hoe de school kan rekening houden met leerlingen met dyslexie. Peter Bauwens bespreekt.

aanpak leesproblemen

Prodia - Protocol lees- en spellingproblemen
Alle onderwijskoepels en de CLB-centrumnetten werkten samen aan diagnostische protocollen. 'Hoe handelt en beslist men in de diagnostische praktijk'. Raadpleeg verschillende onderdelen of download het protocol volledig. Ga aan de slag met de leidraad 'intake lees- en spellingproblemen'. Bekijk wel eerst het algemeen deel.

Voorbeeld uit een schoolwerkplan 'technisch lezen'
Preventie van leesproblemen en vroege hulp zijn prioritair in dit voorbeeld. Men beschrijft de schoolvisie, de peilers en een continuüm van maartregelen.

Analyse en observatie
Een goede analyse van het leesgedrag is noodzakelijk. Om inzicht te krijgen in de leesfouten en leesstrategieën.  De Nederlandse  site 'protocol leesproblemen en dyslexie' biedt tal van downloads. Ook een observatielijst en een handelingsplan.

preventie

Interactief voorlezen
Interactief voorlezen stimuleert het begrijpend luisteren bij kleuters en jonge lezers. Deze werkvorm past binnen een preventieve aanpak van leesproblemen en taalproblemen. Lees meer over de achtergrond en werkwijze in dit artikel.

Fonemisch bewustzijn 
H. Wiltink e.a., CPS
Fonemisch bewustzijn is de grootste voorspeller van leesproblemen. In deze werkmap vinden kleuterleidsters kant-en-klaar materiaal. Een leerlijn, oefeningen, controletaken en de vorderingslijsten.

remediëren - methodieken

Connect woordherkenning
Methodiek voor zwakke lezers die bijna alle letters vlot en goed kunnen benoemen (periode februari - juni 1 e leerjaar). Bekijk deze video op de site 'Leraar 24'. Het boek 'Dyslectische kinderen leren lezen' bespreekt de connect-methodieken uitvoerig.

Connect vloeiend lezen
Programma voor leerlingen 2e leerjaar die moeilijk komen tot vlotte woordherkenning en vloeiend lezen. De centrale doelen zijn het maken van 'leeskilometers' en vloeiend lezen.

Ralfi
Programma voor kinderen die de spellende leeshandeling (grotendeels) beheersen, maar langdurig veel te traag blijven lezen. Ontwikkeld door Anneke Smits.

Ralfi secundair onderwijs
Artikel over het gebruik van de Ralfi-methodiek bij zeer leeszwakke leerlingen in het voortgezet (secundair) onderwijs. Op de site dyslectischekinderen.

compenseren

Voorleessoftware compenserend inzetten
Dat kan zowel bij het voorlezen van tekst als bij het schrijven. Bij het nakijken van spelling. En bij het studeren, markeren en samenvatte. Deze handige fiche uit de map 'Surfplank' zet tips op een rijtje.

(Gratis) aan de slag met luisterboeken
Een kinder- of jeugdboek laten voorlezen op de computer? Dat kan met gratis Daisy-software AMIS. De Daisy-luisterboeken zelf ontleen je gratis bij bibliotheek Luisterpunt. Bekijk de aangepaste fiche 'Een Daisy-luisterboek op je computer' op onze website.

info over leesproblemen voor kinderen

Prinsesje Ondersteboven
Raf Missorten, Bakermat
Aan een  kind uitleggen wat 'leesproblemen' zijn? Of dyslexie bespreken in de klas? Met dit boek ervaren kinderen hoe het is om een leesprobleem te hebben.

Balans babbels - gratis te downloaden
Over Daan met dyslexie. Met  informatie en tips voor een spreekbeurt of werkstuk. Voor kinderen vanaf 10 jaar. Te bestellen bij Balans digitaal.  Ook gratis te downloaden.

agenda-tips

Letop-agenda
Onze agenda biedt een overzicht van het aanbod studiedagen en vorming in verband met leerstoornissen. Check de agenda van maart en april.

Lees- en spellingmoeilijkheden remediëren               
Studiedag voor therapeuten, zorgleerkrachten en taakleerkrachten. Op 8 en 9 maart 2011 in het SIG te Destelbergen. Onder begeleiding van Hilde Heuninck.

Zorg voor jongvolwassenen met dyslexie in het hoger onderwijs                    
Infoavond voor jongvolwassenen met dyslexie, ouders van jongeren met dyslexie en hulpverleners. Een organisatie van CODE. Op 10 maart 2011 om 19 u 00 in Lessius, Antwerpen.

Dyslexiesoftware op school
Ren-studiedag op 19 maart 2011 in het CNO, Wilrijk. Tijdens de cursus worden vele programma's getoond en besproken. Men kan er zelf een aantal uitproberen.

Infosessie Rekentrappers 1e graad BSO - gratis
COOL is de nieuwe methode voor de eerste graad B, aanvulling bij de  serie RekenTrapperS. De infosessie geeft een kijk op de methode en de resultaten het proefproject. Op 24 maart 2011 in in *Eureka* Onderwijs te Kessel-Lo.

Gebruik van de laptop in de klas - wanneer en hoe             
Infoavond op 28 maart 2011 in CM, Kessel-Lo. Spreker is Leen Smekens. Voor ouders, leraren, zorgcoördinatoren en CLB medewerkers. Een organisatie van Sprankel.

Leerstoornissen in het kunstonderwijs en DKO
Op 1 april 2011 in het Stedelijk Conservatorium, Leuven.
In de vorming wordt ingegaan op het erkennen en herkennen van signalen van leerstoornissen en autisme. Anny Cooreman geeft ook bruikbare tips voor de leerkracht.

'TeiTaTeit', een voorstelling rond dyslexie
Bond Moyson Oost-Vlaanderen en Speeltheater Savooi presenteren 'TeiTaTeit', een voorstelling rond dyslexie. Première op dinsdag 5 april 2011 in de Vrije basisschool Sint-Vincentius, Hutsepotstraat 27, 9052 Zwijnaarde. Aanwezigheid bevestigen via mail naar : gvo.bmovl@socmut.be

Vakantiecursussen Eureka Onderwijs
In de week van 11 april tot 14 april. Aanbod voor leerlingen basisonderwijs en secundair. Zowel rekenen als taal en vreemde talen.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 maart 2011.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven