Letop nieuwsbrief 076 - januari 2011 - 01 jan 2011
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief januari, 2011

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Thema-nieuwsbrief - win een dvd 'Ik heet niet dom'
Volgende maand is er een thema-nieuwsbrief. Over dyslexie en de preventie en aanpak van leesproblemen. Zowel voor kleuter, basis - als secundair onderwijs. Bezorg ons je tips, een artikel, praktijkvoorbeeld of eindwerk. Maak zo kans op een gratis dvd 'Ik heet niet dom'. Mail els@letop.be.  

ADIbib
De Vlaamse Overheid verlengt voorlopig het proefproject ADIBib. In de komende maanden werken we de 'software-tool' af. Die automatiseert het omzetten. De tool maakt de digitale boeken sneller en nauwkeuriger leesklaar. Apart bewerken voor Sprint en Kurzweil hoeft niet meer. Zo kunnen er meer omzettingen gebeuren. Gebruikers krijgen ook betere A-versies, waarin tekstvakken en taal zijn aangeduid.

Winnaars boeken  
Herman Leber wint het boek 'Kinderen met dyscalculie' van A. Desoete & T.Braams, uitgegeven bij Boom. Hij plaatste het bericht 'mijn frustatie als leerkracht' in ons forum.
Een exemplaar van 'Rekenen remediëren, droom of haalbare kaart?' van A. Cooreman en M. Bringmans  gaat naar Evie.
Zij gaf deze tip voor ouders in ons forum.

nieuw op letop - leren uit fouten

Feedback-wijzer - nieuwe versie
Leren uit wat fout en goed ging bij toetsen en en examens? Dat kan met de feedback-wijzer. De leerkracht vindt concrete tips om samen met de leerlingen een analyse te maken. Telkens met tips voor de aanpak. Ook de zorg- of leerlingbegeleider kan hier mee aan de slag. Ouders krijgen handvatten om hun kind te ondersteunen bij het leren en studeren.

Checklist 'Wat kan ik leren uit mijn fouten?'
Bij de feedback-wijzer zit een checklist. Die bestaat uit twee delen. Wat ging er goed/fout tijdens  het studeren? Wat ging er goed/fout tijdens de toets? Bij elk mogelijk probleem concrete tips of een verwijzing naar fiches uit de map 'Leerzorg'.  We bieden deze checklist aan in Word, zo is hij makkelijk aan te passen. Geschikt voor hogere leerjaren basisonderwijs en voor secundair onderwijs.

in de letop-kijker - bouwen aan zelfvertrouwen

Vooroordelen van leraren beïnvloeden prestaties
Hoe lager de verwachtingen van de leraren hoe lager de leerprestaties van de leerlingen. Dit bevestigt een recent Nederlands onderzoek van de Radboud Universiteit. Dit geldt voor allochtone leerlingen. Maar ook voor leerlingen met een leerstoornis. Leerlingen met dyslexie deden het minder goed bij spelling als hun leraar vooroordelen had.

Werken aan een positief zelfbeeld bij leerlingen met leerstoornissen
Leerlingen met leerstoornissen kijken ook meestal 'negatief' naar zichzelf. Anny Cooreman en Els Van Doorslaer zetten tips en activiteiten om hun zelfvertrouwen te versterken op een rijtje. Zowel voor ouders als leerkrachten en begeleiders. Ondermeer het werken met de 'zelfbeoordelingsschaal' uit de rode werkmap 'Leerzorg.

Bouwen aan zelfvertrouwen
Bekijk de powerpoint 'Bouwen aan zelfvertrouwen' van Marijke Bisschop. Zij gaf een voordracht op ons symposium van 8 oktober 2010. Lees ook haar artikel' Geef jongeren meer zelfvertrouwen'. Daarin richt ze zich tot jongeren, ouders en hun begeleiders.

we bespreken

Het potjesverhaal -  Kind in ontwikkeling, getekend en uitgelegd
N. Sarneel, Garant
Legt op een heldere manier het ontstaan en het sturen van gedrag uit.  Aan de hand van het beeld van een 'potje,  waarin gedrag pruttelt en borrelt. Om er vervolgens uit te komen. Tip voor ouders , leerkrachten en begeleiders. Maar ook voor jongeren.  Johan Willems,  GON- begeleider ASS, bespreekt het boek. Lees zijn recensie.

ADHD bij volwassenen - Leven met eigenwijze hersenen
Gil Borms e.a., Lannoo
Wat is ADHD bij volwassenen precies en welke behandelingen zijn er? Het boek bevat vele tips die bruikbaar zijn in het dagelijkse leven van mensen met ADHD. Chris Van Echelpoel bespreekt.

we signaleren

Balans babbels voor kinderen - gratis te downloaden
Boekje uit de nieuwe serie Balans Babbels. Over Daan met dyslexie en Romy met dyscalculie. Met  informatie en tips voor een spreekbeurt of werkstuk. Voor kinderen vanaf 10 jaar. Te bestellen bij Balans digitaal.  Ook gratis te downloaden.

probleem van de maand

Tips dyscalculie voor leerlingen van 14-15 jaar
Een leerkracht secundair onderwijs zoekt concrete en haalbare tips voor gebruik bij 14-15-jarigen. Reageer hier.

Lessen opnemen
Een studente met dyslexie gaat in september naar de universiteit. Omdat noteren tijdens de les niet doenbaar is, zoekt ze een manier om de lessen op te nemen. Wie heeft tips? Reageer op dit bericht.

zeker doen

Oproep 'STICORDI'- praktijkvoorbeelden
We werken aan een overzicht met mogelijke STICORDI-maatregelen. Zowel voor secundair als voor basisonderwijs. Met maatregelen per leerstoornis maar ook per mogelijk probleem: lezen, spelling, rekenen, wiskunde, aandacht, organiseren. We verzamelen voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Mail je voorbeelden en/of werkwijze door naar els@letop.be.

Meewerken aan eindwerk 'Compenserende hulpmiddelen'
Annelies Haek maakt voor haar eindwerk een website. 
Met (digitale) compenserende hulpmiddelen bij leerstoornissen/leerproblemen. Zij zoekt ouders om een enquête in te vullen. Het invullen duurt slechts enkele minuutjes en is volledig anoniem.

agenda-tips

Letop-agenda
Onze agenda biedt een overzicht van het aanbod studiedagen en vorming in verband met leerstoornissen. Check de agenda van februari met maar liefst 20 activiteiten.

Handelingsgerichte diagnostiek - STICORDI op korte en lange termijn
Anny Cooreman geeft 2 studiedagen op donderdag 3 en donderdag 10 februari 2011. Telkens van 9u15 tot 15u45 in het Provinciehuis te Leuven.
Meer info op de site van *Eureka* Onderwijs. Daar vind je ook het volledige aanbod van studiedagen en cursussen.

Com@modemdag Modem organiseert op 11 februari 2011 de jaarlijkse com@modemdag. Met info over de nieuwste communicatie - hulpmiddelen en computeraanpassingen. Tijdens de ervaringsbeurs zet je de theorie om in de praktijk. Meer info in de folder. Modem vernieuwde ook haar website!

Infosessie Rekentrappers 1e graad BSO - gratis
COOL is de nieuwe methode voor de eerste graad B, aanvulling bij de  serie RekenTrapperS. Alle einddoelen komen aan bod. Er is veel aandacht voor het inoefenen van de vaardigheden en het leren leren. De infosessie geeft een kijk op de methode en de resultaten het proefproject. Op 24 maart 2011 in Eureka Onderwijs te Kessel-Lo.

Info-avond Eureka Onderwijs
Innovatief onderwijs voor kinderen met leerproblemen. Gratis info-avond op maandag 21 maart 2011 in Eureka Onderwijs te Kessel-Lo. Wel even inschrijven.

Omgaan met moeilijk gedrag in de groep
Op 25 maart 2011 in het SIG te Destelbergen. Vorming voor zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren. Lesgever is Albert Janssens van Cesmoo.

Vijfde Impulsdag 'Zorg'
Op zaterdag 26 maart gaat de 'Vijfde Vlaamse Impulsdag voor basis- en secundair onderwijs: Hoe ver gaat onze zorg?'  door te Mechelen. Een organisatie van de bachelor-na-bacheloropleiding Zorgverbreding en remediërend leren van Lessius Mechelen. Het centrale thema van de dag is: Zorgzaam samenwerken in het schoolteam.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 februari 2011.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven