Letop nieuwsbrief 075 - november 2010 - 01 nov 2010
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief november-december, 2010

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Thema-nieuwsbrief rekenproblemen
Deze nieuwsbrief staat in het teken van rekenproblemen en dyscalculie.
In de nieuwsbrief van februari 2011 besteden we aandacht aan de aanpak van leesproblemen. Telkens zowel voor kleuter, basis - als secundair onderwijs. Tips, artikels, bijdragen en eindwerken zijn welkom. Mail els@letop.be.

Winnaars boeken  
Een exemplaar van 'Gedragsproblemen in scholen' gaat dankzij Acco naar Greta Jansegers uit Aalst. Zorgcoördinator Kathleen Ghyselinck ontvangt het boek 'De Dag dat ik hoorde dat...', uitgegeven bij Pica.

methodes effectieve aanpak rekenproblemen

Nieuw: RekenTrapperS Cool - Win een gratis exemplaar!
COOL is de RekenTrapperSmethode voor de eerste graad BSO. Cool voor het eerste jaar is klaar en kost € 40.
Alle einddoelen komen aan bod. Het levensechte materiaal stimuleert de interesse en overdracht van de kennis.
Er is veel aandacht voor het inoefenen van de vaardigheden en het leren leren. Bestellen kan via *Eureka* Onderwijs.   Op woensdagnamiddag 8 december 2010 geeft Anny Cooreman een gratis infosessie. De methode werd uitgeprobeerd en leverde duidelijke vooruitgang bij de leerlingen op. Bekijk de powerpoint van leerkracht Ann Tobback.
Mail wedstrijd@letop en maak kans op een gratis exemplaar.

RekenTrapperS
RekenTrapperS is een vernieuwende rekenmethode voor preventie, remediëring en verrijking. Ontwikkeld in de praktijk van *Eureka* Onderwijs. Zowel leerkrachten, begeleiders als ouders kunnen er mee aan de slag.
Met de bundels werk je zowel klassikaal als individueel.
Als aanvulling of op zichzelf staand. De eerste delen kunnen ook preventief in de derde kleuterklas.

Nog lang niet uitgeteld
Pakket voor rekenhulp. Combinatie van een  handboek 'remediëring' en een doos aangepast spelmateriaal. Ontwikkeld door logopediste, Hilde Heuninck. Ze behandelt de rekenleerstof tot 1000, met uitzondering van de breuken en de kommagetallen. Te gebruiken door begeleiders van rekenzwakke kinderen. Bij het inoefenen, het automatiseren en het hoekenwerk in de klas.

in de rekenles

Experiment 'Vingers opsteken in de klas niet effectief'
Alle leerlingen het antwoord op een bordje laten schrijven blijkt het best te werken. Lees meer in dit artikel en bekijk meer tips uit het Britse experiment. BBC1 zendt de reportage 'Classroom experiment' opnieuw uit op 4 december om 04 u 05. Wil je zelf aan de slag met bordjes? Bekijk dan deze fiche uit de map 'Leerzorg'. Ook prima te gebruiken in de rekenles!

SchoolTV: Ik tel mee - voor kleuters
Moffel en Piertje beleven rekenavonturen. Komen aan bod: veel en weinig,  meeste en minste, de telrij heen en terug van 1 t/m 10. Ook het koppelen van hoeveelheden aan cijfers. Met animaties, liedjes en versjes. Voor tweede en derde kleuterklas. Uitzendingen in januari en februari 2011 op de Nederlandse schooltelevisie.

Rekenen oefenen met de computer
Tafels oefenen kan op allerlei manieren. Met een tafelkaart of op rekenweb. Ga ook aan de slag met de andere oefenfiches uit de Surfplank-map.

Werken met getalkaarten
Leerkrachten en begeleiders kunnen met getalkaarten preventief en remediërend werken. Bij leerlingen die moeite hebben  met automatisering, getalopbouw of de brug.
Ook bruikbaar voor ouders.  Leerlingen behalen snel succes. Ze kunnen er zelfstandig moeilijkere oefeningen mee oplossen. Lees het artikel van Anny Cooreman.

Opzoekboekje wiskunde - nieuw!
De opzoekkaartjes bieden hulp bij veel voorkomende wiskundebewerkingen. Ze zijn geschikt voor leerlingen secundair met automatiseringsproblemen of een leerstoornis. Ontwikkeld door Tom Braams en zeker ook geschikt voor Vlaanderen. Er is ook een zeer bruikbaar opzoekboekje rekenen voor leerlingen basisonderwijs.

effectief rekenonderwijs

Een goede rekenstart voor kleuters
Wacht bij kleuters met rekenproblemen niet tot ze 'eraan toe' zijn, maar handel actief. Bijvoorbeeld met intensieve interventies in een kleine groep.
Werk aan de rekenontwikkeling van risicokleuters. Zo zorg je voor een goede start in het 1e leerjaar. Deze tips en andere vind je op de Nederlandse site 'Rekenpilots'.

Effectieve rekeninstructie
In dit artikel komen de bouwstenen voor het rekenonderwijs aan zwakke rekenaars aan bod. Trefwoorden zijn: schoolbrede aanpak, duidelijke doelen. Voldoende extra tijd, effectieve instructie, pre-teaching, verlengde instructie en aandacht voor automatiseren. Verscheen in JSW ( nr. 3 van november 2009 ).

Effectief rekenonderwijs aan zwakke leerlingen in de bovenbouw
Hoe begeleid je zwakke rekenaars in de bovenbouw van de basisschool? Dit artikel op de Nederlandse site 'Rekenpilots' biedt leerkrachten praktische tips. In het kader van het Nederlandse CPS-project 'Doorlopende Leerlijnen Rekenen Wiskunde'. Erg bruikbaar voor Vlaanderen.

aanpak dyscalculie

Observatie en analyse
Een goede observatie bepaalt het stappenplan. Gebruik deze observatielijst bij rekenproblemen in het basisonderwijs. Of maak een probleemanalyse voor een leerling secundair onderwijs. De checklist bij het artikel kan dienen als handelingsplan.

Fiche dyscalculie
Bij leerlingen met dyscalculie zijn automatiseren en onthouden problemen die blijven. Deze fiche uit de map 'Leerzorg' zet mogelijke kenmerken op een rijtje en geeft nuttige tips voor de klaspraktijk.

Aanpak dyscalculie - STICORDI
Hoe ondersteun je leerlingen met dyscalculie in de klas? Kant-en-klaar materiaal met tal van praktische tips en STICORDI-maatregelen. In de bijdrage van Joke Verschaeren en het vormingspakket 'Kinderen met dyscalculie rekenen op jou' van Lien Ghysens.

Dyscalculiebeleid
Deze tekst is opgesteld in 2008 door de werkgroep 'Dyscalculie SO SGR 14 van het GO'.
Zeer duidelijke en goed onderbouwde brochure.
Met aandacht voor 'attest en het gemotiveerd verslag', beleid op school, STICORDI-maatregelen en maatwerk op klasniveau.

achtergrond dyscalculie

Dyscalculie, een onderzoek naar kwalitatieve interventies
Bekijk de powerpoint van de lezing van Prof. Annemie Desoete op ons symposium 'Van Mankement tot talent'.
Ze staat stil bij prevalentie, begrippen en varianten.
Ze legt ook uit hoe effectieve interventies er uitzien.

Dyscalculie, een stoornis die telt – Oratie Hans Luyt
Lees de oratie 'Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie' van hoogleraar,  Hans Van Luit. Hij zet op een rijtje wat de wetenschap vertelt over dyscalculie.
Hij doet ook aanbevelingen voor de praktijk. Zo stelt hij dat methodemakers meer rekening moeten houden met zwakke rekenaars. Hij pleit ook voor vroege onderkenning en hulp bij kleuters. Met dank aan de faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht.

boekentips dyscalculie en rekenproblemen

Rekenen remediëren, droom of haalbare kaart? - win een gratis exemplaar
A. Cooreman en M. Bringmans, De Boeck
Hoe rekenproblemen en rekenstoornissen herkennen en situeren? Met een praktische kijk op de aanpak van rekenen in de klas en op individuele remediëring. Het tweede deel situeert de methode Rekentrappers. Post een reactie in ons forum van de maand en maak kans op een gratis exemplaar.

Allemaal op een rijtje (2010)
SIG, Intervisiewerkgroep
Overzicht van rekentests in Vlaanderen. De werkgroep deelt ze in volgens leeftijd. Telkens een summiere beoordeling.
In de inleidende tekst formuleert men suggesties aangaande de testkeuze.

Kinderen met dyscalculie
A. Desoete & T.Braams, Boom
Het boek geeft leerkrachten, ouders en begeleiders meer inzicht in rekenstoornissen. Tegelijkertijd biedt het didactische tips en suggesties voor de begeleiding. Trefwoorden daarbij zijn een eenduidige aanpak, weer vertrouwen geven en het kind zelfredzaam maken op rekengebied. Lees onze bespreking. Post een reactie in ons forum van de maand en maak kans op een gratis exemplaar. 

Mijn kind heeft dyscalculie - Ik reken fout
M. Ceyssens, Lannoo
Helpt ouders en leerkrachten om kinderen met rekenproblemen op een praktische manier te begeleiden. Met leuke rijmpjes en tekeningen.  

info over dyscalculie voor kinderen

Milan in de wereld zonder cijfers
Stripverhaal voor kinderen vanaf 8 jaar over een jongen met een rekenstoornis. In de bijsluiter vinden ouders en leerkrachten uitleg over de kenmerken en signalen.
Handig om aan kinderen uit te leggen wat dyscalculie betekent. Zowel in een klas als aan een kind met rekenproblemen.

Dyscalculie voor kinderen
Remedial teacher, Carry Molenaar legt uit aan kinderen wat dyscalculie betekent. Op de site van Tom Braams.

online oefenen

Rekenweb en techplek
Rekenweb biedt een schat aan educatieve rekenspellen. Voor leerkrachten is er een handig overzicht per leerjaar en per domein. Ook voor begin secundair onderwijs.
Techplek biedt oefeningen 'rekenen en techniek'.
Leerlingen bouwen er constructies of spelen spelletjes. Bekijk het overzicht van de spellen.

Sommenplaneet – nieuwe spelletjes
Met Sommenplaneet oefenen leerlingen vanaf 6 jaar het rekenen op een speelse manier. Gratis te downloaden.
Er zijn ondertussen achttien spelletjes klaar. Tips om er handig mee te werken vind je in de fiche van Peter Bauwens.

agenda-tips

Letop-agenda
Onze agenda biedt een overzicht van het aanbod studiedagen en vorming in verband met leerstoornissen. Check de agenda van december en januari.

Gratis infosessie RekenTrapperS COOL voor eerste graad BSO
Anny Cooreman geeft uitleg over de methode 'RekenTrapperS Cool'. Op woensdagnamiddag 8 december 2010 te Kessel-Lo. Aanwezigen kunnen kopen met korting. Ze bespreekt ook de resultaten van een proefproject.
Meer dan de helft van de leerlingen boekte een significante vooruitgang. De klasgroep leert veel bij op het vlak van samenwerken en wiskundig overleg.
                            
Info-avond *Eureka* Onderwijs
Anny Cooreman licht de werking van *Eureka* Onderwijs toe. Op maandag 13 december 2010 om 20u in BNP Paribas Leuven – Vital Decosterstraat 42, te Leuven. Gratis inkom - deelname bevestigen via email eurekaonderwijs@gmail.com.

Reken Rapper met RekenTrapperS in 1, 2 en 3: inleiding in de aanpak van rekenproblemen en rekenstoornissen
Studiedag op donderdag 13 januari 2011 in het Provinciehuis Leuven (vlakbij station). Hoe rekenproblemen voorkomen en kinderen met rekenproblemen begeleiden? Voor leerkrachten, begeleiders én ouders. Begeleiding door Evelien Dumont van *Eureka* Onderwijs.

Rekenproblemen
PDCL organiseert een navorming over rekenproblemen.
Op 14 februari 2011 te Heverlee. Begeleider is Lisette Van Helmont. Ze bekijkt de verschillende beïnvloedende factoren, oa. rekentaal, informatieverwerving, organisatie van het geheugen, taakgerichtheid e.d. Samen met de deelnemers kijkt ze kritisch naar de eigen rekenmethode.

Werken met rekenvensters
Greet Van Keymeulen licht haar methode 'Rekenvensters' toe. Steunpunten bij het automatiseren van de bewerkingen tot 10. Op 7 maart 2011 te Destelbergen. Een organisatie van SIG.

Rekenzwakke kinderen begeleiden - driedaagse workshop
Workshop door Hilde Heuninck. Elke deelnemer wordt persoonlijk gecoacht. Er wordt gewerkt met MAB-materiaal en de spellen uit het pakket 'Nog lang niet uitgeteld'.
Op 13, 20 en 27 mei 2011 te Berchem. Een organisatie van SIG.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 december 2010.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven