Letop nieuwsbrief 074 - oktober 2010 - 01 okt 2010
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief oktober, 2010

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Bijdragen symposium en studiedag
'Van accent tot talent'

De studiedag van 8 oktober 2010 was een groot succes. Met dank aan alle deelnemers en al wie meewerkte. Speciale dank aan de sprekers. Zij stellen hun bijdrage (tekst of powerpoint) ter beschikking. Bekijk het overzicht hier. De volgende maanden zetten we telkens enkele ervan in de kijker.

Oproep getuigenissen
Voor een reeks portretten zoeken we jongeren en jonge volwassenen met dyslexie die hun talenten ontplooid hebben. Om zo andere jongeren en hun ouders een hart onder de riem te steken. Neem contact op met Els Van Doorslaer voor meer info: els@letop.be.

Winnaars boeken  
Een exemplaar van het educatief pakket rond ADHD voor allochtone ouders, D.R.U.K OF A.D.H.D gaat dankzij uitgeverij Acco naar Lief Sips. Danielle Crol ontvangt binnenkort een gratis exemplaar van S.O.S. Taal, met dank aan Standaard Uitgeverij.

zeker doen

Aanrader! Documentaire 'Studeren met dyslexie'
Jonge mensen met dyslexie vertellen hun succesverhaal. Ze getuigen hoe ze obstakels overwonnen en afstudeerden aan de universiteit. Je kan de film online bekijken op de site 'dyslexieUGent'. Mail voor een gratis DVD naar sigried.lievens@ugent.be. Fabio Wuytack, zelf dyslectisch, maakte de docu. Een realisatie van de Cel Diversiteit en Gender UGent, in samenwerking met de vzw BSH.

Getuigenis oud-student *Eureka* Onderwijs
Ward De Spiegelaere, oud-leerling van *Eureka*, doctoreert nu als bioloog aan de UGent. Hij getuigde op ons symposium 'Van accent tot talent' en is ook te zien in de docu 'Studeren met dyslexie'. Lees het interview met Ward in de Standaard, bekijk de VT4-reportage of luister naar het Radio2-interview.

Scriptieprijs Netwerk leerproblemen
Het Netwerk Leerproblemen kent tweejaarlijks een prijs toe.  Voor de 'beste bachelor- of masterproef op het vlak van leerproblemen'. De winnaar krijgt een geldprijs plus  publicatie van de samenvatting van de proef. Bekijk de info.

nieuw op letop

Actueel overzicht compenserende hulpmiddelen bij lees- en spellingproblemen
Modem zet alle compenserende ICT-hulpmiddelen, bruikbaar voor Vlaanderen, op een rijtje. Bij elke categorie hulpmiddelen hoort een overzicht van programma's. Daarbij telkens een beschrijving met recente prijzen en verwijzing naar relevante websites. De brochure is een leidraad voor al wie met deze hulpmiddelen te maken heeft.
Bij Modem kan je de meeste hulpmiddelen uitproberen.
Je krijgt objectief advies op maat van het kind of jongere.
Een afspraak kost € 25.

we bespreken

Gedragsproblemen in scholen - Win een gratis exemplaar Het denken en handelen van leerkrachten
Kees van der Wolf en Tanja van Beukering 2009, Acco.
Aanrader voor leerkrachten, zorg- en leerlingbegeleiders en al wie met gedragsproblemen te maken heeft. Goed onderwijs  en het denken en handelen van de leraar zijn cruciaal, dat is het uitgangspunt. Het boek biedt wetenschappelijk onderbouwde houvast. Met een sterke focus op de toepassing  in de praktijk. Lees de recensie van Jo Dauwen. Mail je gegevens naar wedstrijd@letop.be en maak kans op een gratis exemplaar.

De Dag dat ik hoorde dat… - Win een gratis exemplaar
Henriëtte Hubers-Kromhof, 2008, Pica
Nederlandse en Vlaamse ouders getuigen over hun kinderen met autisme, lichamelijke handicaps, CFC-syndroom, Downsyndroom, e.a. Aangrijpende verhalen over het proces van acceptatie, verdriet, machteloosheid. Maar ook over liefde, geluk, innerlijke verdieping en groei. Katrien Vanherpe bespreekt. Ook van dit boek geven we een exemplaar weg. Mail wedstrijd@letop.be.

in de letop-kijker

Werken met voorleessoftware in de klas
Voorleessoftware helpt leerlingen met ernstige lees- en of spellingproblemen. Bij het schrijven en het lezen van tekst, maar ook bij het studeren. Tal van tips vind je in deze fiche uit de map 'Surfplank'. Bekijk ook de fiche met tips om de software remediërend in te zetten bij een groepje leerlingen.

online lezen

Nederlands protocol dyslexie MBO
Het Protocol Dyslexie mbo won in Nederland de Alfabetiseringsprijs 2010. Hoofdauteur is Ria Kleynen. Bedoeld voor leerlingen en docenten hoger middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Delen ervan zijn bruikbaar voor Vlaanderen. Hoofdstuk 6 bijvoorbeeld geeft leerkrachten en begeleiders tal van tips voor een goede aanpak. Het handboek kan je downloaden op de CINOP-site.

Kwaliteitskaarten aanvankelijk technisch lezen
Kwaliteitskaarten zijn praktische handvatten voor het taal-, lees- en rekenonderwijs. Uitgewerkt door het Projectbureau Kwaliteit in samenwerking met het Nederlandse ministerie van 0C&W. Deze maand zetten we de kaarten 'aanvankelijk technisch lezen' in de kijker. Heel bruikbaar voor leerkrachten en begeleiders in Vlaanderen! De kwaliteitskaart 'Lezen voor ouders' geeft ouders tips om hun kinderen te stimuleren en te begeleiden bij het lezen.

we signaleren

10-jarig grootschalig onderzoek naar dyslexie in Nederland afgesloten
In Nederland volgden onderzoekers van drie universiteiten gedurende 10 jaar 300 kinderen van bij hun geboorte.
180 daarvan kwamen uit gezinnen waar dyslexie voorkomt. Men onderzocht de ontwikkeling, oorzaken en aanpak van het probleem.
Binnenkort maakt men de uitgebreide resultaten bekend.
We volgen dit op. Lees nu al een bericht over de eerste conclusies op de site van Balans Digitaal.

Rotaspel- voorbereidend lezen voor 3e kleuter en 1e lj
Walter Kennis ontwikkelde vanuit zijn praktijkervaring materiaal dat kinderen helpt bij het voorbereidend lezen. Het concept steunt op het doordacht vergelijken van woorden, zowel visueel als auditief. Er is een individueel werkboekje met een duidelijke handleiding. Daarnaast is er ook het Rotaspel, een zelfcorrigerend vraag-  en antwoordspel. Beide werden grondig uitgetest in de praktijk. Wij proberen het momenteel ook uit en bespreken het binnenkort uitgebreid.

AVI binnenstebuiten, L. Coppens, Abimo
Veel gestelde vragen over de nieuwe AVI-procedure in Vlaanderen
Lieven Coppens beantwoordt in dit boek de vele vragen in verband met het nieuwe AVI-systeem. Prof. Wim Van Den Broeck schreef de inleiding. Lees meer over het boek in de nieuwsbrief 'Leren en studeren'.
Wij bespreken het boek binnenkort.

agenda-tips

Letop-agenda
Onze agenda biedt een overzicht van het aanbod studiedagen en vorming in verband met leerstoornissen. Check de agenda van november met maar liefst 27 activiteiten.

Expertmeeting voor rekenonderzoekers - rechtzetting
De meeting aan de UGent gaat door op 11 februari 2011 en niet op vrijdag 15 april 2011 zoals we verkeerdelijk melden. De meeting start met een internationale spreker. Onderzoekers uit België en Nederland stellen hun recente bevindingen rond (hoofd)rekenen voor. Wens je een uitnodiging, contacteer dan ineke.imbo@UGent.be.  

Infoavond  'Dyslexie en vreemde talen' - Sprankel
Lezing voor Sprankel in Sint-Amandsberg op 11 november 2010. Conny Milliau is logopediste en remedial teacher met jarenlange ervaring. Zij geeft tal van tips uit de praktijk.

Studiedag Dyslexie en vreemde talen *Eureka* Onderwijs
Schema's, tips en aanpak voor Frans en Engels én gebruik van handige computertoepassingen. Astrid Deblock geeft tal van tips uit de praktijk. Voor leerkrachten Frans of Engels 1ste graad secundair, basisonderwijs en begeleiders. Op donderdag 13 januari 2011 van 9u15-15u45 in het provinciehuis Leuven. Klik hier voor meer info.
Bekijk ook het volledige aanbod studiedagen op de site van *Eureka*Onderwijs.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 november 2010.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven