Letop nieuwsbrief 070 - februari 2010 - 01 feb 2010
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief februari-maart, 2010

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

zeker doen!

Opnieuw inschrijven op onze nieuwsbrief
Nog niet opnieuw ingeschreven? Doe het dan nu! Anders ontvang je binnenkort de nieuwsbrief niet meer. Wie bij het inschrijven anderen uitnodigt maakt kans op een 7-delig zorgpakket.

Korte online-bevraging voor ouders van kinderen met een leerstoornis
Ouders vinden niet zo makkelijk een school die openstaat voor compenserend gebruik van een laptop bij een leerstoornis.
Nog niet meegedaan aan onze online-bevraging?  Maak dan nu even tijd. Meer dan 250 ouders deden het al wel. Nog meer reacties helpen om dit probleem aan te kaarten bij de overheid. We maken de resultaten binnenkort bekend.

Thema-nieuwsbrief rekenen
Post je tips voor volgende de thema-nieuwsbrief 'rekenen' in ons forum. Bieden de nieuwe rekenmethodes genoeg houvast voor zwakke rekenaars? Wat met automatiseren? Moeten de ‘tafels’ gedrild worden? Wat met zwakke rekenaars in de hoogste leerjaren basisonderwijs en de eerste graad secundair? Hoe kunnen ouders hun kind helpen?

letop-nieuws

ADIBib
Minister Pascal Smet tekende mee de overeenkomst tussen Die-'s-lektikus vzw en de Vlaamse Uitgevers Vereniging. Bekijk de persberichten. Ondertussen is een lijst van ruim 400 titels beschikbaar. Zowel voor het basisonderwijs en als secundair onderwijs. Ruim 7.000 bestellingen gingen de deur al uit. Scholen betalen alleen de verzendkost. Een ADIBoek bestellen kan hier.

Leuke boeken voor moeilijke lezers
Ook kinderen met leesproblemen hebben recht op leuke boeken. Dat beslisten een 100-tal kinderen tijdens het Bijzonder Boekenparlement. Jeugdboeken zouden in verschillende leesniveaus en op cd moeten bestaan. Lees het bericht.

nieuw op letop

(Gratis) aan de slag met luisterboeken
Een kinder- of jeugdboek laten voorlezen op de computer? Dat kan met gratis Daisy-software AMIS. De Daisy-luisterboeken zelf ontleen je gratis bij bibliotheek Luisterpunt. Die heeft een ruim aanbod actuele jeugdboeken. In een Daisyboek kan de lezer navigeren en de snelheid van voorlezen bepalen. Een tip voor ouders maar ook voor scholen! Met deze wegwijzer kan je meteen aan de slag.

Interactief voorlezen
Interactief voorlezen stimuleert het begrijpend luisteren bij kleuters en jonge lezers. Het bevordert de ontwikkeling van taal en woordenschat bij risico-kleuters. Deze werkvorm past binnen een preventieve aanpak van leesproblemen en taalproblemen. Lees meer over de achtergrond en werkwijze in dit artikel.

we bespreken

Mindfulness voor kinderen Gids voor onderwijs, hulpverlening en ouders
P. Catry en J. Decuypere, Acco
Achtergrond en een stapsgewijze opbouw om mindfulness te introduceren en te integreren. In je eigen leven thuis, op school en in  een therapeutische setting. Lees de recensie van Saskia Geerts.

Therapie bij dysorthografie en dyslexie, Introductie
L. Cuyvers, Garant
Logopedische therapie aan kinderen met een leerstoornis gebeurt stapsgewijs. Ze wordt opgebouwd vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief. Samen met de ouder als cotherapeut.
Psycholoog, Bram Deeren bespreekt voor ons het boek.

in de letop-kijker

Hardop denkend leren lezen
J. D. Wilhelm, Onderwijs maak je samen
Hoe kan je aan denkstimulering doen tijdens begrijpend lezen bij (taalzwakke) leerlingen? In groepje(s) of individueel. Jeffrey Wilhelm biedt strategieën en de manier om ze aan te leren. Lief Nauwelaerts besprak het boek.

online tips

Online begrijpend lezen oefenen (basis en secundair)
Op de CITO-site leestrainer vinden leerkrachten (en ouders) oefeningen begrijpend lezen. Per leerjaar en per vaardigheid. Er zijn ook Cito-oefentoetsen. Interessant voor leerkrachten is het luik 'problemen nader bekeken'. Per probleem (technisch lezen, woordenschat, begrijpend luisteren) krijg je tips en klik je door naar oefeningen.

Effectieve aanpak van (begrijpend) lezen
Wat zijn de kenmerken van een goede les begrijpend lezen? Welke aanpak werkt en welke werkt niet? Dr. Kees Vernooy staat hier bij stil  in zijn paper ‘Effectief leesonderwijs nader bekeken’ (digitale implementatiekoffer). Een aanrader voor zorgbegeleiders, leerkrachten en al wie met lezen en leesproblemen bezig is.

Gratis kinderboek over autisme downloaden
Nieuwsbriefabonnees van Uitgeverij Pica kunnen het kinderboek 'Jessica op vakantie' gratis downloaden. Schrijfster, Florine Puts vertelt over een jongen met autisme en zijn zus. Aan het eind van elk hoofdstuk geeft ze uitleg over autisme op kindermaat.

Hoorleesboeken
Marian Verhallen pleit voor de structurele inzet van digitale prentenboeken in het onderwijs. Om leerproblemen te voorkomen. Kinderen onthouden nieuwe woorden beter als ze tegelijk kijken én luisteren. Lees het verslag van het onderzoek op de site van de Universiteit van Leiden.De Bibliotheek Breda heeft met toestemming van de uitgevers prentenboeken bewerkt. Je kan de digitale prentenboeken op hun site bekijken en beluisteren.

Nieuwe AVI
Binnen onderwijs leeft heel wat onzekerheid over de invoering van de nieuwe AVI-niveaus. Er is immers (nog) geen normering voor Vlaanderen. Lieven Coppens organiseert een korte, netoverschrijdende rondvraag. Je kan nog deelnemen tot half april met het wachtwoord AVI. Zijn bevindingen maakt hij binnenkort bekend. Bekijk de aanbevelingen van de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO. Ook het Vlaams Forum voor Diagnostiek gaf recent zijn advies.
Ons forum staat open voor reacties en vragen.

Dyslexie-vriendelijk
Teksten of toetsen beter leesbaar maken kan met een paar simpele aanpassingen. Werk met regelafstand van 1,5, een schreefloos lettertype (12) en een goede indeling.  Nederlandse experts verzamelden tips en testen ze ook uit. Het Dedicon-project 'Richtlijnen dyslexie' zet ze per doelgroep een rijtje. Dit artikel in JSW, jaargang 93 biedt een samenvatting en een checklist.

letop-tips studiedagen

Vakantiecursussen *Eureka* Onderwijs
Leerlingen van 7 tot 14 jaar met leerstoornissen kunnen voor een intensieve cursus terecht in *Eureka Onderwijs. Er is een breed aanbod rekenen, taal, vreemde talen, leren leren en computer. Tijdens de paasvakantie van 12 tot 15 april 2010. Tijdens de grote vakantie van 16 tot 19 augustus 2010. Bekijk het overzicht op de *Eureka*-site.  

Vakantiecursussen De Puzzel
De Puzzel organiseert tal van cursussen voor leerlingen met leerproblemen. Ondermeer faalangstraining voor kinderen basisschool en jongeren begin secundair tijdens de paasvakantie van 12 tot 15 april 2010.

Internationaal congres dyslexie
De III All European Dyslexia Conference brengt tal van internationale sprekers naar Brugge. Van 22 tot en met 24 april 2010. Een organisatie van  KHBO, campus Brugge en the European Dyslexia Association.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 april 2010.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven