Letop nieuwsbrief 068 - december 2009 - 01 dec 2009
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°68, december, 2009

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuwtjes

Thema-nieuwsbrief 'differentiatie'
Deze nieuwsbrief heeft als thema 'differentiatie'. Bezorg ons voor 5 januari je bijdrage voor de thema-nieuwsbrief 'begrijpend lezen en luisteren.' Dat mag het verhaal van jouw school of klas zijn, een praktijkgericht artikel, materialen of een eindwerk. We belonen de beste inzending met een 7-delig zorgpakket en publicatie op onze site.

Win een film en boek 'Ik heet niet dom'.
Je kan nog steeds je reactie kwijt in ons forum '7 jaar letop'. Elke maand belonen we een originele reactie. Deze maand gaat het pakket 'Ik heet niet dom' (boek en film) naar Veronique Janssens.

letop-nieuws

ADHD-toolkit
Vlaamse basisscholen en CLB's ontvingen ondertussen een exemplaar van de ADHD-toolkit.
Dankzij de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Je kan nu ook een extra speldoos bestellen of de materialen downloaden.

nieuw op letop

Effectieve vormen van differentiëren
Van welke differentiatievormen is het effect bewezen? Resultaten van onderzoek hierover vinden nog te weinig hun weg vinden naar de onderwijspraktijk. We geven graag een aanzet door een aantal bevindingen op een rijtje te zetten. Daarbij baseren we ons op het artikel 'De grenzen van gedifferentieerd onderwijs' van dr. R.J. Bosker. Ons forum staat open voor alle reacties, vragen, tips en bevindingen. We lanceren meteen een vraag: 'Is naast convergente differentiatie ook divergente differentiatie nodig voor sommige leerlingen'?

in de letop-kijker

Gerichter differentiëren
Snel een zicht krijgen op leerlingen die nog extra instructie nodig hebben? Dat kan met behulp van een uitwisbaar bordje of een stevig blad in een plastieken mapje. Leerlingen maken bijvoorbeeld een staartdeling en steken hun bordje omhoog. De leerkracht ziet in één oogopslag wie nog fouten maakt. Ga aan de slag met de leerzorg-fiche 'Begrip en basiskennis van leerlingen controleren'. Bruikbaar vanaf begin basisonderwijs tot 1e graad secundair.

Niveauverschillen tussen leerlingen opvangen
Deze leerzorg-fiche legt uit hoe leerlingen zelfstandig verbeteren en elkaar daarbij 'coachen'. De leerkracht krijgt op die manier de handen vrij om met een groepje leerlingen intensief te werken. Bruikbaar eind basisonderwijs en begin secundair.

Differentiatie bij huiswerk en lessen
Sommige leerlingen zitten uren aan hun huiswerk en lessen. Anderen kost het nog geen halfuurtje. Deze fiche geeft tips om leerlingen hulpmiddelen te laten gebruiken en/of minder oefeningen te laten maken.

online-tips

Effectief leesonderwijs nader bekeken
Deze paper is een aanrader voor al wie met leesonderwijs te maken heeft. Dr. Kees Vernooy zet wetenschappelijke inzichten over wat werkt op een rijtje. Hij pleit daarbij voor convergente differentiatie. Daarbij profiteren alle leerlingen van de groepsinstructie. Zwakke lezers krijgen verlengde instructie (herhaling en preteaching). Kees Vernooy is een autoriteit op het gebied van de aanpak van leesproblemen. Op de CPS-site vind je nog meer artikels van zijn hand.

Differentiatie in de leesles
Deze kaart op 'de site taalpilots' geeft twee modellen voor convergente differentiatie in de leesles. Daarbij is het doel om  met alle leerlingen minimaal de gestelde doelen te halen. Risicoleerlingen hebben meer tijd nodig voor instructie en begeleide oefening om die doelen te halen. De website taalpilots bespreken we binnenkort uitgebreid.

Differentiatie in de rekenles
Artikel, verschenen in de Special rekenen van Didaktief. De auteurs pleiten voor het doorlopen van de oefenstof met de ganse klas. Na de gezamenlijke instructie krijgen zwakkere leerlingen verlengde instructie en extra (begeleide) inoefening. Men raadt ook aan om elke les te starten met het oefenen van het automatiseren.

Rekenspel voor kleuters
Dit artikel in Balans Magazine beschrijft een rekenspel voor kleuters met weinig getalgevoel. Ontwikkelingspsycholoog R. Siegler ontwikkelde het bordspel. De combinatie van zien, horen, doen en voelen versterkt de leerervaring. Een uur intensief 'spelen' zou al effect hebben. De beschrijving van het spel vind je de site 'Onderwijsgek'.

online doen

Sommenmaker
Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen zijn de werkbladen van de methode vaak te druk met te veel oefeningen. Met sommenmaker maak je snel en online rekenwerkbladen met antwoordbladen. Je kan heel gericht het soort oefeningen kiezen. Groot voordeel is dat je het aantal oefeningen en de tekengrootte kan instellen. Bruikbaar vanaf begin eerste leerjaar tot begin secundair.

Klokkijken
Op een eenvoudige manier klok lezen oefenen? Dat kan op de site klokkijker. Je kan het uiterlijk van de klok wijzigen en kiezen wat je wil oefenen. De leerling krijgt een klok te zien en zegt voor zichzelf het tijdstip. Daarna bekijkt en beluistert hij het correcte antwoord. De digitale klok vinden we niet zo duidelijk. Digitaal klok lezen oefenen doe je beter op deze site.

we bespreken

Kinderen met dyscalculie
A. Desoete &T.Braams, Boom
Het boek geeft leerkrachten, ouders en begeleiders meer inzicht in rekenstoornissen. Tegelijkertijd biedt het didactische tips en suggesties voor de begeleiding. Trefwoorden daarbij zijn een eenduidige aanpak, weer vertrouwen geven en het kind zelfredzaam maken op rekengebied. Dit boek hoort volgens ons thuis in elke school en in elk CLB. Lees onze uitgebreide bespreking.

letop agenda

Studiedagen januari
Onze agenda groepeert het aanbod in verband met leerzorg van erkende verenigingen en nascholingsorganisaties. Per maand vind je een overzicht van studiedagen, lezingen en cursussen. Zowel voor leerkrachten als ouders. Check nu de januari-agenda.

Studiedagen februari
Ook in februari is er een groot aanbod van interessante studiedagen. Zelf je aanbod aankondigen kan eveneens.

Letop-tips studiedagen

Differentiatie in onderwijs-en leerproces
Op 14 en 28 januari 2010 in Brussel. Bedoeld voor directeurs basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs. Hoe kan men  via zelfevaluatie een veranderingsproces in de school op gang brengen? Een organisatie van de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Curriculumaanpassingen
bij (grotere) leerverschillen in de klas

Woensdag 20 januari 2010 in Heverlee. Hoe kan men binnen de klas differentiëren voor leerlingen met een specifieke onderwijsvraag?  Een organisatie van de PDCL.

STICORDI op korte en lange termijn
Vrijdag 5 februari 2010 in Leuven. Handelingsgericht plannen bij leerlingen met leerstoornissen. Wie heeft nood aan meer verbale uitleg? Wie heeft nood aan structurerende schema's? Wie heeft houvast aan regels? Wie leert vooral door het maken van oefeningen? Anny Cooreman analyseert telkens vanuit een modelleer 'modelleerling' hoe men de begeleiding kan aanpassen en bijsturen. Een organisatie van *Eureka* Onderwijs.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 januari 2010.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven