Letop nieuwsbrief 064 - juni 2009 - 01 jun 2009
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°64, juni, 2009

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Vacature
Die's-lekti-kus vzw zoekt per 1 september 2009 een gedetacheerd medewerker. Zowel een voltijdse als halftijdse betrekking is mogelijk. Bekijk de vacature en dien je kandidatuur in. Let op! Alleen wie vastbenoemd is in het onderwijs komt in aanmerking.

DIGIBIB verandert van naam
DIGIBIB wordt ADIBib en kan verder werken dankzij de steun van de Vlaamse Overheid. Bestellen kan weer vanaf 1 juli. De ADIBoeken zijn gratis. Je betaalt voortaan enkel nog de verzendkosten. We starten met omzettingen voor 2de en 3de graad secundair en hoger onderwijs. Staat je boek nog niet in de bestellijst, vraag het dan aan via de site. Voor meer info check je best regelmatig de Letop-site, problemen melden kan via adibib@letop.be.

nieuw op letop

Tips overgang basis naar secundair
Bekijk in ons forum de tips van leerkrachten, zorgbegeleiders en ouders in verband met de overgang basis naar secundair. Reageer en post je eigen tip. Katelijne Janssens en Josée Heymans ontvangen voor hun tip een video 'Ik heet niet dom'.

BASO-fiche
Basisschool Lenteland vult per leerling een BASO- fiche  in en bespreekt ze met de ouders. Zorgcoördinator Wim Devarrewaere vraagt zich af hoe zinvol secundaire scholen zo een fiche vinden.  Welke items zijn nuttig en wat is misschien overbodig?  Reacties, tips en andere praktijkvoorbeelden zijn welkom. Reageer in het forum.

Onderzoek rekenvaardigheden
Kunnen we kinderen met rekenstoornissen al in de kleuterklassen opsporen en hen een betere start geven? Pieter Stock doctoreerde eind 2008 aan de U Gent met een langlopend onderzoek naar voorbereidende rekenvaardigheden. In dit artikel zet hij de belangrijkste bevindingen  op een rijtje. Het volledige doctoraatsonderzoek is o.m. in te kijken in de SIG-docudienst.

Helpt het nu echt?
Agnes Van De Weerde onderzocht het gebruik van compenserende software op (Nederlandse) SBO scholen. De meerwaarde bij dyslexie is duidelijk. Een sterke visie en een traject voor implementatie zijn wel een voorwaarde. Naast voldoende computers in de klas, goede afspraken en deskundige leraren. Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift voor Remedial Teaching

Aanvulling 'Surfplank'-map
Vanaf 1 juli kan je via onze letop-site deelmappen downloaden.  Eén map bevat alle stappenplannen voor het gebruik van voorleessoftware. Er worden nieuwe stappenplannen toegevoegd. Ondermeer een stappenplan voor het gebruik van Word 2007.

in de letop-kijker

Extra nieuwsbrief dyslexie
Vorige maand verscheen er op onze site een extra nieuwsbrief 'dyslexie'. Hierin worden nog eens alle weetjes i.v.m. dyslexie gebundeld.

Checklist schoolkeuze 
Voor ouders van een kind met een leerstoornis is het kiezen van een school (secundair) moeilijk. Deze leidraad geeft tips en een checklist. Ook nuttig voor scholen om ouders te informeren over hun zorgbeleid.

Oefentip
Leerlingen met leerstoornissen moeten ook tijdens de vakantie oefenen. Met de computer werken is dan meer motiverend. Leerlingen basis en secundair kunnen aan de slag met de oefenfiches uit de map 'Surfplank'. Ook ouders kunnen die gratis downloaden. Ga bijvoorbeeld aan de slag met de fiche 'tafels oefenen'. Of de fiche 'woordenschat Frans oefenen'.

Oefenlinks
Op de pagina online oefenen onze favorieten. Rubrieken: rekenen, taal, wiskunde, lezen, Nederlands en Frans. Bij elke site vind je een korte bespreking en de doelgroep.

Preteaching vreemde talen
Voorkom dat leerlingen met een leerstoornis 'falen' bij de start van Frans of Engels. Dat kan door 'preteaching'. Ouders kunnen aan de slag met deze tips. Om tijdens de vakantie 'spelend' de uitspraak van woorden te leren. En de eerste lessen van de klasmethode voor te bereiden.

Plan vakantie
Structuur en afwisseling zijn nodig om een leuke vakantie te beleven. Een kalender 'plan je vakantie' helpt ouders . Uit 'Brieven van Daan', brochure van Centrum Zit Stil.

we bespreken

Juf, mag ik overvaren
M. Litière, Lannoo
In Juf, mag ik overvaren bespreekt Marc Litière de problematiek van de schoolrijpheid.
Wanneer is je kind klaar voor de basisschool? Kun je schoolrijpheid 'meten'? En hoe kun je je kind helpen om zich voor te bereiden op 'de grote school'? Prof. Annemie Desoete bespreekt het boek.

we signaleren

Schakelklas
Martine Fontaine vertelt  haar ervaringen met de 'Schakelklas'. In die klas krijgen drie groepen aangepaste ondersteuning. Kinderen met een voorsprong, met taalproblemen en kinderen voor wie het 1e leerjaar te vroeg komt. Dit artikel verscheen in EE-magazine van CEGO.

CD-rom studiekeuze
Een studiekeuze maken bij de start of in de loop van het secundair? Met de cd-rom 'Wie wordt wat?' maken leraren leerlingen én ouders kennis met beroepen en sectoren. Op een speelse en educatief manier. Geschikt om te gebruiken in klasverband. Vraag nu een gratis exemplaar aan.

ICT zonder beperkingen
Boek met tips voor het gebruik van ICT door leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Wordt medio september gratis verspreid in alle Vlaamse scholen. Een initiatief van de Vlaamse Overheid in samenwerking met Modem.

Samenleesboeken
Serie 3 verscheen bij Abimo. Je kind leest de deeltjes op een eenvoudig niveau in een groot lettertype. Als ouder (of broer of zus) lees je de tekstdeeltjes op een hoger leesniveau in een gewoon lettertype. Ideaal om thuis samen met je kind te lezen en te oefenen. Voor scholen zijn de boekjes geknipt om in te zetten bij tutorlezen.

online-tips

Pleuteren
Volg de nieuwe webstek bij de Nieuwsbrief Leren van Lieven Coppens. Daarin richt hij zich naar het kleuteronderwijs. Deze maand zet hij twee publicaties in verband met beginnende geletterdheid in de kijker.

Vakantietips
Op de site klasse voor ouders vind je tal van tips voor de vakantie. Ondermeer 100 doe-ideeën. Kinderen kunnen ook helpen bij taken en klussen. Met het vakantie-klusplan zet je ze aan het werk.

agenda

Vakantiecursus kleuters
De overstap van 3de kleuter naar 1ste lj. vlotter laten verlopen? *Eureka*onderwijs organiseert begin juli een vakantiecursus. Op een speelse manier wordt in in kleine groepjes gewerkt. Voor leerlingen basis en secundair is er in augustus een aanbod.

Lees- en schrijfmoeilijkheden
SIG organiseert een praktijkgericht studiedag op 24 augustus 2009. Hilde Heunick bekijk de lees- en schrijfmoeilijkheden die zich voordoen in de verschillende jaren van de lagere school. Met veel aandacht voor oplossingsgericht denken en ondersteunende maatregelen.

Leerzorg
VSPW Kortrijk start vanaf september met een nieuw bijscholingsaanbod. Doelstelling is om scholen en hun personeel daadwerkelijk te ondersteunen in hun 'leerzorg'. Scholen of scholengroepen kunnen ook contact opnemen voor ondersteuning of vorming op maat.

Rekencoach-spellingcoach
Leerlingen met rekenproblemen of spellingproblemen gericht ondersteunen via remediëren en compenseren? Volg dan volgend schooljaar de cursus 'rekencoach' of 'spellingcoach' bij *Eureka*onderwijs. Doelgroep: zorgbegeleiders en buitenschoolse begeleiders.

Symposium dyslexie
Van onderzoek naar verantwoord (be)handelen. Op 17 september 2009 in Gasthuisberg, KuLeuven. Met (inter)nationale bijdragen over onderzoek, diagnostiek en behandeling. Prof. Pol Ghesquière leidt in. Een organisatie van Logopedische en Audiologische wetenschappen KuLeuven.

Symposium ouderbegeleiding
Sig lanceert Insigt, een jaarlijks symposium op vrijdag 2 oktober 2009. Met als doel hulpverleners (nog) meer inzicht geven in een bepaald thema via een recente stand van zaken. Als eerste thema komt ouderbegeleiding aan bod.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 10 juli 2009.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven