Letop nieuwsbrief 063 - mei 2009 - 01 mei 2009
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°63, mei, 2009

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Vacature
Die's-lekti-kus vzw zoekt dringend een gedetacheerd medewerker. Bekijk de vacature. Let op! Alleen wie vastbenoemd is in het onderwijs komt in aanmerking.

Bestellen map 'De computer, mijn surfplank'
De groene werkmap Surfplank kan je tot eind juni bestellen aan € 35 in plaats van € 60. Mede dankzij de steun van CERA. In de map vind je basisfiches 'tekstverwerking'. Oefenfiches voor de verschillende vakken en fiches 'compenseren met aangepaste software'.

Van kleuter naar basis, van basis naar secundair
Hoe zorg je dat de overgang voor leerlingen met leerproblemen vlot verloopt? Hoe bereid je hen nu al voor?  Hoe geef je vlot informatie door? Heb je een voorbeeld, tip of getuigenis uit de praktijk voor onze volgende nieuwsbrief?  Mail dan naar contact@letop.be.  We belonen de beste tips met een video 'Ik heet niet dom'.

in het nieuws

Visienota
Lees het voorstel en de reactie van minister Vandenbroucke op het rapport van de commissie Monard. In dat rapport doet een groep experts voorstellen voor de hervorming van  het secundair onderwijs. Met als doel elke leerling de beste kansen te bieden.

nieuw op letop

Kwaliteitsvolle leerinteractie met kleuters (M.I.S.C.)
Hoe het denkpotentieel van kleuters optimaal ontplooien? Albert Janssens illustreert de theorie 'MISC' met praktische voorbeelden in dit artikel. De rol van de ouder en de kleuterleidster is cruciaal. Zij vinden tal van tips. Op de Cesmoo-site vind je meer info en een overzicht van cursussen en opleidingen.

De denkhoeden
Erik Bakkers beschrijft in deze bijdrage 'de denkhoeden'. Een manier om met verschillende brillen naar een probleem te kijken. En om kinderen op een andere manier te leren denken. De auteur koppelt de theorie van het conceptueel denken aan voorbeelden uit de praktijk. Dit artikel verscheen eerder onder een andere vorm in het ee-m@gazine van CEGO, jrg. 06-07-9/1.

Werken met denkspelen
Jan De Cuypere volgde de IVP-opleiding. In zijn artikel  schetst hij een aanpak om met 'denkspelen' de denkontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarbij legt hij de link met Feuerstein. Hij ook geeft voorbeelden van uitnodigende spelmaterialen.

in de letop-kijker

MindMapping
Leerlingen onthouden sneller en beter als ze kernwoorden binnen een structuur zien. Met kleuren, pijlen of cirkels maken ze een mindmap op papier. De fiche 'Hoe maak ik een mindmap' helpt hen daarbij. De map 'Surfplank' biedt een stappenplan bij de gratis software eMindMaps. De site 'Masterplan dyslexie' heeft een kijkwijzer met een overzicht van andere mindmap-software.

Checklist schoolkeuze 
Voor ouders van een kind met een leerstoornis is het kiezen van een school (secundair) moeilijk. Deze leidraad geeft tips en een checklist. Ook nuttig voor scholen om ouders te informeren over hun zorgbeleid.
Lees het artikel hier. Of stel een vraag in het forum.

we bespreken

Hardop denkend leren lezen
J. D. Wilhelm, Onderwijs maak je samen
Hoe kan je aan denkstimulering doen tijdens begrijpend lezen bij (taalzwakke) leerlingen? In groepje(s) of individueel. Jeffrey Wilhelm biedt strategieën en de manier om ze aan te leren. De leerkracht of zorgcoördinator staat daarbij hardop denkend model. Lief Nauwelaerts bespreekt het boek.

Ontwikkeling stimuleren
A. Janssens, Acco
'Mediatie' is het doelbewust aanbrengen van denkvaardigheden.  Met als doel het leergedrag van het kind te stimuleren. In dit werkboek vinden leerkrachten en ouders achtergrond. Ze krijgen praktische tips om via mediatie de ontwikkeling te stimuleren. Hervé Wellens bespreekt  het boek.

Waar komt dat gedrag vandaan?
20 tips en interventiestrategieën voor leerkrachten
B. Bateman & A.Golly, Pica
Erg praktisch boekje 'eerste-hulp-bij-probleemgedrag' Je leert breed kijken naar probleemgedrag: gebeurtenis, gedrag en gevolg. Met behulp van een vragenlijst. En een schema voor interventie opstellen. Een aanrader zowel voor secundair als basisonderwijs. Ilse Van Praet en Inge Baetens bespreken en zetten een aantal tips op een rijtje.

we signaleren

ADDaisy
T. Ehrlich, Uitgeverij aan Zee
In dit kinderboek legt ADDaisy op speelse wijze uit wat ADD is. Ze geeft tips om er mee om te gaan. Het boekje is (ook) erg geschikt om ADD met kinderen te bespreken, zowel op school als thuis. Lees de bespreking van Lieven Coppens op zijn blog. De fiche 'ADD' uit de map 'Leerzorg' zet kenmerken en do's en don'ts op een rijtje. 

Poeka
L. L'Ecluse, Abimo
Poeka is een kat die de stad intrekt en zich vele vragen stelt. Over vriendschap, fantasie en herinneringen. Het boek is geschikt om te filosoferen met kinderen van 5 tot 12. Leerkrachten en ouders vinden in de te downloaden handleiding duidelijke werktips en concrete vragen.

online-tips

Overzicht denkspellen
Op zoek naar een denkspel voor de (kangoeroe)klas of voor thuis? De site hoogbegaafdvlaanderen biedt een overzicht. Met telkens een kort beschrijving.

Neurokids
Deze site wil de  werking van de hersenen  aanschouwelijk maken voor kinderen (en volwassenen). In 'verken' leren ze over de wereld van het brein, neuronen en zintuigen.
Ze spelen de hersenspelletjes. Of voeren de proeven in 'experimenteer' uit.

agenda

Letop-agenda
Bekijk de agenda van mei met een overzicht van studiedagen, lezingen en cursussen. Het aanbod richt zich zowel naar ouders als mensen in het onderwijs.

Symposium dyslexie
Van onderzoek naar verantwoord (be)handelen.
Op 17 september 2009 in Gasthuisberg, KuLeuven. Met (inter)nationale bijdragen over onderzoek, diagnostiek en behandeling. Prof. Pol Ghesquière leidt in. Een organisatie van Logopedische en Audiologische wetenschappen KuLeuven.

Het ABC van de schoolattesten
Op het einde van het schooljaar komt het gevreesde moment. Wat gaat het worden? Een A-, B- of C-attest? Een verwijzing? Een attest buitengewoon onderwijs? Wat betekent zo een attest nu eigenlijk? Centrum Zit Stil organiseert workshops in verschillende steden.

Vakantiecursussen Eureka
Cursussen rekenen, taal, vreemde talen voor leerlingen basisonderwijs en secundair. Nieuw is de cursus voor kleuters die voorbereidt op het 1e leerjaar. En de cursus 'Computervaardigheden voor leerlingen vanaf 10 jaar', samen met een coach. Check de website voor het volledig overzicht.

Vakantiecursussen De Puzzel
Aanbod cursussen basisonderwijs en secundair onderwijs in augustus 2008. Ondermeer 'Welke studiemethode past het best bij mij?' 'Hoe verwerk ik grote hoeveelheden leerstof?'.

Ict en leerzorg
Het Departement Onderwijs & Vorming organiseert een gratis studiedag. i.s.m. MODEM. Daarop wordt nieuw, gratis ICT materiaal voorgesteld. de studiedag is bedoeld voor leerkrachten en ICT-coördinatoren buitengewoon  en gewoon onderwijs. En voor GON-begeleiders, zorgcoördinatoren, CLB-personeel.  Deelnemen is gratis aar vooraf inschrijven is verplicht.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 10 juni 2009.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven