Letop nieuwsbrief 062 - maart 2009 - 01 mar 2009
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°62, maart, 2009

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Studiedagen 'De computer, mijn surfplank'
Schrijf nu in voor één van de 5 praktijkgerichte regionale workshops. Deelnemers brengen hun eigen laptop mee.
Ze doorlopen de map ‘Surfplank’ en proberen tips en technieken uit om ICT te integreren binnen ‘Leerzorg’. Doelgroep: leerkrachten, zorg- of leerlingbegeleiders,
CLB-medewerkers en buitenschoolse begeleiders.
Ook al wie op gebied van ondersteuning en beleid bezig is met dit thema. Een organisatie van Die-’s-lekti-kus vzw.
Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt.

Nieuwsbrief denkstimulering
De volgende nieuwsbrief heeft als thema ’denkstimulering
op alle niveaus’. Heb je een voorbeeld, tip of getuigenis uit de praktijk? Mail dan naar contact@letop.be. Wij publiceren ze graag. We belonen de beste tips met een werkmap ‘Surfplank’.

in het nieuws

Bednet
Minister Vandenbroucke breidt het project uit naar het secundair onderwijs. Zieke leerlingen volgen de lessen rechtstreeks van thuis uit via de computer.  Zo houden ze ook contact met de klasgenoten. Nieuw is ook dat deeltijds thuisonderwijs mogelijk is. Zo stappen leerlingen weer geleidelijk in op school.

nieuw op letop

Ik heb het altijd gedaan
Het negatieve zelfbeeld van een kind met ADHD ombuigen. Door het geleidelijk anders te leren denken en reageren.
Met als resultaat dat het beter functioneert en positief naar zichzelf kijkt. Christel Verstappen, zorgcoördinator illustreert hoe dit verliep in haar school. Lief Nauwelaerts kadert dit voorbeeld uit de praktijk in de rationeel-emotieve therapie. Dit is een belangrijke stroming uit de cognitieve gedragsmodificatie.

Geef jongeren zelfvertrouwen
Marijke Bisschops staat stil bij wat zelfvertrouwen precies is. Hoe je het krijgt, het soms verliest en  het (weer) kan vinden. Ouders en leerkrachten vinden in haar bijdrage concrete tips om jongeren meer zelfvertrouwen te geven.
In het tweede deel richt ze zich naar de jongeren zelf.
Dit artikel verscheen eerder in Caleidoscoop, nr 3 jaargang 20.

in de letop-kijker

Werken aan een positief zelfbeeld bij leerlingen met leerstoornissen
Leerlingen met leerstoornissen kijken meestal ‘negatief’
naar zichzelf. Anny Cooreman en Els Van Doorslaer zetten tips en activiteiten om hun zelfvertrouwen te versterken op een rijtje. Zowel voor ouders als leerkrachten en begeleiders. Ondermeer het werken met de ‘zelfbeoordelingsschaal’ uit de rode werkmap ‘Leerzorg.

Tip van de maand
Veerle Meskens wint een video ‘Ik heet niet dom’ voor haar tip in verband met zelfbeeld. Ze werkt met een zilveren beker. Elke leerling krijgt die om beurt. Lees haar tip in het forum en reageer.

we bespreken

Dragon NaturallySpeaking
Dirk Callebaut bespreekt de nieuwste versie van deze software die spraak omzet in tekst. Hierbij dicteert de leerling tekst in een microfoon. Die tekst verschijnt op het computerscherm. Hulpmiddel voor leerlingen vanaf 10 jaar bij wie de motorische en of spellingproblemen heel ernstig zijn. Bekijk het stappenplan uit de map ‘Surfplank’ voor het gebruik van deze software. 

Het geheim van de ruimtelift
E. Thys & Autisme Centraal, uitgeverij EPO
Stripverhaal dat je door de ogen van een jongen met autisme(spectrumstoornis) laat kijken. Achteraan de strip ook tips om het verhaal te  gebruiken bij psycho-educatie
en sensibilisering.
Bekijk de recensie van Lief Nauwelaerts.

Ongewild lastig
M. Baard & D. van der Elst, PICA
‘Ongewild lastig’ geeft  meer inzicht in het gedrag van kinderen met stoornissen als autisme AD(H)D, NLD en OCD. Het legt de stoornissen beknopt en in begrijpelijke taal uit. Concrete tips helpen om deze kinderen beter te ondersteunen. Lees de bespreking van Ines Springael.
Dit boek sluit prima aan bij de fiche autisme en de fiches leerstoornissen uit de werkmap ‘Leerzorg’.

SOS stresskids
W. Peerlings, Lannoo
Hoe ontstaat stress bij kinderen? Hoe uit het zich?
Wat voor gevolgen heeft het op het kind en zijn omgeving? Hoe ga je er als ouder, begeleider, leerkracht mee om en hoe kan je het voorkomen? Inge Baeten bespreekt het boek en haalt enkele praktische tips aan.

Hoe poppetjes model staan voor zelfinstructie bij jonge kinderen met risico voor depressie
Anny Vangilbergen begeleidt als zorgcoördinator leerlingen die zich niet goed in hun vel voelen.
Ze beschrijft in dit artikel hoe ze werkt met de preventieve methode 'Pak van mijn hart'. Ondermeer bij Bjorn, een zevenjarige jongen die dreigde depressief te worden.
Lief Nauwelaerts bespreekt het artikel dat eerder verscheen in Zorgbreed (5e jaargang, nr 17).

we signaleren

Ik ben een zonnebloem, jij bent een zonnebloem...
In een filmpje op Klasse voor ouders stelt Ann Van Dessel het zorgbeleid op haar school voor. Blikvanger is de manier hoe ze werkt met het zonnebloemverhaal. Daarmee krikt ze het zelfbeeld van kinderen met problemen op.
Haar verhaal verscheen eerder in 'School en Klaspraktijk, nr. 174'.

Kinderkwaliteitenspel
Uitgeverij CPS
Doel van dit spel is leerlingen van de basisschool en begin secundair  bewust(er) maken van hun eigen kwaliteiten. Bekijk de handleiding met tal van tips om in de klaspraktijk aan de slag te gaan. De versie ‘Ken je kwaliteiten’ richt zich naar leerlingen vanaf 14 jaar.

online-tips

Bibbers
Site op kindermaat voor kinderen met angst- of dwangklachten. Met informatie en tips voor kinderen,
ouders en leerkrachten. Leerlingen kunnen de tekstjes laten voorlezen door te klikken op het luidsprekertje.
Een initiatief van de Nederlandse Angst, Dwang en Fobie Stichting (ADF).

Sociaal-emotioneel
Nederlandse databank met achtergrond, tips, lessuggesties en voorbeelden uit de praktijk. ‘Werken aan’ gaat over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. ‘Omgaan met’ biedt leerkrachten praktische hulp
bij het omgaan van sociaal- emotionele problemen.

agenda

Letop-agenda
Bekijk de agenda van maart. met een overzicht van studiedagen, lezingen en cursussen. Het aanbod richt zich zowel naar ouders als mensen in het onderwijs.

Vakantiecursussen
Verschillende organisaties bieden tijdens de paasvakantie vakantiecursussen voor leerlingen met leerproblemen. Ondermeer rekenen, taal, Frans en vreemde talen.

Faalangst herkennen, begrijpen, aanpakken
Op 9 april 2009 in SIG, Destelbergen. Tijdens het eerste deel van deze studiedag staan het ontstaan, onderhouden en het versterken van faalangst centraal. Het tweede deel reikt handvatten aan om het model toe te passen in de praktijk.

Depressie bij kinderen
Sprankel organiseert een lezing over verdriet en depressie bij kinderen op 16 maart te Hasselt. Dr. Els Swinnen staat stil bij manieren van reageren die helpen om een kind met deze gevoelens te begrijpen en ondersteunen.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 10 april 2009.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven