Letop nieuwsbrief 061 - februari 2009 - 01 feb 2009
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°61, februari, 2009

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Digiboeken
Maandelijks verschijnen nieuwe titels. Check elke maand de lijst. Er zijn nu 306 boeken online beschikbaar.
Ongeveer tweederde zijn B-Digiboeken, die zijn nog niet helemaal leesklaar. Lees aandachtig de info.

Nieuwsbrief zelfbeeld
De volgende nieuwsbrief heeft als thema ‘werken aan zelfbeeld’. Heb je  een voorbeeld, tip of getuigenis uit de praktijk? Mail dan naar contact@letop.be. Wij publiceren ze graag. De beste tips worden beloond met een video ‘Ik heet niet dom’. We schenken er maandelijks vijf weg.

uit het nieuws

Praktijktoets leerzorg
In het kader van het leerzorgplan voerde het CLB in opdracht van de Vlaamse regering een praktijktoets uit.
Men onderzocht voor 8500 leerlingen waar ze bij de invoering van leerzorg terecht komen. Er zou geen grote verschuiving van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs zijn. Lees het persbericht en bekijk de resultaten van het onderzoek.

Leerzorg? Mits meer zorg!
Volgens GOKINZO voorziet het leerzorgplan onvoldoende middelen voor een degelijke binnenschoolse zorgbegeleiding. En blijven 60. 000 kinderen met hardnekkige zorgvragen in de kou staan. Dit blijkt uit de praktijktest die het CLB uitvoerde. Hun verzoekschrift voor meer ‘zorgomkadering’ is ingediend bij het Vlaams Parlement. Met 35.321 handtekeningen.  
Meer info vind je op de website www.meerzorg.be
.

nieuw op letop

Sticordi
Ouders en leerkrachten hebben veel vragen in verband met Sticordi-maatregelen. Wat is het verschil tussen compenserend en dispenserend ? Wie heeft recht op die maatregelen en wie bepaalt dat? Wat met het behalen van een getuigschrift? Lief Nauwelaerts zet in dit artikel de
meest gestelde vragen op een rijtje en tracht ze te beantwoorden. Je kan opmerkingen of tips posten in ons forum.

in de letop-kijker

Leerstoornissen herkennen en aanpakken
Sticordi-maatregelen per stoornis? Je vindt ze in de rode map ‘Leerzorg’. Of je kan ze downloaden. Per stoornis is er één fiche met de opvallendste kenmerken. De achterzijde van
de fiche biedt tips voor ondersteuning in de klas.
Dyslexie, dyscalculie, NLD, dyspraxie en AD(H)D komen aan bod. Er zijn ook fiches ‘hoogbegaafdheid’ en autisme.

Bijkomende problemen
Problemen met tijd en orde brengen leerlingen met leerstoornissen vaak in de problemen. Deze fiches informeren en sensibiliseren de leerkracht, CLB-medewerker en ouder. Ze bieden ook tips om de leerling te leren zelf
zijn problemen aan te pakken.

Compenseren met de computer
Leerlingen met ernstige leerstoornissen kunnen met  ICT vaak hun beperkingen compenseren.
Hoe kan software hen helpen bij het lezen, schrijven, studeren en memoriseren? De fiches uit de groene
Surfplank-map helpen de leerling, ouder en leerkracht op weg.

we signaleren

Gemotiveerd verslag
Het vrij CLB Gent ontwikkelde een draaiboek ‘werken met een gemotiveerd verslag’. Dat biedt scholen een leidraad bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Met een traject voor signaleren, diagnostiek en begeleiding. In de derde graad basisonderwijs en secundair onderwijs. Men stelt een gemotiveerd verslag voor. Dat wordt uitgetest in het kader van de proeftuin 'Gemotiveerd!’.  

Sticordi
Brochure 'Aanpak bij leerstoornissen op school en thuis, STICORDI–maatregelen'. Met achtergrond, voorbeelden uit de praktijk en vele tips. Vooral bedoeld voor ouders.
Maar ook een tip voor leerkrachten en begeleiders.
Bestellen kan via www.sprankel.be.

Languagelearner
Nieuwe Nederlandse voorleessoftware, eenvoudig en goedkoop. Ziet er uit als een basale tekstverwerker.
Leest de teksten die je daarin schrijft voor met prima stemmen. In verschillende talen.
Je kan ook andere teksten in LanguageLearner 'plakken' en ze zo laten voorlezen.
Lees de bespreking van Dirk Callebaut.
Meer over het programma op de site van ICTlearning.

we bespreken

Slimmer dan je baas
Verhoeven S. & Van Nuland J, Cyclus
De auteurs bespreken dyslexie vanuit hun eigen ervaring én hun werk als coach.
Met voorbeelden uit hun leven en praktijk illustreren ze hoe iemand met dyslexie denkt. Ze geven ook tal van tips om beter om te gaan met lezen, schrijven en organiseren.
Lees de recensie van Annemie Desoete. Zij vindt dit boek een leerrijke aanvulling op wetenschappelijke literatuur.

Dyslexievriendelijk proefwerk
K. Asjes en V. de Jong, JSW 5- 2009.
Dit artikel geeft tal van tips om leermateriaal beter leesbaar te maken. Door te letten op de bladspiegel, indeling van de tekst, kleur en lettertype. Ines Springael bespreekt en zet
de belangrijkste richtlijnen op een rijtje. Die werden opgesteld door experts in het kader van het Nederlandse Dedicon-project, Goed te lezen.

Traject bij vermoeden dyscalculie
De Clerck, D. e.a., VCLB
Dit pakket biedt CLB-teams concreet materiaal bij het stellen van een diagnose. Met aandacht voor het diagnostisch gesprek en verslag. Een voorbeeld van een dyscalculiebeleid op school. En van een individueel begeleidingsplan dyscalculie met afspraken, STICORDI maatregelen en een overeenkomst. Annemie Desoete bespreekt het pakket.

online-tips

STICORDI-bank
Tal van voorbeelden van goede praktijk vind je in de STICORDI-bank. Ondermeer begeleidingsplannen en draaiboeken. Zowel voor basisonderwijs als secundair.
Een initiatief van Lieven Coppens. Via zijn onderwijsportaal kan je ook inschrijven op zijn nieuwsbrief.

agenda-tips

Letop-agenda
Bekijk de agenda van februari en maart met een overzicht van studiedagen, lezingen en cursussen. Het aanbod richt zich zowel naar ouders als mensen in het onderwijs. 

Congres Stichting leerproblemen
Vervolg-congres ‘diagnostiek en behandeling van leerproblemen’. Op 22 april 2009 in Heusden-Zolder. 
De focus ligt vooral op voorbeelden uit de praktijk.
Daarnaast zijn er ook lezingen, van o.a. Dr. Kees Vernooy over effectieve leesinstructie. Op de praktijkmarkt zijn ook
de uitgeverijen aanwezig. Inschrijven kan via de site van
de Stichting leerproblemen.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 10 februari 2009.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven