Letop nieuwsbrief 059 - oktober 2008 - 01 okt 2008
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°59, oktober, 2008

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Vacature

Nieuwe Digiboeken
Deze maand weer nieuwe aanwinsten. Check de volledige lijst. Let op! Er zijn ook B-Digiboeken, die zijn niet helemaal leesklaar. Woorden en geselecteerde tekst laten voorlezen met Sprint of Kurzweil kan. De gebruiker moet wel zelf fouten verbeteren en de leesvolgorde bepalen. Lees aandachtig de info.

in het nieuws

Ouderwets rekenen
In Nederland woedt een felle discussie over het rekenonderwijs in de basisschool. Realistisch rekenen ligt onder vuur. Het ministerie van Onderwijs wil een onderzoek over effectieve rekendidactiek. Lees meer in dit uitgebreid artikel in het NRC Handelsblad. Reageer in ons forum.

nieuw op letop

Kleiner en krachtiger
Ict-hulpmiddelen worden steeds sneller en compacter. Zo zijn ze ook handiger te gebruiken op school. Dirk Callebaut zet een aantal voorbeelden op een rijtje. Voorleessoftware op een stick. Een scanner in miniatuurversie. Een laptop zo groot als een boek. Lees zijn artikel.

in de letop-kijker

Leerstijl
Leerlingen studeren vlotter en met beter resultaat als ze weten hoe ze het best 'onthouden'. Is dat door te zien, te horen, te doen? Deze leer-wijzer biedt praktische leertips per 'leerstijl'. Leerlingen bewust maken van hun eigen leerstijl? Gedifferentieerd werken. Hoe doe je dat in de klas? In de routeplanner biedt Ivan Van Gucht een schat aan praktische tips.

Leren door ordenen
Door de leerstof te ordenen in een tabel verwerkt de leerling de leerstof actief. Leerlingen leren dit aan de hand van een stappenplan. Deze fiche vind je ook terug in de groene map 'De computer, mijn surfplank bij het leren'. De map is aanwezig in alle scholen basisonderwijs en secundair.

Leren door samenvatten
Met de functie 'invoegen diagram' in Word kunnen leerlingen snel een schema maken. Daarbij ordenen ze de kernwoorden en bijbehorende begrippen. Ze leren dit stap voor stap met deze fiche. Bekijk ook het overzicht van alle Surfplank-fiches die helpen bij het leren en studeren.

we bespreken

S.O.S. Brein, help je tiener slimmer studeren
B. Lernout & I. Provost, Standaard uitgeverij
Basisboek voor leerkrachten en ouders die jongeren willen ondersteunen in hun leren. De technieken leiden snel tot resultaat. Aan bod komen motivatie, plannen, methode en memoriseren. Ook aandacht voor de leeromgeving, ouderhulp en leerproblemen. Bij elk hoofdstuk horen een anekdote, breinweetjes en concrete tips. Yo Wouters bespreekt het boek.

we signaleren

Werkmap Fonemisch bewustzijn
M. Förrer & S. Huijbregts, CPS
De werkmap uit 2002 is vernieuwd. Leerkrachten werken hiermee aan het fonemisch bewustzijn in de kleuterschool. Dit is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid. Het draagt bij aan een goede leesstart in het eerste leerjaar. We bespreken de map binnenkort uitgebreid.

online-tips

Test leerstijlen basisonderwijs
Eenvoudige test op de site voor elke mentor. Bruikbaar eind basisschool en begin secundair. De leerkracht geeft enkele opdrachten. Leerlingen noteren op de vragenlijst en berekenen hun score. Die vertelt of ze best leren door zien, horen of doen. Of door de combinatie. Vraagt een half uurtje tijd.

Test leerstijlen secundair
Test met negen vragen op de site 'leermeester'. Afprinten en klaar voor gebruik in de klas. De vragen zijn gelinkt aan concrete voorbeelden. Geformuleerd in 'leerlingentaal'. Leerlingen berekenen zelf hun score. Op die manier zien ze tot welk 'leertype' ze behoren. Bij elk 'leertype' (doener, denker, dromer, beslisser) worden concrete tips gegeven. Deze test staat op de site leermeester.

zeker doen

Handelingsplannen?
De volgende nieuwsbrief heeft als thema 'handelingsgericht werken' en 'handelingsplannen'.
Heb je een voorbeeld van een handelingsplan dat goed werkt in de praktijk? Of een getuigenis uit de praktijk?
Mail dan contact@letop.be. Wij bieden het platform om materialen en tips uit te wisselen. Met vragen of tips kan je terecht in ons forum.

Good practice
De Stichting Leerproblemen organiseert op 22 april 2009 een studiedag 'Evidence-based diagnostiek en behandeling van leerproblemen'. Heb of ken je voorbeeld van een good practice? Over diagnostiek en/of behandeling van leerproblemen?
Meld je dan snel online aan. Voor abonnees van de Letop-nieuwsbrief is de termijn verlengd tot 31 oktober. Wie geselecteerd wordt, krijgt een plaats op de praktijkmarkt.

Rekenen
Leen Vande Cappelle werkt aan een thesis over zin en onzin van huiswerk rekenen bij kinderen met dyscalculie.
Werk mee en vul de vragenlijst online in. Dit vraagt maar even tijd. Er is een vragenlijst voor leraren en voor ouders. En een lijst voor andere hulpverleners.

Dyslexie/dyscalculie
De Adviesraad Wetenschappelijk Onderzoek SIG  zoekt kinderen met dyslexie en/of dyscalculie tussen 9 en 11 jaar om deel te nemen aan een onderzoek. Klik hier voor meer info.

agenda-tips

Letop-agenda
Erkende verenigingen en organisaties voor nascholing kunnen hun aanbod aankondigen in onze agenda. Die wordt maandelijks meer dan 10.000 keer bekeken. 
Bekijk de agenda van en november met een overzicht van studiedagen, lezingen en cursussen. Zowel voor leerkrachten als ouders.

Software bij leerproblemen
Voorleessoftware helpt kinderen en jongeren met leerproblemen. Dirk Callebaut licht toe en geeft info over Digiboeken. Hij staat stil bij de problemen en valkuilen bij de invoering op school. De avond gaat door op 17 november in Heverlee. Een organisatie van Sprankel.

Symposium 'ADHD ontspoord ...'
Symposium voor personen en instellingen die te maken hebben met verslaving, agressief, antisociaal of delinquent gedrag. Over ADHD als risicofactor voor disfunctioneel gedrag. Op 13 november 2008 in het Provinciehuis Antwerpen. Een organisatie van Centrum Zit Stil.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 10 november 2008.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven