Letop nieuwsbrief 056 - mei 2008 - 01 mei 2008
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°56, mei, 2008

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Vraag een Digiboek aan
Wens je volgend schooljaar een Digiboek te bestellen voor een leerling met dyslexie? Dien dan nu een aanvraag in.
Dat moet alleen als je nog niet eerder een aanvraag deed. Of als het gaat om een nog niet eerder aangevraagd boek. Aanvragen kan tot 25 juni 2008.

Bestel een Digiboek
Ondertussen zijn er binnen het project Digibib 62 titels leesklaar gemaakt. Om voorgelezen te worden door de sofware Sprint of Kurzweil. Bekijk de lijst met de nieuwste titels. Die kunnen besteld worden vanaf 23 mei. Door de school of de ouders. Lees eerst aandachtig de info.
Toch nog een vraag? Mail dan naar digibib@letop.be.

in de letop-kijker

Planwijzer examens
Deze planwijzer helpt leerlingen bij het voorbereiden van
de examens. Met een stappenplan, week- en dagplanning. Praktische tips helpen leerlingen, leerkrachten en ouders op weg.

Leerwijzer examens
Leerlingen studeren vlotter en met beter resultaat als ze weten hoe ze het best ‘onthouden’. Deze leerwijzer biedt praktische leertips per ‘leerstijl’. Ook tips om te studeren met een mindmap.  Dat kan bijvoorbeeld met de gratis software eMindmaps.

we bespreken

Handelingsgericht werken op school    
Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag
Noëlle Pameijer, e.a., Acco
Tip voor de zorgcoördinator, leerkracht en al wie bij ‘leerzorg’ betrokken is. Helpt  bij het handelingsgericht kijken, werken, overleggen en coachen. Mix van achtergrond, voorbeelden uit de praktijk en tips. Formulieren en kijkwijzers zijn te downloaden op de Acco-site. Lief Nauwelaerts bespreekt.

Remedioom Nederlands
Ans van Berkel, e.a., CPS
Software voor het remediëren van technisch lezen en spellen. Geschikt voor leerlingen die taalzwak zijn of dyslexie hebben. Vanaf 8 jaar tot 14 jaar. Ook geschikt voor volwassenenonderwijs. Dirk Callebaut vindt het programma een aanrader! Lees zijn bespreking. Bekijk de handleiding
op de CPS-site of bestel een demo.

Hoe Juliette en Jonas leren rekenen
Nieuw archief voor Wiskunde
Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2008/1
Jan Van De Craats pleit o.a. voor het herstel van systematisch oefenen. In Nederland voert men een hevige discussie over het realistisch rekenonderwijs. Annemie Dersoete bespreekt het artikel. Ze nuanceert en pleit voor een aanpak die moet aanslaan bij het kind.

Doe-tip

Teleblok
Jongeren met examen-zorgen kunnen bellen naar 0800 13 14 4 . Van 27 mei tot en met 26 juni 2008 tussen 11 tot 23 uur. Bekijk ook de studeertips op de site. Een gratis blokpakket bestellen of een blokstop downloaden kan ook. Teleblok is een initiatief van de CM-jongerenservice. 

online tips

Leren is een makkie
Talrijke praktische tips op maat van leerlingen eind basis en begin secundair. Om op de beste manier te leren. ‘Goed gedoseerd’ bijvoorbeeld. ‘Hoe bedwing ik paniek’ helpt faalangstige leerlingen.

Leertips bij leerstoornissen
Tom Braams geeft op zijn site talrijke tips die leerlingen met een leerstoornis helpen. Bijvoorbeeld tips om goed te zien wat er op een bladzijde staat. Dat kan door de delen af te dekken die je niet nodig hebt. Of op een (vergrote) kopie te markeren.

we signaleren

Kinderen met dyscalculie
A. Desoete en T. Braams, Boom
Praktisch boek met achtergrond, tips en adviezen. Welke rekenstoornissen zijn er? Hoe onderzoek je rekenproblemen? Tal van tips om kinderen adequaat te begeleiden en rekenen voor hen weer leuk te maken. Ook voorbeelden van materialen.  We bespreken het boek uitgebreid in de nieuwsbrief van september.

Kurzweil - demofilmpjes
Wie start met de software ‘Kurzweil’ kan aan de slag met deze filmpjes op de Sensotec-website. Ze leggen uit en tonen hoe je opstart. En hoe het programma helpt bij lezen, schrijven, studeren en vreemde talen. Een demo-cd kan online aangevraagd worden.
In de map ‘Surfplank’ vindt de beginnend gebruiker ook handige fiches.

Sprinto
T&I biedt nu ook Sprint op een stick: Sprinto. Zo kan je het programma op om het even welke computer gebruiken.
Er loopt een speciale actie. Wie start met Sprint kan aan de slag met deze hulpfiches uit de map ‘Surfplank’.

oproep

Scriptieprijs Stichting leerproblemen Vlaanderen
De Stichting Leerproblemen kent een prijs (€ 200) toe voor de ‘beste bachelor- of masterproef leerproblemen’.
De proef wordt gepubliceerd in een boek. Een opleiding van een hogeschool of universiteit kan slechts één scriptie inzenden. De scriptie moet op papier en digitaal aangeleverd voor 15/10/2008 via: pol.ghesquiere@ped.kuleuven.be.
Met een motivatie (10 lijnen) van de promotor.

Onderzoek ADHD - dyslexie
Gezocht: Kinderen met dyslexie en/of ADHD (8-12 jaar) voor een onderzoek aan de UGent. ‘Hoe komt het dat deze kinderen meer fouten maken? Vooral als ze snel moeten reageren.’ Meer info via severine.vandevoorde@ugent.be
of 09/2649416.

agenda-tips

Studiedagen

Digitale toegankelijkheid
Op donderdag 29 mei 2008 in de Campusbibliotheek Arenberg. Voorstelling van de Stappen die de KUL ondernam om studenten met een functiebeperking te ondersteunen. Bekijk de info hier.

Stress en depressie bij leerstoornissen
Hoe signalen herkennen er mee omgaan? Ria Noyen geeft tips op 19 mei 2008 in Sint-Amandsberg. Een organisatie van Sprankel vzw. Meer activiteiten per provincie vind je op de Sprankel-site.

Opleiding

Rekencoach
Diagnose en begeleiding van kinderen met rekenproblemen. Door Anny Cooreman en Marleen Bringmans. Het basisjaar start op 7 november 2008, 9 sessies telkens op een vrijdagnamiddag. Vervolgcursus met 4 sessies vanaf 21 november 2008. Info en inschrijven via de website van *Eureka* Onderwijs.


Vakantiecursussen

Eureka
Cursussen rekenen, taal, vreemde talen en computervaardigheden. In de week van 18 augustus tot 21 augustus 2008. Aanbod vanaf 1e leerjaar basisonderwijs tot 3e jaar secundair. Check de website voor het volledig overzicht.

De Puzzel
Aanbod cursussen basisonderwijs en secundair onderwijs in augustus 2008. Ondermeer ‘Welke studiemethode past het best bij mij?’ ‘Hoe verwerk ik grote hoeveelheden leerstof?’

Best vzw
Vakantiecurus ‘leren leren’ eind augustus in Brasschaat.
Best vzw
organiseert ook cursussen tijdens het schooljaar.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 20 juni 2008.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven