Letop nieuwsbrief 051 - oktober 2007 - 01 okt 2007
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°51, oktober, 2007

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Gratis map 'De computer, mijn surfplank'
Vlaamse scholen basisonderwijs en secundair onderwijs krijgen half november de map 'De computer, mijn surfplank bij het leren'. Dat kan dankzij de steun van het Ministerie van Onderwijs, Werk en Vorming. De map stimuleert leerkrachten om ICT leerondersteunend en compenserend in te zetten. Wegwijzers en stappenplannen helpen bij integreren van de computer in de klaspraktijk. Veel van de werk- en oefenfiches zijn bruikbaar voor alle leerlingen. Wie inschrijft voor één van de studiedagen ontvangt ook een map.

Studiedagen 'De computer, mijn surfplank'
Schrijf nu in voor één de studiedagen! Je ontvangt na afloop een map. Studiedag 1 gaat door op maandag 12 november. Doelgroep: al wie op het niveau van ondersteuning of beleid bezig is met ICT en Leerzorg. Studiedag 2 vindt plaats op woensdag 19 december. Deze dag is meer praktijkgericht. Deelnemers krijgen concrete tips voor de integratie van ICT bij het zorgbreed werken. Beide studiedagen gaan door in het Departement Onderwijs.

Persvoorstelling
We stellen de map 'De computer, mijn surfplank' voor aan de pers. Op maandag 5 november op het kabinet van Minister Frank Vandenbroucke. Leerlingen  tonen hoe zij met de computer en software ernstige lees -of schrijfproblemen compenseren. Enkele bekende, succesvolle  mensen met 'dyslexie' getuigen. Hou de kranten en het nieuws op radio en tv in de gaten!

Medewerker gezocht
Die-'s-lekti-kus vzw zoekt een halftijds gedetacheerd medewerker. Voor  administratief en ondersteunend werk. Vlot werken met de computer is een vereiste. Werk je nauwgezet en ben je toch flexibel? Voel je je betrokken bij onze doelgroep? Kan je vrij snel in dienst treden?  Dan sturen we je graag meer info door. Mail naar info@letop.be.

in het nieuws

Europees parlement tegen 'dys'criminatie
Europese leden van het parlement ijveren voor de erkenning van 'dys'-stoornissen'. Meer dan 10% van de Europese kinderen kampt met dyslexie, dyscalculie, dyspraxie,  dysfasie of een aandachtstekortstoornis. In een handvest vragen de leden maatregelen voor een tijdige diagnose, begeleiding en integratie. Bekijk het bericht op de site van het Europees parlement.

Debat dyslexie Nederland
De vergoeding van diagnose en behandeling van ernstige dyslexie staat in Nederland op de politieke agenda. Daar erkent het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) dyslexie als medisch probleem. Jaarlijks krijgen 3,6% van de kinderen de diagnose ernstige dyslexie. Het CVZ stelt dat behandeling noodzakelijk is en thuishoort in het basispakket van de zorgverzekering. Volgende maand debatteert de tweede kamer hierover.

we bespreken

Weet jij wat autisme is?
Ellen Sabin, Pica
Doe-boek voor kinderen vanaf 8 jaar die geconfronteerd worden  met een stoornis uit het autistische spectrum . Bij een vriendje, klasgenoot, broer of zus. Toegankelijke informatie en oefeningen 'ga eens in hun schoenen staan'. Ook geschikt voor gebruik in de klas. Een gratis gids met lestips en suggesties is te downloaden op de site van Pica. Lees onze bespreking.

Brochure Dyscalculie
Hans Luiten e.a., Balans Digitaal
Prof. Annemie Desoete bespreekt de brochure 'Dyscalculie'.
Ze vindt de brochure een aanrader voor ouders en leerkrachten die op zoek zijn informatie en tips. Wie de literatuur volgt, vindt niets nieuws maar krijgt wel een mooi overzicht.

we signaleren

Leren met dyslexie
Léon Biezeman, Garant
De auteur onderzocht via een bevraging hoe mensen met dyslexie leren. Uit zijn onderzoek bleek dat ze sterk zijn in het toepassen van leerstrategieën. Hij pleit er dan ook voor om meer te werken aan het (aan)leren van deze strategieën. Het boek bestaat uit twee delen: één over het onderzoek en één met een reflectie. Bekijk de info over het boek. Wij bespreken het binnenkort uitgebreid.

online-tips

Download brochure schrijfmotoriek
Vlot leesbare brochure van De Sig-intervisiewerkgroep met praktische tips. Gratis te downloaden. Welke schrijfmotorische problemen kunnen zich in de klas voordoen? Hoe kunnen leerkrachten die aanpakken. In bijlage oefenblaadjes met verschillende 'lijnen'.

agenda-tips

Letop-agenda
Onze agenda van november en december  biedt een overzicht van studiedagen, lezingen en cursussen. Zowel voor leerkrachten als ouders.

Symposium dyslexie
'Dyslexie bij adolescenten en jongvolwassenen: de wetenschap over diagnose en begeleiding'. Het MDCL organiseert een symposium op vrijdag 23 november te Antwerpen. Met als afsluiting een plenair debat.

Gespreksgroep dysfasie
Enkele ouders organiseren een informatienamiddag over dysfasie. Op zaterdag 24 november te Kontich. Met de bedoeling informatie en ervaringen over taalontwikkelingsstoornis uit te wisselen.

Help, mijn kind heeft ADHD
Studiedag op maandag 26 november te Antwerpen. Voor ouders en al wie met kinderen met ADHD werkt. Met ondermeer lezingen van prof. Danckaerts en Jo Voets. Een organisatie van Centrum Zit Stil. Teken  ook de petitie van Centrum Zit Stil. Daarin vragen ze terugbetaling van de medicatie en behandeling van AD(H)D.

Congres leerproblemen
'Diagnostiek en behandeling van leerproblemen'. Het congres van de stichting Leerproblemen gaat door op dinsdag 27 november te Brussel. Met talrijke lezingen van Vlaamse en Nederlandse deskundigen.

Sprint-namiddag
Op woensdagnamiddag 28 november  2007 in het Pand, Gent. Op  woensdag 16 januari  in het Provinciehuis, Leuven. Deelnemers leren hoe het programma kan helpen bij het lezen, foutloos schrijven en studeren.
Meer info op de T&I-website.  

Zorgzame klas
Studiedagen op vrijdag 25 januari en vrijdag 29 februari 2007. 'Zorgzame Klas' richt zich tot leerkrachten en begeleiders van een 4e, 5e en 6e leerjaar. Doel is het wegnemen van wrijvingen en/of onbegrip. Tussen leerlingen met stoornissen als AD(H)D en hun klasgenoten.
Een initiatief van Peter Glorieux.
Meer info op de site 'zorgzaamomgaan'.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 10 november 2007

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven