Letop nieuwsbrief 050 - september 2007 - 01 sep 2007
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°50, september, 2007

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Map ‘De computer, mijn surfplank bij het leren’
Map met tips, stappenplannen en werkfiches ‘ICT en Leerzorg’. Die-’s-lekti-kus vzw verspreidt deze map eind november 2007 in alle scholen. Met steun van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. De map wordt voorgesteld op 2 studiedagen.

Studiedagen ‘De computer, mijn surfplank bij het leren’
Studiedag  1 op maandag 12 november 2007
Overzicht van de leerondersteunende en compenserende mogelijkheden van ICT. Demo’s van ICT-hulpmiddelen en tips om ze in het onderwijs te integreren.
Doelgroep: al wie op beleidsniveau of schoolondersteunend bezig is met de integratie van ICT of Leerzorg. Schrijf nu in.
 
Studiedag 2 op
woensdag 19 december 2007
Tips om ICT te integreren in de klas bij het zorgbreed werken. Voorbeelden tonen hoe ICT kan ingezet worden bij zorgleerlingen.
Doelgroep: al wie in de onderwijspraktijk bezig is met ICT en Leerzorg. Schrijf snel in.

DIGIBOEK
Het project DIGIBIB zet als proef een beperkt aantal schoolboeken om. Naar voorleesbare, digitale bestanden. Scholen of ouders kunnen een aanvraag indienen voor een leerling met dyslexie. Dat kan nog tot 2 oktober 2007.

DIGIBIB
Wie in afwachting zelf scant kan zich binnenkort online melden en in orde stellen. DIGIBIB centraliseert in 2008 ook de door ouders en scholen gedane omzettingen. Om ze daarna ter beschikking te stellen van anderen. Ouders en scholen kunnen ondertussen met vragen of een aanbod terecht in het forum.

in het nieuws

BenX
De film BenX vertelt het aangrijpend verhaal van een jongen met autisme. De film is nu te bekijken in de bioscoop. Leraren vinden op de site BenX een educatief pakket. Om met leerlingen vanaf 14 jaar autisme, anders zijn of pesten te bespreken.

Autisme vroeg opsporen
Kinderen met autisme en hun ouders hebben baat bij vroege opsporing. Dat zou kunnen met een nieuwe test. De ESAT is een vragenlijst die bij kinderen vanaf 1 jaar autisme en verwante stoornissen aantoont. De test werd ontwikkeld aan het UMC te Utrecht.

in de kijker

Leren en studeren
De fiches leren en studeren helpen bij het zelfstandiger studeren en planmatig werken. De tips bij de fiches helpen leerkrachten en ouders om samen met de leerling aan de slag te gaan.

Organiseren kan je leren
Werken met kleuren is handig om boeken en schriften snel te vinden. Gekleurde mapjes en bakjes scheppen orde op de werkplek. Het artikel Organiseren kan je leren zet handige tips op een rijtje.

leestips

Gelijke kansen
Waarom blijft het voor leerlingen met leerproblemen vaak moeilijk in ons onderwijssysteem? Toon Cox reflecteert in dit artikel over gelijke kansen en leerproblemen.

we bespreken

Jongeren met extra zorg
Dirk Gombeir (red), Wolters Plantyn
Stimuleren en compenseren met hulp van ICT. Hoe kan je leerlingen met een zorgvraag ondersteunen met  behulp van ICT? Hoe pak je dat aan als leerkracht of school?
Lees de recensie van Lieven Coppens.

Hoogbegaafd - Als je kind (geen) Einstein is
Tessa Kieboom, Lannoo
Basisboek over hoogbegaafdheid. Wat is hoogbegaafdheid precies? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat zijn de gevolgen? Hoe ga je als leerkracht of ouder het best om
met hoogbegaafde kinderen? Yo Wouters van hoogbegaafdvlaanderen bespreekt het boek.

we signaleren

Organiseer jezelf
Abimo
Organiseer jezelf zonder je hoofd te verliezen. Praktische gids die helpt om tijd en taken goed te organiseren. Luchtig geschreven met veel humor. Voor kinderen van het 3e tot
6e leerjaar, hun ouders en leerkrachten.

Een goede leesstart
Lidy Ahlers, CPS
Hoe kan men ervoor zorgen dat alle kleuters een goede leesstart maken in groep 3 (1e leerjaar)? Het boek geeft concrete tips en aandachtspunten voor de klaspraktijk.
We bespreken het binnenkort.

online-tips

Planner
Huiswerk en lessen plannen kan met de weekplanner op ‘leren is makkie’. ‘Hoe te beginnen’ biedt een handig stappenplan voor wie moeilijk start. De site geeft een schat nuttige leertips voor leerlingen eind basis en begin secundair.

Sommenplaneet
Met Sommenplaneet oefenen leerlingen vanaf 6 jaar ‘rekenen’ op een speelse manier. Dit gratis programma is nog wel in opbouw. Nu al kan men optellen, aftrekken, de tafels oefenen en rekenen met geld. Bekijk onze bespreking.

agenda-tips

Letop-agenda
Onze agenda van oktober en november biedt een overzicht van studiedagen, lezingen en cursussen. Zowel voor leerkrachten als ouders.

Studiedagen Sprankel
Sprankel organiseert in elke provincie informatieavonden.
Die zijn toegankelijk voor iedereen.  Bekijk het aanbod op
de vernieuwde Sprankel-website.

Congres leerproblemen
Diagnostiek en behandeling van leerproblemen’. Het congres van de stichting Leerproblemen gaat door op woensdag 7 november te Brussel . Met talrijke lezingen van Vlaamse en Nederlandse deskundigen.

Dyslexiesoftware op school
Twee praktijkgerichte dagen op 9 en 16 november te Wilrijk. Software wordt gedemonstreerd en  kritisch besproken.
De cursisten proberen de programma’s uit. Onder leiding
van Dirk Callebaut. Een organisatie van REN en CNO.

Symposium dyslexie
‘Dyslexie bij adolescenten en jongvolwassenen:
de wetenschap over diagnose en begeleiding’. Het MDCL organiseert een symposium op vrijdag 23 november te Antwerpen. Met als afsluiting een plenair debat.

Gespreksgroep dysfasie
Enkele ouders organiseren een informatienamiddag over dysfasie. Op zaterdag 24 november te Kontich. Met de bedoeling informatie en ervaringen over taalontwikkelingsstoornis uit te wisselen.

Help, mijn kind heeft ADHD
Studiedag op maandag 26 november te Antwerpen.
Voor ouders en al wie met kinderen met ADHD werkt.
Met ondermeer lezingen van prof. Danckaerts en Jo Voets.
Een organisatie van Centrum Zit Stil.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 10 oktober 2007

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven