Zorg om dyslexie

Dit theoretisch boek wil een leidraad zijn voor kwaliteitszorg ten behoeve van jongeren met dyslexie. Het bespreekt actuele definities van dyslexie en belicht de neurocognitieve achtergronden. De onderkenning en aanpak van dyslexie komen stap voor stap aan bod. Het boek bespreekt zowel de signalering, de diagnostiek als de behandeling van dyslexie. Men onderstreept het belang van de inbreng van de ouders. Voorbeelden zorgen voor extra verduidelijking en herkenbaarheid.

kaft zorg om dyslexie

Het boek geeft een goede leidraad om effectief de juiste weg te bewandelen om het probleem krachtig aan te pakken.
Om dit boek samen te stellen werden zeer veel bronnen geraadpleegd. De info is up-to-date daar de recentste onderzoeken omtrent dyslexie hierin zijn opgenomen. Bronnen en onderzoeken worden vergeleken op hun overeenkomsten en verschillen. Aan het einde van elk hoofdstuk wordt in een besluit de essentie nog eens weergegeven.

 voor gevorderde hulpverleners binnen de dyslexiezorg 

 pleidooi voor het gebruik van een dyslexieprotocol om de werkwijze navolgbaar te maken en de juiste behandelkeuzes en tussentijdse beslissingen te sturen 

 het protocol in de vorm van een stroomdiagram is een handig instrument 

 zorgcoördinatoren die met voorleessoftware willen starten, vinden hier zeker een eerste leidraad 

 leest vrij vlot als de materie je niet vreemd is 

 elk hoofdstuk eindigt met een indrukwekkende referentielijst

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyslexie , dyslexie

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: talen , talen , lezen , schrijven , spelling

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , GON-begeleiders , leerkrachten , logopedisten , ouders , pedagogische begeleiders , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Peter Bauwens

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Ludo Verhoeven, Frank Wijnen, Kees van den Bos en Ria Kleijnen

ISBN-nummer: 9789044126617

Uitgeverij: Garant