Wegwijzer - Dyslexie en taalvakken in niet-talenrichtingen

De wegwijzer wil concrete tips aanreiken aan taaldocenten uit het Hoger Onderwijs over het leren van vreemde talen, in het bijzonder voor taalvakken in niet-taalrichtingen. Daarnaast wil de wegwijzer aandachtspunten benoemen voor het beleid op instellingenniveau en de organisatie van de dienstverlening.

Specificaties

Tool:

Diagnose: dyslexie , dyslexie

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: talen , talen , organisatie klas en school

Besproken Leeftijd: hoger onderwijs (18-24 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , leerkrachten , logopedisten , pedagogische begeleiders , CLB-medewerkers , GON-begeleiders , ouders , remedial teachers , studenten lerarenopleiding

Gegevens

Auteur artikel: VEHHO

Datum toegevoegd: 03 mar 2017

Download: