Waarom is een kilometer geen weegschaal? Mijn klein autismewoordenboek

Dit boek schept orde in een lawine aan literatuur over autisme die sinds de jaren tachtig is verschenen.

 naslagwerk, woordenboek 

 aanrader voor lerarenopleiders, directies van scholen, leerkrachten, studenten lerarenopleiding, orthopedagogie en paramedische beroepen, ouders, hulpverleners en (GON-)begeleiders van kinderen met ASS, leerlingen met ASS zelf 

 ASS, woordenboek

kaft Waarom is een kilometer geen weegschaal?

Sta je plots voor de uitdaging om een kind of leerling met ASS beter te begrijpen? Wil je beknopte en begrijpelijke informatie over ASS lezen? Zoek je algemeen aanvaarde tips voor communicatie en begeleiding van een leerling met ASS? Wil je weten wat een GONbegeleider van een kind met ASS in de begeleiding belangrijk vindt? Dan kan dit ‘klein autismewoordenboek’ je snel op de juiste weg zetten. Je krijgt niet alleen uitleg over belangrijke concepten rond autisme, maar ook voorbeelden uit de eigen praktijk van de auteur en tal van concrete tips die ook in de thuiscontext van nut kunnen zijn.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: autisme/ASS , autisme/ASS

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: gezin , gezin , gedrag

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , Volwassen (+24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , leerkrachten , orthopedagogen , ouders , psychologen , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Heidi Lagast

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Johan Willems

ISBN-nummer: 9789048425761

Uitgeverij: Free Musketeers