Voorbeeld van een schoolwerkplan lezen

Kinderen die niet goed leren lezen in het eerste leerjaar, hebben in de volgende leerjaren bovendien moeite met alle vakgebieden , waarin teksten een rol spelen. Niet goed kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere schoolloopbaan en voor het functioneren in een geletterde maatschappij als de onze. Dit document toont een voorbeeld van een schoolwerkplan ter preventie van leesproblemen.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyslexie , dyslexie , leerproblemen

Aard: praktisch , praktisch

Domein: lezen , lezen

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , pedagogische begeleiders , remedial teachers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Els Van Doorslaer

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: