Traject bij vermoeden dyscalculie

Het VCLB heeft een pakket klaar om bij een vermoeden van dyscalculie in het 1ste , 2de of 3de graad basisonderwijs of in het secundair onderwijs te kunnen antwoorden op de vraag of het hier daadwerkelijk om dyscalculie gaat en vnl. over hoe het nu verder kan met deze leerling.

kaft traject bij vermoeden dyscalculie

Dit pakket is een verzorgd, goed onderbouwd en heel bruikbaar pakket voor scholen die samen met ouders, leerlingen en leerkrachten op zoek willen gaan naar hoe ze leerlingen met dyscalculie in de mate van het mogelijke op hun niveau onderwijs kunnen laten volgen. Het is een pakket dat op geen enkel CLB, in geen enkele CAR of bibliotheek mag ontbreken, omdat het toont hoe in Vlaanderen momenteel gezocht wordt naar hoe men best kan omgaan met leerlingen waar we ons zorgen over maken „op vlak van wiskunde/rekenen‟.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: rekenen / wiskunde , rekenen / wiskunde , visueel-ruimtelijk

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , jongeren , leerkrachten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Prof. Annemie Desoete

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: De Clerck Daphné, Lahou Sabine, Marrannes Jan, Milleville Marleen, Van Hul Kris en Vonckx Christine

ISBN-nummer: 9078331490

Uitgeverij: VCLB