Tien vragen over compenserende en dispenserende maatregelen in het basisonderwijs

Dit artikel behandelt uitgebreid 10 veel voorkomende vragen over compenserende en dispenserende maatregelen. Het artikel gebruikt voorbeelden om het geheel nog duidelijker te maken.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: ADHD , ADHD , ADD , autisme/ASS , hoogbegaafdheid , dyscalculie , dyslexie , dyspraxie/DCD , NLD , Gilles de la Tourette , dysfasie , leerproblemen

Aard: theoretisch , theoretisch

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school , structuur

Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar) , kleuters (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , Volwassen (+24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , ergotherapeuten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , jongeren , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , psychologen , remedial teachers , studenten lerarenopleiding , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Lief Nauwelaerts

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download: