Therapie bij dysorthografie en dyslexie, Introductie - recensie

Logopedische therapie aan kinderen met een leerstoornis gebeurt stapsgewijs. Ze wordt opgebouwd vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief en samen met de ouder als cotherapeut. Door in te spelen op de kern van het lees- en schrijfproces (metafonologie en snel leren lezen van letters) wordt het beste resultaat behaald

kaft therapie bij dysorthografie en dyslexie, introductie

Het boek vertrekt vanuit een duidelijke visie op het proces dat een therapie bij leerstoornissen moet ondersteunen. Deze visie hanteert een ontwikkelingsgericht perspectief. Ze streeft naar een progressieve opbouw met de nadruk op herhaalde oefening thuis van wat het kind leerde in de therapie. Op die manier wil de auteur de kans op succes vergroten.
De auteur biedt een duidelijk stramien dat gevolgd kan worden door de therapeut. Hij geeft tips en advies voor thuisopdrachten en oefeningen tussen de sessies door. De stijl is direct. Dit kan volgens ons bij sommige lezers te belerend overkomen, omdat de auteur weinig ruimte openlaat voor nuancering.

Specificaties

Tool: van ander

Diagnose: dyslexie , dyslexie

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Domein: leren studeren , leren studeren , lezen , schrijven , structuur , spelling

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , Volwassen (+24 jaar)

Beoogde Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , ergotherapeuten , GON-begeleiders , leerkrachten , logopedisten , orthopedagogen , ouders , pedagogische begeleiders , remedial teachers , studenten lerarenopleiding

Gegevens

Auteur artikel: Bram Deeren

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek: Ludo Cuyvers

ISBN-nummer: 9789044123456

Uitgeverij: Garant